standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2014Uchwała Nr IV/23/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 2015 rok. PobierzUchwała Nr IV/21/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020.PobierzUchwała Nr IV/20/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr IV/18/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Zaręby Kościelne z Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska". PobierzUchwała Nr IV/17/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Pobierz


Uchwała Nr IV/16/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. PobierzUchwała Nr IV/15/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok. PobierzUchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. PobierzUchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Zaręby Kościelne do Zambrowskiego Związku Gmin. PobierzUchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok PobierzUchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 rok. PobierzUchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. PobierzUchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. PobierzUchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. PobierzUchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji. PobierzUchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji. PobierzUchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. PobierzUchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. PobierzUchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. PobierzUchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. PobierzUchwała Nr XXXI/237/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr XXXI/236/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXXI/235/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego części obrębu Zgleczewo Szlacheckie. PobierzUchwała Nr XXXI/234/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przejęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu XI - infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i energetyczna w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). PobierzUchwała Nr XXXI/233/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. PobierzUchwała Nr XXX/232/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr XXX/231/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne.Uchwała Nr XXX/230/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. PobierzUchwała Nr XXX/229/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrzejewo w 2015r. PobierzUchwała Nr XXIX/228/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr XXIX/227/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXIX/226/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Pobierz


Uchwała Nr XXIX/225/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/132/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.Uchwała Nr XXIX/223/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świerże-Panki na lata 2014 - 2020.PobierzUchwała Nr XXVIII/222/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PobierzUchwała Nr XXVIII/221/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 PobierzUchwała Nr XXVIII/220/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok Gminy Zaręby Kościelne. uchwała ocena zasobówUchwała Nr XXVIII/218/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013. PobierzUchwała Nr XXVIII/217/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013. PobierzUchwała Nr XXVII/216/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PobierzUchwała Nr XXVII/213/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania "ZIELONE SIOŁO" w Ostrowi Mazowieckiej. PobierzUchwała Nr XXVII/212/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Zarębach Kościelnych projektu systemowego "SZANSA" w ramach POKL. PobierzUchwała Nr XXVII/211/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXVII/210/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. PobierzUchwała Nr XXVII/209/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXVI/208/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXVI/207/2014 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/189/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne do realizacji projektu pod nazwą "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zaręby Kościelne". PobierzUchwała Nr XXV/206/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzUchwała Nr XXV/205/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXV/204/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXV/203/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PobierzUchwała Nr XXV/202/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w obrębie wsi Rawy-Gaczkowo na rzecz Powiatu Ostrowskiego. PobierzUchwała Nr XXV/201/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku