standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2014Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy. PobierzZarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 200/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 EURO. PobierzZarządzenie Nr 199/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości podatkowej. PobierzZarządzenie Nr 198/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki komunalnej nr 152/5 położonej na terenie wsi Pętkowo Wielkie. PobierzZarządzenie Nr 197/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. PobierzZarządzenie Nr 196/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 195/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020. Pobierz


Zarządzenie Nr 194/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 193/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
PobierzZarządzenie Nr 192/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
PobierzZarządzenie Nr 191/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczania na obszarze gminy Zaręby Kościelne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Pobierz
Zarządzenie Nr 190/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Pobierz
Zarządzenie Nr 187/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowisko- "ds. obsługi Rady Gminy, organizacyjnych i kadr" w Zarębach Kościelnych.
Pobierz
Zarządzenie Nr 186/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014r.
PobierzZarządzenie Nr 185/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 za I półrocze 2014r.
PobierzZarządzenie Nr 184/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
PobierzZarządzenie Nr 183/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 180/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 179/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2020. PobierzZarządzenie Nr 177/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogródek w Gminie Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 176/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zarębach Kościelnych do przyznania Karty Dużej Rodziny. PobierzZarządzenie Nr 175/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne". PobierzZarządzenie Nr 174/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych w gminie Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 173/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 172/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 171/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. PobierzZarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. PobierzZarządzenie Nr 169/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. PobierzZarządzenie Nr 168/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PobierzZarządzenie Nr 167/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z autobusu marki MERCUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. PobierzZarządzenie Nr 166/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 164/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. PobierzZarządzenie Nr 163/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 marca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Zaręby Kościelne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej. PobierzZarządzenie Nr 162/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. PobierzZarządzenie Nr 161/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia oraz sprawozdania o kształtowaniu się WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020 za 2013r. PobierzZarządzenie Nr 160/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. PobierzZarządzenie Nr 159/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nabycia działek nr 49/2, 48/1 o pow. 1,0543ha położonych na terenie wsi Zaręby Kościelne do zasobu gminnego. PobierzZarządzenie Nr 158/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 marca 2014r. w sprawie udziału w treningu systemu wczesnego ostrzegania. PobierzZarządzenie Nr 157/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań. PobierzZarządzenie Nr 156/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro dla projektów realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. PobierzZarządzenie Nr 155/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 marca 2014r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego Urzędowi Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 154/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 marca 2014r. w sprawie nabycia działek nr 186/3, 185/1, 184/1 o pow. 0,2159ha położonych na terenie wsi Nienałty-Brewki do zasobu gminnego. PobierzZarządzenie Nr 153/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 marca 2014r. w sprawie nabycia działek nr 75/4 i 74/4 położonych na terenie wsi Zaręby Kościelne do zasobu gminnego. PobierzZarządzenie Nr 152/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chmielewie i Świerże Zielone. PobierzZarządzenie Nr 151/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi kasy i spraw finansowych w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 150/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy. PobierzZarządzenie Nr 149/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 148/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.Zarządzenie Nr 146/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Skarbnika Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 145/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne". PobierzZarządzenie Nr 143/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Zarębach Kościelnych PobierzZarządzenie Nr 141/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Pobierz
udostępniono: 04.12.18 10:27 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku