standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2020


Ponad 2 mln dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla Naszej Gminy

Gmina Zaręby Kościelne otrzymała dofinansowanie na realizację 2 zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pierwszy projekt to „Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km wraz z 80 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Zaręby Kościelne w związku z przebudową dróg gminnych i powiatowych.” Celem nadrzędnym projektu jest zrównoważony rozwój Gminy poprzez wszechstronną poprawę warunków życia mieszkańców w środowisku ich zamieszkania. Pozyskane dofinansowanie to 700 tyś zł.
Drugi projekt pn.:„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie — Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04”. Długość modernizowanego odcinka wynosi 1,72km. Zaplanowane roboty obejmują: wydzielenie geodezyjne pasa drogowego, przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną, budowa poboczy, budowa i przebudowa zjazdów gospodarczych, budowa rowów odwadniających i przepustów, uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Pozyskane dofinansowanie to 1,5 mln zł.
Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

PobierzWójt Gminy Zaręby Kościelne informuje o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. aktywności kulturalnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.Ogłoszenie z dnia 16.12.2020r.

PobierzOgłoszenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne

W związku z remontem drogi gminnej Kępiste-Borowe– Rostki-Daćbogi w km 0+000,00 –
do km 1+420,00 wystąpią ograniczenia w ruchu kołowym. Wyłączony będzie z ruchu odcinek Kepiste-Borowe – Rostki-Daćbogi w dniach 16-17 grudnia 2020 roku,
w godzinach 7,00-16,00.

Proponowany objazd wskazany jest na załączniku graficznym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz
Placówka Terenowa KRUS w Ostrowi Mazowieckiej zmieniła siedzibę.

Informujemy, że od dnia 30.11.2020r. Placówka Terenowa KRUS zmieniła siedzibę. Aktualny adres Placówki:
ul. Jana Długosza 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka (budynek przy ODR).


Obrazek
W Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim
i jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne.


To wielki sukces gminy Zaręby Kościelne, gdyż w skali kraju powstanie tylko 18 takich instytucji. Na Mazowszu dofinansowanie oprócz gminy Zaręby Kościelne otrzymały 3 powiaty: lipski, mławski, wołomiński. Aby otrzymać dofinansowanie gmina Zaręby Kościelne zawarła porozumienie z czterema sąsiednimi gminami: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie. Dzięki nawiązanej współpracy wniosek był oceniony jako innowacyjny w skali kraju. Podpisanie porozumienia poprzedziło wiele rozmów, spotkań i ustaleń, a rady gmin podjęły stosowne uchwały. To wyraz troski o los osób niepełnosprawnych i przykład dobrej współpracy sąsiadujących ze sobą gmin.


Pobierz

Obrazek
Tak niewiele, a znaczy tak wiele!

Przy wejściu do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne w sobotę dnia 5 grudnia 2020 roku stanęła nowa instalacja - piękne serce życia dla Michasia Boguckiego, dziecka walczącego z SMA1.
Powstało z inicjatywy mieszkańców Zarąb Kościelnych Pani Martyny Malinowskiej
i Pana Grzegorza Zawistowskiego.

Zachęcamy do zbierania i wrzucania do niego plastikowych nakrętek po rożnego typu butelkach.

Obrazek
UWAGA MIESZKAŃCY. PROSIMY PODAWAĆ LICZNIKI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że w II półroczu 2020r. nie będzie przeprowadzanego spisu zużycia ilości wody i ścieków na terenie całej gminy Zaręby Kościelne.
Prosimy wszystkich mieszkańców o podawanie stanu licznika telefonicznie lub e-mailowo.
Kontakt: tel. 862763112, e-mail: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl

Obrazek
Informuje się, że w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych, dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu.

W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych będzie nieczynny.

Wójt Gminy
/-/Urszula Wołosiewicz

Zarządzenie Nr 145/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych - pobierz.
Obrazek
W trosce o czyste powietrze
Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku


Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.


PobierzKomunikat o zaprzestaniu publikowania raportów sytuacji epidemiologicznej.

PobierzAktualne informacje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej -18.11.2020r.


W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
Zapraszamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do nawiązania kontaktu z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE w OSTROWI MAZOWIECKIEJ


Pobierz informacjęOGŁOSZENIE URZĘDU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Urząd Gminy Zaręby Kościelne ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze:
ds. aktywności kulturalnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pobierz ogłoszenie o naborze, klauzula RODO, formularz osobowy.Od 13 grudnia 2020 r., na stacjach Zaręby Kościelne, Kietlanka, Szulborze Wielkie będą zatrzymywać się pociągi Kolei Mazowieckich!

Więcej informacji.Przebudowa i remonty dróg w gminie Zaręby Kościelne.

Niedawno oddaliśmy do użytku drogę Zaręby Kościelne – Szulborze Wielkie, którą pobudował powiat przy udziale gminy. W październiku i listopadzie ukończyliśmy przebudowę i remonty kilku dróg gminnych.

Dnia 30.10.2020r. nastąpił końcowy odbiór robót związany z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”. Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego przetargu było PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO–MOSTOWYCH „TRAKT”, sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 204.806,19 zł . Na daną inwestycję gmina Zaręby Kościelne otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację celową na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000,00 zł. Przebudowa drogi objęła wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, odwodnienia, zjazdów, przepustów, pobocza utwardzonego. Ponadto, w związku z zaprojektowaną przebudową drogi wykonano kanał technologiczny wzdłuż układu drogowego.

Ten sam wykonawca wykonał „Rozbudowę drogi w miejscowości Kietlanka” za kwotę 36.805,18 zł.

W dniu 13.11.2020r nastąpił końcowy odbiór drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00–1+614,00. Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego przetargu było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07 – 300 OSTRÓW MAZ. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 1.533.321,92 zł. Na daną inwestycję gmina Zaręby Kościelne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 1.134.893,00 zł. W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. odwodnienia, zjazdów, przepustów, pobocza utwardzonego.

W ramach funduszy sołeckich zostały wyprofilowane i dożwirowane drogi w Nowej Złotorii, Chmielewie, Grabowie, Świerżach Kolonii, Świerżach Kiełczach i Zarębach Leśnych.

Wykonane inwestycje niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i standardów techniczno – użytkowych jezdni i dróg dojazdowych do pól.

Obrazek
Informacja o komercyjnych usługach (odpłatnych) SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej związanych z badaniami w kierunku COVID-19.

Pobierz informacjęGmina Zaręby Kościelne wysoko w Rankingu Samorządów 2020!

W tegorocznej edycji rankingowej gmina Zaręby Kościelne zdobyła wysokie, bo 65 miejsce w kraju na 1537 gmin wiejskich oraz 7 miejsce na Mazowszu na 226 gmin wiejskich. W pierwszej setce nie znalazła się żadna z pobliskich gmin, najbliższa to gmina Olszewo Borki na 167 miejscu, gmina Długosiodło na 177 miejscu, gmina Szulborze Wielkie na 389 miejscu.
Ranking Samorządów weryfikuje sprawność i skuteczność działań władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Docenia gminy i miasta dobrze zarządzane, dbające o trwałość ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną.
Ranking Samorządów 2020 obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie.
Wyniki rankingu są ustalane w trzech odrębnych kategoriach: dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

W tegorocznej edycji zwycięzcami zostały: Gliwice, Morawica oraz Kleszczów, odpowiednio w swoich kategoriach.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.

Obrazek
PobierzŚwiętujmy 153. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie online!

7 listopada 2020 r. obchodziliśmy 153. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, sławnej na cały świat noblistki, której gniazdo rodowe znajduje się w naszej gminie we wsi Skłody-Piotrowice. W tym roku przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym obostrzenia ograniczyliśmy świętowanie do symbolicznego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod jej pomnikiem. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne przygotowała również wystawę publikacji na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości z poprzednich lat, które zamieszczone są na stronie biblioteki.

Świętujmy 153. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie online!

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z aplikacji stworzonej przez bibliotekę specjalnie na tę okazję. Zachęcamy do spróbowania swoich sił i sprawdzenia wiedzy na temat naszej noblistki.

Link do aplikacji: https://learningapps.org/watch?v=pbiiaupqt20

Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej - z dnia 3 listopada 2020 roku.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
PobierzKomunikat Starosty Ostrowskiego dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego.


W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz działając na podstawie
art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Ostrowski informuje, że od dnia 3 listopada do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonu, e-maila oraz poza lokalem punktu.

Szczegóły w załączeniu.
Pobierz informację,Pobierz Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,Pobierz Anonimowa opinia,Pobierz Harmonogram.Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej - z dnia 29 października 2020 roku.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Obrazek
PobierzInformacja z KRUS Ostrów Mazowiecka
Obrazek
Pobierz"WSPIERAJ SENIORA"

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19,w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Dla zachowania bezpieczeństwa Seniorów z Gminy Zaręby Kościelne realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych ulica Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Telefony 862763117 – Kierownik Ośrodka, 862763120 Pracownicy Socjalni.
Osoby, które będą świadczyły pomoc Seniorom : Pani Anna Sobotka, Pani Elżbieta Równa, Pani Magdalena Sommer, Pani Magdalena Świerczewska.

Procedura zgłoszenia dla Seniora:

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy są to pracownicy Ośrodka. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Szanowni Mieszkańcy-Seniorzy,
Seniorzy są najbardziej narażoną grupą osób na wszelkiego rodzaje kradzieże oraz oszustwa.
Nie daj okazji złodziejowi!
Nie pokazuj zawartości portfela.
Zachowaj szczególną ostrożność przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu (nie pokazuj kwoty oraz nie przeliczaj pieniędzy publicznie).
Podczas przejazdu komunikacją miejską oraz na zakupach trzymaj torebkę pod pachą, nigdy nie na plecach.
Nie wkładaj portfela do siatki z zakupami.
Chroń swoje dokumenty.
Nie zabieraj wszystkich dokumentów oraz pieniędzy na zakupy, spacer i innego rodzaju wyjścia z domu.
Nie rozmawiaj z osobami postronnymi na tematy związane z Twoją sytuacją osobistą (informacje te mogą być wykorzystane przy próbie oszustwa lub kradzieży).
Nasz dom nasza twierdza!
Seniorze! Nie wpuszczaj do domu każdej osoby podającej się za pracownika instytucji lub firmy. Masz prawo prosić, aby pracownik pokazał legitymację służbową lub telefonicznie sprawdzić cel jego wizyty w firmie. Jeśli nie musisz, to nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza w typowych miejscach (szafki kuchenne, bieliźniarki, barek).
Zanim otworzysz drzwi!
Sprawdź przez wizjer w drzwiach lub okno, kto Cię odwiedził.
Jeśli nie znasz odwiedzającej Cię osoby zapytaj o cel jego wizyty oraz poproś o okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
Uchyl drzwi sprawdź uważnie okazany dokument, nie zdejmując łańcuszka zabezpieczającego.
W przypadku wątpliwości umów się na inny termin sprawdzając uprzednio w danej instytucji wiarygodność odwiedzającego.
Jeśli osoba staje się natarczywa zadzwoń po Policję 997 i 112 lub zaalarmuj otocznie. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu, poproś sąsiada, aby Ci towarzyszył.

PobierzProjekt dot. Budowy tężni solankowej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Delegatury Pana Mariusza Popielarza uprzejmie informuję, że rozpoczął się etap głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34 – link zasady głosowania

W załączeniu przesyłam plakat promujący projekt dot. Budowy tężni solankowej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce z prośbą o udostępnianie oraz zachęcanie do oddania głosu na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz wśród mieszkańców.

Celem projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i stworzenie miejsca do wypoczynku dla pacjentów szpitala, mieszkańców Ostrołęki i okolic poprzez budowę tężni solankowej. Tężnia solankowa na terenie MSS będzie oazą zdrowia, wypoczynku i relaksu, a właściwości lecznicze wpłyną na lepsze samopoczucie, kondycję i poprawę zdrowia u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i osób z alergiami.

Uprzejmie informujemy również, że osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się pod nr tel. 29 74 44 180 – Delegatura UMWM w Ostrołęce.

PobierzZaliczki na dopłaty: ponad 3 mld zł na kontach rolników.

W pierwszym tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom ponad 3 mld zł.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym
w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc.,
a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

ARiMR rozpoczęła przekazywanie zaliczek 16 października. Do tej pory zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko 475 tys. rolników na łączną kwotę ponad 3 mld zł.

Realizowane są także zaliczki na dopłaty obszarowe PROW. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej - z dnia 21 października 2020 roku.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14.10.2020r. w sprawie składania ofert przez geodetów zainteresowanych wykonaniem rozgraniczenia działki.

PobierzLaptopy oraz tablety z Projektu “Zdalna Szkoła+” w gminie Zaręby Kościelne

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach programu “Zdalna Szkoła+” Ministerstwa Cyfryzacji, Nasza Gmina Zaręby Kościelne zakupiła
18 nowych laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem tj.: myszkami, oprogramowaniem oraz 14 tabletów. Wartość zakupionego sprzętu to ok. 55 tyś. zł.

Laptopy, myszki i tablety w najbliższym czasie zostaną przekazane Szkole, a następnie użyczone uczniom.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a wartość przyznanego grantu dla Naszej Gminy to prawie 55 tyś. zł.


Pobierz
Obrazek

Obrazek

Ostrowscy policjanci apelują o przestrzeganie nowych zasad.

Od soboty w całym kraju obowiązuje strefa żółta. Apelujemy o stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej tj. w sklepie, autobusie, na targowisku i ulicy. Ostrowscy policjanci sprawdzają jak te nakazy są respektowane.


Od 10 października na terenie całej Polski wprowadzono nowe przepisy związane z pandemią Covid-19. W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Z uwagi na wzrost zakażeń nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba nie zasłaniająca ust i nosa ma obowiązek posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust i nosa. Policjanci mogą weryfikować autentyczność w/w dokumentu u osoby która go wystawiła w przypadku podejrzenia jego podrobienia. Przypominamy, że posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem jest przestępstwem poświadczenia nieprawdy art 270kk zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjant podejmujący interwencję będzie decydował czy dana osoba zostanie pouczona, ukarana mandatem lub odpowie za swoje postępowanie przed Sądem. Policjant ma również możliwość sporządzenia informacji do inspekcji sanitarnej. To policjant i służby sanitarne podejmują indywidualne decyzje co do ewentualnych konsekwencji jednak w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy na każde naruszenie obowiązujących przepisów.
Od soboty ostrowskich policjantów można spotkać na ulicy, skwerach, targowiskach tam gdzie występują duże zgromadzenia ludzi. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.
Celem działań policjantów jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców powiatu Ostrowskiego. Dystans społeczny, ograniczenie kontaktów między ludźmi, zasłanianie ust i nosa, zachowanie higieny zwiększy szansę na ochronę przed wirusem.

źródło:KWP zs. w RadomiuRekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wnioski do 31 grudnia 2020 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii -
tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

PobierzZapraszamy do kontaktu osoby, które chcą przygarnąć pieska za darmo. Pieski porzucone, bezpańskie.

Spokojny, młody (ok. 1,5 - 2 lata) pies - samiec szuka domu. Jest terytorialny, nie przepada za kotami, za to w pełni akceptuje dzieci.
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 519 424 799.

www.zareby-kosc.pl - zakładka Ochrona zwierząt


Obrazek
Kolejne inwestycje z funduszu sołeckiego zrealizowane.

We wsiach Świerże Kiełcze, Gaczkowo i Kosuty zostały postawione nowe, estetyczne wiaty przystankowe. Wiele prac przygotowawczych jak: założenie przepustów, podniesienie wyrównanie terenu, ulanie płyty z begonu zostało wykonanych przez pracowników gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażu z Urzędu Pracy.
Również "własnymi siłami" ogrodziliśmy place wraz z montażem bram i bramek w Nienałtach Brewkach, Zgleczewie, Zarębach Kościelnych
W trzech sołectwach: Skłody Średnie, Zgleczewo, Budziszewo wybudowaliśmy altanki.


Obrazek
Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20
- dnia 6-go października 2020 r., zawyją syreny.

Informujemy, że w dniach 6 - 9 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Jednym z elementów ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020 r.) w godzinach 8:00-10:00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk:
- modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu;
- ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu.

Obrazek


Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.
Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.
Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Zostań twarzą PROW 2014-2020 - konkurs

Zostań twarzą PROW 2014-2020 – ogłaszamy konkurs pod patronatem Tomasza Nowakowskiego Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 - 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres konkursARiMR@arimr.gov.pl.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie!

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-twarza-prow-2014-2020.html

Obrazek

Obrazek
PobierzObrazek


Festyn Charytatywny dla Michasia Boguckiego,
mieszkańca gminy Nur, który walczy z SMA.


W niedzielę, 13 września 2020 r., na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Pętkowie Wielkim odbył się Festyn Charytatywny dla Michasia Boguckiego, mieszkańca gminy Nur, który walczy z SMA. Festyn, który zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Pętkowiacy” we współpracy z Urzędem Gminy Zaręby Kościelne oraz innymi Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy Zaręby Kościelne.


PobierzŚrodki z Tarczy dla samorządów wpłynęły na konto Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.

Gmina otrzymała bezzwrotne wsparcie z Tarczy dla samorządów w wysokości 500.000,00zł.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać do końca 2022r. Wykorzystamy je w 2021 roku na przebudowę ulic w miejscowości Zaręby Kościelne.

Obrazek

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Obrazek
Cudze chwalicie, swoje poznajcie – zapraszamy na polskiebazarek.pl

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o włączenie się do kampanii informacyjnej.

PobierzSzkolenie dla rolników dotyczące uprawy kukurydzy i jej zastosowania w żywieniu bydła.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowy Zespół Doradczy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na szkolenie nt. "Uprawy kukurydzy i jej zastosowania w żywieniu bydła."

Szkolenie odbędzie się 17 września 2020 r. o godzinie 10:00 w gospodarstwie P.Wojciecha Chmielewskiego w Mianowie.

Obrazek
PobierzAktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej - z dnia 15 września 2020 roku.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzObrazek
Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:
http://zareby-kosc.pl/psr-2020-aktualnosci.htmlInformacja z dnia 8 września br. o wyłączeniach prądu na terenie gminy.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PobierzOGŁOSZENIE O ZBIÓRCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje, że organizuje zbiórkę niezbędnych przedmiotów na wyposażenie mieszkania dla matki samotnie wychowującej dziecko. Potrzebne są sprzęty: kuchenka gazowa, czajnik elektryczny, lodówka, pralka, dwa łóżka, stół do kuchni, pościel, ręczniki, garnki, sztućce, talerze.

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych pod nr tel.: 86 276 31 20, 86 276 31 17,
86 276 31 27.
Obrazek
PobierzOBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, iż w dniu 2020-08-26 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 2020-06-01, została wydana decyzja nr 6/2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2615W - na działkach nr ew. 1, 166, 356, 172/1, 165/1, 165/3, 336/1, 156/4, 153/1, 152/1, 151/1, 167/1, 150/1, 144/1, 116/6, 116/4, 354/1, 116/3, 360/4, 360/1, 360/2, 352/1, 63/1, 62/1, 350/1, 61/3, 60/1, 59/1, 348/1, 32/1, 346/1 w obrębie ew. Gąsiorowo.

PobierzOd 1.09.2020 r. obowiązuję rozkład jazdy na trasie Gąsiorowo - Zaręby Kościelne- Ostrów Maz.:

- Gąsiorowo 7.02
- Gąsiorowo PKP 7.05
- Uścianek Wielki - 7.13
- Zaręby Kościelne Rynek 7.18
- Kosuty 7.20
- Niemiry 7.22
- Stara Złotoria 7.24
- Nowa Złotoria 7.26
- Daniłowo 7.28
- Daniłowo Parcele - 7.32
- Niegowiec- 7.34
- Biel - 7.36
- Ostrów Maz. - 7.40
- Dworzec Autobusowy Ostrów Maz. 7.42

Odjazdy z Ostrowi Maz: 13.40 i 15.30 ze stanowiska nr 2.

Autobus kursuje od poniedziałku do piątku.Zapraszamy do zakupu biletów miesięcznych.

Do zakupu biletu z ulgą uczniowską niezbędna jest ważna legitymacja szkolna. Uczniowie pierwszych klas szkoły średniej mogą zakupić bilet na podstawie legitymacji ze szkoły podstawowej ważnej do 30.09.2020 r.

Uczniowie, posiadający już karty z ubiegłego roku szkolnego zapraszamy również do biura, gdyż nie będzie możliwy zakup biletu na wrzesień u kierowcy. Kolejne bilety będzie można kupić u kierowcy jak dotychczas.

Zapraszamy do nowego biura firmy ul. 15 Sierpnia 4Ł w Małkini pn-pt w godzinach 10-17.00.W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 21.08.2020r.,
mieszkańcy ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych mogą pobierać wodę
z punktu zastępczego, jakim jest: Budynek Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, w godzinach 7,00 -18,00.
Trwają prace nad usunięciem awarii.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania
nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane

w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 2020-08-10 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2020-07-09, została wydana decyzja nr 5/2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 na działkach nr ew .

Pobierz


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO SIP.AB.6740.6.5.2020
z 07-08-2020r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, że w dniu 2020-08-07 została wydana decyzja nr 3/2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W, w obrębie ew. Nienałty-Szymany, gm. Zaręby Kościelne oraz w obrębie ew. Nienałty-Brewki, gm. Zaręby Kościelne.
PobierzPatriotyczne uroczystości parafialno-gminne w 100. rocznicę Cudu nad Wisła

15 sierpnia na cmentarzu parafialnym odbyły się patriotyczne uroczystości parafialno-gminne w 100. Rocznicę Cudu nad Wisła z udziałem miejscowego Szwadronu Kawalerii, zaproszonych gości min. płk Kazimierza Pałasza, Sylwestra Kuczyńskiego, Dyrektor Biura Ministra Cyfryzacji Justyna Pętkowska. Nie zabrakło pocztów sztandarowych między innymi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, OSP w Świerżach-Kończanach oraz naszego Pułku Ułanów. Uroczystośc uświetnił występ śpiewaczki operowej Pani Katarzyny Rzymskiej.

Podczas mszy św zostały poświęcone zioła i kwiaty. W przemówieniach podkreślano znaczenie zwycięskiej bitwy i rangę pamięci historycznej oraz pamięć o bohaterach tamtych dni. Pani Justyna odczytała list od Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego.
"Cześć i chwała bohaterom."100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Ks. Proboszcz Andrzej Dmochowski
oraz Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz

mają zaszczyt zaprosić Państwa na obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystość w asyście Szwadronu Kawalerii w barwach 10. Pułku Ułanów Litewskich odbędzie się 15 sierpnia o godz. 11.30 na cmentarzu ul. Brewki Zakościelne
w Zarębach Kościelnych.

Program uroczystości:

11.30 Msza święta
•Przemówienia okolicznościowe
•Defilada kawaleryjska

Serdecznie zapraszamy!
Obrazek
Ruszają kolejne inwestycje w gminie Zaręby Kościelne
– 5 placów zabaw oraz droga w Gąsiorowie.


Został wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe BEJATO Damian Malinowski, Kańkowo 39b, 07 – 320 Małkinia Górna na zadanie pn. „Budowę placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”, „Budowę placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”, „Budowę placu zabaw w Sołectwie Pułazie”, „Budowę placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”, „Budowę placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”. Koszt inwestycji to 90.198,39 zł. Inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w wysokości 48.000,00 zł, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi.

Również na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61” został wyłoniony wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych „TRAKT”, Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie. Koszt inwestycji to 204.806,19 zł. W/w inwestycja jest dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 55.000,00 zł.
Obrazek
W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.


Obrazek
K O M U N I K A T

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje,
że w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00
na terenie Gminy Zaręby Kościelne
zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia
76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny zostaną uruchomione na czas 1 minuty
i emitować będą dźwięk ciągły.Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.6.2020 z 23-07-2020r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, że w dniu 2020-07-09 zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2612W, w obrębie ew. Zaręby Kościelne, gm. Zaręby Kościelne oraz w obrębie ew. Nienałty-Brewki, gm. Zaręby Kościelne.
PobierzINFORMACJA GOPS w Zarębach Kościelnych – OBIADY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych przypomina, iż wszyscy rodzice chcący ubiegać się o bezpłatne dożywianie dzieci w szkole powinni zgłaszać się do tutejszego ośrodka (pokój nr 7) z podaniem wraz z niezbędną dokumentacją od 03.08.2020 roku.


INFORMACJA – STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje, że wnioski na stypendium szkolne należy składać od 01.09.2020 roku do 15.09.2020 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.
Przedstawiamy najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej. W bieżącym numerze „ZUS dla Biznesu” m. in:

- świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują

- dodatek solidarnościowy;

- składanie wniosków o wsparcie w ramach Tarczy tylko przez PUE;

- nowe funkcje na PUE.


Zachęcamy do lektury oraz odwiedzania naszej strony www.zus.pl.Pobierz
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 wydane godz. 07:18 dnia 16.07.2020


Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 16.07.2020 do godz. 23:00 dnia 16.07.2020.

PobierzPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego w Powiecie Ostrowskim.

PobierzOBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.5.2020 z 07-07-2020r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, że w dniu 2020-06-10 zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W, w obrębie ew. Nienałty-Szymany, gm. Zaręby Kościelne oraz w obrębie ew. Nienałty-Brewki, gm. Zaręby Kościelne.
Przekazanie środków na inwestycje dla gminy Zaręby Kościelne.

Dnia 8 lipca 2020r. o godz. 12,30 przed budynkiem Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbyło się symboliczne przekazanie talonu inwestycyjnego w wysokości 500 000 zł. Środki finansowe dla gminy pochodzą z rządowego programu „Funduszu Inwestycji Samorządowych” tzw. rządowa tarcza antykryzysowa dla gmin i powiatów. Wsparcie jest bezzwrotne.


W spotkaniu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Daniel Milewski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego i Radny Wojewódzki Marcin Grabowski, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Radna Powiatowa oraz Dyrektor Biura Ministra Cyfryzacji Justyna Pętkowska, Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy gminy.

Po przemówieniach gości Starosta Ostrowski wręczył talon Pani Wójt. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje, m.in. drogi do roku 2022.


Obrazek
W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz


Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

http://ostrow.psse.waw.pl/4081/wytyczne-przeciwepidemiczne-gis-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstaw
Ruszyła II edycja „Bitwy o wozy”.

Celem akcji jest osiągnięcie jak najwyższej frekwencji podczas II tury wyborów prezydenckich.

W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.


Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA.

O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Szczegóły poniżej:

https://www.gov.pl/web/mswia/bedzie-kolejna-edycja-bitwy-o-wozy-
OGŁOSZENIE O PRACĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych poszukuje opiekunki/opiekuna posiadającego doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi do starszej osoby w miejscowości Pułazie, gmina Zaręby Kościelne w wymiarze 2 razy w tygodniu po 3 godziny.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 86-276-31-17, 86-276-31-20 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych pokój nr 1 lub 7.

Dorota Ludwichowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO SIP.AB.6740.6.4.2020
z 01-07-2020r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, że w dniu 2020-06-01 zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2615W - na działkach nr ew. 1, 166, 356, 172/1, 165/1, 165/3, 336/1, 156/4, 153/1, 152/1, 151/1, 167/1, 150/1, 144/1, 116/6, 116/4, 354/1, 116/3, 360/4, 360/1, 360/2, 352/1, 63/1, 62/1, 350/1, 61/3, 60/1, 59/1, 348/1, 32/1, 346/1 w obrębie ew. Gąsiorowo, gm. Zaręby Kościelne

Decyzja RKG.604.3.2020 z dnia 23.06.2020r. o uwarunkowaniach środowiskowych.

Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg powiatowych Nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i Nr 2657W Niemiry- Zaręby Kościelne.

PobierzWażna informacja o 500 plus. Nie trzeba składać kolejnego wniosku w tym roku.

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus. Wniosek złożony w ubiegłym roku zakłada wypłatę środków do końca maja 2021 roku.
Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. Jednak w tym roku jest inaczej i rodzice nie muszą składać od lipca wniosków na nowy okres świadczeniowy.
W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Przystąpienie do programu

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.
Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników.


20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie.

Pierwsze szkolenie online, które odbędzie się we wtorek 7 lipca, kierowane jest do rolników z pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Prowadzone będzie z centrali ARiMR z udziałem grona ekspertów. Dzień później, 8 lipca w webinarium będą mogli wziąć udział rolnicy z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego; 9 lipca – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,
a 10 lipca – pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W puli tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, znalazły się programy pomocowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, stąd potrzeba uzyskania o nich szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek, jak skutecznie sięgnąć po wsparcie finansowe z tych programów. A są to m.in.: Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze d – nawadnianie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

By wziąć udział w szkoleniu online, trzeba skorzystać z aplikacji ZOOM. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom ARiMR za pośrednictwem skrzynki mailowej: webinar@arimr.gov.pl.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.


Kto może otrzymać pomoc?
•Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
•Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
•Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
•Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
•Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
•Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
•Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
•Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Obrazek
Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne, w tym oczka wodne.

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej we właściwym ze względu na lokalizację działki WFOŚiGW.

Więcej informacji na: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/


„Moja woda” dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane

zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Okres kwalifikowalności:

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania:

1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.


Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania: dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja WodaObwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30.06.2020r. o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa, mieszkańców gminy Zaręby Kościelne, w dniu 8 lipca 2020r. o godz. 12,30 przed budynek Urzędu Gminy, na spotkanie ze Starostą Ostrowskim oraz Dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w celu oficjalnego przekazania talonu na środki finansowe na inwestycje gminne.


Obrazek
Apel do mieszkańców o bezpieczny wypoczynek w okresie letnim .

Zaręby Kościelne, 30 czerwca 2020 r.

W związku z nadchodzącym okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula WołosiewiczWójt Gminy Zaręby Kościelne informuje o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30.06.2020r.


PobierzNabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2020 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” w ramach projektów grantowych.


Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Są to ostatnie nabory realizowane w perspektywie unijnej PROW na lata 2014-2020 na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

gminy miejsko - wiejskiej Brok,
gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.


Pomoc na operacje przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanym w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

PobierzWyniki głosowania oraz frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
Głosowanie z dnia 28 czerwca 2020r.Link do strony z wynikami, frekwencją oraz protokołami obwodowymi

PobierzPodpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Woj. Mazowieckiego

Gmina Zaręby Kościelne nieustannie realizuje nowe inwestycje.
25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej miało miejcie podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Woj. Mazowieckiego.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Rostkowskiej podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez członków Zarządu Województwa Mazowieckiego w osobach Janiny Ewy Orzełowskiej i Elżbiety Lanc na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dzięki przyznanym środkom w wysokości 55 000 zł Gmina zrealizuje przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo”.

W ramach zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” („MIAS MAZOWSZE 2020”) – Gmina Zareby Kościelne otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn: Budowy placów zabaw dla Sołectw: Uścianek Wielki; Rawy-Gaczkowo, Pułazie a także Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki w kwocie 10 000 zł dla każdego Sołectwa oraz dla Sołectwa Świerże-Pianki w wysokości 8 000 zł. Nowe place zabaw dla dzieci powstaną do końca września 2020 roku.

Obrazek
W załączeniu list Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Doroty Subdy do mieszkańców Powiatu Ostrowskiego w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.

Obrazek
Pobierz informacjęAktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej- z dnia 22.06.2020r.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.


Obrazek
Pobierz informacjęPostanowienie Starosty Ostrowskiego AB.6740.6.8.2019 z dnia 16-06-2020r.
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Staroty Ostrowskiego Nr 1/2020 znak: AB.6740.6.8.2019 z dnia 2020-02-21 zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miwjscowości Gąsiorowo, gm. Zaręby Kościelne.PobierzAktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej- z dnia 19.06.2020r.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.Obrazek
Pobierz informacjęPostanowienie dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki występującej
w decyzji Starosty Ostrowskiego Nr 1/2020 znak: AB.6740.6.8.2019 z dnia 21.02.2020r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gąsiorowo.


Data zamieszczenia Postanowienia na stronie: 18.06.2020r.

PobierzSpotkanie z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 czerwca, w "Starym Młynie", ul. Czyżewska 16, Zaręby Kościelne, godz. 15.15.

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych!!!Pobierz plakatSZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? Jesteś właścicielem nieruchomości, na której zaplanowano przebieg sieci światłowodowej lub jej umieszczenie na słupie? Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć do większej liczby domów w Twojej okolicy.

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą sprawdzić, czy ich adres jest objęty projektem i uzyska dostęp do usług światłowodowych, zapraszamy na stronę: getfibre.pl.

Obrazek
Pobierz informacjęWójt Gminy Zaręby Kościelne – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Szczegóły w zakładce: Powszechny Spis Rolny - 2020r.OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZEUrząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, 1/3 etatu

Pobierz ogłoszenie o naborze, Pobierz formularz osobowy, Pobierz Klauzulę RODO.Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

– Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Decyzją Senatu rok 2020 został ustanowiony Rokiem Jana Kowalewskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym z tej okazji przez Biuro Programu "Niepodległa" biogramem Bohatera, który przyczynił się do wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku.

Zapraszamy również do lektury tekstu przygotowanego przez prof. Grzegorza Nowika, który opowiada, jak Polacy zorganizowali wojskowe komórki wywiadu i jak łamali szyfry, od „Rewolucji” do „Enigmy”. O historii polskiego radiowywiadu można przeczytać na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kryptologia-w-ii-rp-od-rewolucji-do-enigmy/?fbclid=IwAR0tVsp3D0cPpf3VMg1gHBETIkeOJpPUm2xzRtwwJjlrA189F361u1JNnkY
Pobierz biogram.Internetowa platforma dla lokalnych rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.
Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:
1. warzywa i owoce
2. oleje i oliwy
3. przetwory owocowo-warzywne
4. miód i produkty pszczele
5. napoje
6. nabiał
7. kwiaty/byliny/nasiona
8. zboża
9. mięso i wędliny
10. pieczywo, produkty zbożowe
11. ryby
12. zioła
13. drzewa i krzewy iglaste
14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

PobierzNowe nieruchomości w majątku gminnym.

12 maja 2020 roku Pani Wójt Urszula Wołosiewicz podpisała trzy nowe Akty Notarialne – majątek gminny wzbogacił się o trzy nowe nieruchomości. Z funduszu sołeckiego została zakupiona 10 – arowa działka dla wsi Pułazie, w tym 2 ary zostały bezpłatnie przekazane przez jednego z mieszkańców. Z funduszu sołeckiego i częściowo ze środków własnych gminy wieś Zakrzewo Wielkie zyskała 24 – arowy plac wiejski. Z kolei we wsi Gąsiorowo zakupiono od Gminnej Spółdzielni budynek po sklepie, który będzie służył, jako świetlica wiejska dla wsi Gąsiorowo i Uścianek Wielki. Obiekt ten wymaga remontu, więc mieszkańcy już porządkują teren oraz wykonują drobne remonty. Również mieszkańcy Zakrzewa Kopijk zaangażowali się w remont pomieszczeń po byłej szkole podstawowej, gdzie ma powstać świetlica wiejska.

W ubiegłym roku dwoje mieszkańców wsi Rawy Gaczkowo bezpłatnie przekazało Aktem Notarialnym 20 arów ziemi, teren został już uporządkowany, w tym roku zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne wsi. Jeden z mieszkańców wsi Budziszewo również przekazał bezpłatnie na rzecz wsi 2 ary ziemi pod altankę.

Po kilku latach widać będzie wyraźnie różnice pomiędzy sołectwami, które aktywnie wykorzystują fundusz sołecki dokładając swoja pracę i zaangażowanie. Zwolenniczką tej formy pracy jest Pani Wójt, która wspiera i inicjuje tego typu oddolne działania.
Odbiór folii i odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Informujemy Rolników z Naszej Gminy, którzy zgłaszali odbiór folii do Sołtysów,
że w dniach 8-26 czerwca będzie odbierana folia rolnicza, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.

Prosimy o przygotowanie i posegregowanie w/w odpadów przez rolników, którzy zgłaszali odbiór folii do wniosku złożonego w 2019 roku.

Odbiór będzie się odbywał w poszczególnych wioskach po wcześniejszym powiadomieniu sołtysa przez firmę odbierającą.


Obrazek
PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii PRODUKT POLSKI:
PobierzNawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów.

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:
•zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
•łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów;
•której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po
1 maja 2004 r.;
•w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową
•zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania
5-letniego okresu pomocy.
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków
w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.
Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.
W związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie.
PobierzSystem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń) w oparciu o zgłoszenia składane przez posiadaczy zwierząt.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) jest wykorzystywany w szczególności do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.

PobierzInformacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne
o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem,
a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.
Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.
16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.
Bezpłatna pomoc prawna i edukacja na terenie powiatu.

Fundacja Togatus Pro Bono realizuje na terenie powiatu ostrowskiego nieodpłatną pomoc prawną wraz z edukacją prawną. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie się zdalnie na platformie facebooka Fundacji. Poniżej przesyłamy link dotyczący tych wydarzeń, zatem bardzo prosimy o ich udostępnienie na stronie internetowej/facebooku, aby informacja o realizowanych wykładach/szkoleniach mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Zachęcamy do bezpłatnych zapisów na wydarzenia dotyczące poszczególnych wykładów/szkoleń, podczas których możecie Państwo zadawać pytania prawnikowi.

https://www.facebook.com/fundacja.togatus/photos/a.247010205779874/925938597887028/?type=3&theater

Terminy i tematy wykładów

Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/

Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/

Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/

Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/

Sprawy alimentacyjne
27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/

Upadłość konsumencka
28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/Ogłoszenie w sprawie odbioru azbestu - 19 maja 2020 r.

Zainteresowanych odbiorem azbestu prosimy o podanie ilości płyt azbestowych (w sztukach) w terminie do dnia 31.05.2020 r.
Azbest powinien być zdjęty, ułożony na palecie oraz zabezpieczony folią.
Prosimy o podawanie tych informacji telefonicznie lub e-mailowo:
tel. 86-276-31-12, e-mail: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl

Obrazek
Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Do piątku 8 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku
z roku poprzedniego.

Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy składający oświadczenia mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niżdo 15 czerwca 2020 r.

Wnioski i oświadczenia można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oferty pracy aktualne na dzień 08.05.2020 r.
PobierzOd kwietnia stali mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne mają bezpłatną możliwość usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji swoich czworonogów.

Gmina Zaręby Kościelne informuje, iż od kwietnia b.r. zgodnie z "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Zaręby Kościelne na 2020 rok" istnieje możliwość wykonania:
- bezpłatnego zabiegu sterylizacji suk i kotek,
- kastracji psów i kotów oraz
- usypiania ślepych miotów.

Gmina refunduje 100% poniesionych kosztów. Refundacja przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom gminy Zaręby Kościelne, do zwierząt stanowiących ich własność i tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz przedstawią stosowne zaświadczenie.

Zabiegi można dokonywać w Gabinecie weterynaryjnym przy ul. Romantycznej 18 w Szulborzu Wielkim prowadzonym przez Pana Grzegorza Równego. Numer kontaktowy: 606 417 088

Działania te przyczynią się do zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom:

- w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz

- zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna

udziela lekarz weterynarii Pan Grzegorz Równy prowadzący Przychodnię weterynaryjną w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantyczna 18;
tel: 606 417 088


Przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach:

- telefonicznie na numer: 86 270 60 04 w. 22

- drogą mailową na adres: ugzar@post.pl,

- pisemnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy; ul Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne.ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OBOWIĄZUJE OD 26.04.2020 r. DO 01.05.2020r.
Z POWODU DUŻEGO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
PODSTAWA PRAWNA: ART. 26 UST. 3 PKT. 2 USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 r. (DZ. U. z 2020 POZ. 6)

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA

Pobierz informacjeDopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję oprzedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Obrazek
ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków
o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc.
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.plKomunikat Starosty Ostrowskiego w sprawie zmiany działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego.
Pobierz komunikat,Urząd Gminy rozdaje maseczki mieszkańcom.

Ochronne maseczki wielokrotnego użytku trafią do wszystkich mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne. Dostarczone zostaną w formie pakietów za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, radnych oraz strażaków gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od czwartku 16 kwietnia noszenie maseczek jest obowiązkowe, stąd decyzja Pani Wójt o takiej akcji. Urząd Gminy zakupił już ponad 2tyś maseczek. Maseczki wykonane są z warstwy wysokiej jakości bawełny certyfikat: OEKO- TEX Standard 100 oraz warstwy fizeliny, można je prać w temp. 60 st. C. oraz prasować (od strony fizeliny przez ściereczkę).
Dla strażaków i pracowników gminy zakupiono maseczki w wersji moro.

Urząd Gminy dziękuje Pani Mariannie Nienałtowskiej za bezpłatne uszycie 100 szt. maseczek oraz Panu Dariuszowi Płotczyk za wpłatę darowizny na zakup maseczek. Pozostałe fundusze pochodzą ze środków własnych Gminy Zaręby Kościelne.
Obrazek
Policja ostrzega: nie daj się oszukać na koronawirusa!

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa funkcjonariusze Biura Prewencji Komendy Głównej Policji apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku oraz przestrzegają przed oszustami. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami.

Każdą podejrzaną informację lub próbę kontaktu warto sprawdzić, prosząc o pomoc rodzinę lub sąsiadów, albo zadzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 112. Szczególnie należy przestrzec osoby starsze, które mogą odczuwać duży strach przed zakażeniem, które to dla nich jest największym zagrożeniem.Obrazek
Obrazek


Obrazek
Pobierz wersję pdf komunikatuARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń.

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.
Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.
Projekt “Zdalna Szkoła” w gminie Zaręby Kościelne

W ramach programu “Zdalna Szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, Nasza Gmina zakupiła 22 nowe laptopy wraz z dodatkowym wyposażeniem tj.: myszki, słuchawki, oprogramowanie oraz ubezpieczenie.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 45 tyś. zł.

Laptopy te w najbliższym czasie zostaną przekazane Szkole, a następnie użyczone uczniom. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a maksymalna wartość przyznanego grantu dla Naszej Gminy to 45 tyś. zł.

Pobierz informacjeKomunikat i zarządzenie Nadleśniczego dotyczące zakazu wstępu do lasu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

Pobierz informacje,Pobierz zarzadzenie_str1,Pobierz zarzadzenie_str2.INFORMACJA Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03.04.2020r.

Urząd Gminy Zaręby Kościelne informuje, że targowisko gminne przy ul. Czyżewskiej od środy 8 kwietnia br. będzie otwarte dla handlujących wyłącznie:
artykułami spożywczymi


Osoby sprzedające oraz kupujące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne /-/ Urszula Wołosiewicz

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii,
z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Pobierz informacjęPomoc psychologiczna
W związku z apelem władz i lekarzy o pozostanie w domach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej umożliwia pomoc psychologiczną, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym, poprzez konsultacje telefoniczne.

Nasi specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerami telefonów:
1)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej
tel.: 29 745 34 76,
2)Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej:
tel.: 29 644 20 18.
Informacje z ARiMR dotyczące zamawiania kolczyków dla bydła i uzyskania paszportu dla zwierząt zarejestrowanych.

PobierzUWAGA MIESZKAŃCY ZARĄB KOŚCIELNYCH!!!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że w I kwartale 2020r. nie będzie przeprowadzanego spisu zużycia ilości wody i ścieków w miejscowości Zaręby Kościelne.
Prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie lub e-mailowo.
Kontakt: tel. 862763112, e-mail: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl
Na polecenia Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej Pani Doroty Subdy, związku z zagrożeniem epidemicznym Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowi informuje:

W przypadku zgłoszenia siedziby stada i zgłoszeń dotyczących IRZ przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt określają formę ich złożenia.

Jednakże mając na uwadze obecną, wyjątkową sytuację, dopuszcza się obsługę dokumentów przesłanych w formie skanów. To samo dotyczy wniosku o wpis do ewidencji producentów.

INFORMACJA Wójt Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12.03.2020r.

W związku z zagrożeniem związanym z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 bardzo proszę mieszkańców
o powstrzymanie się w najbliższym czasie od załatwiania spraw w Urzędzie.
Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub e-mailowy
z pracownikiem Urzędu i przychodzenie jedynie
w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
/-/ Urszula Wołosiewicz

Telefony oraz adresy mailowe do poszczególnych referatów:

http://zareby-kosc.pl/kontakt.html
UWAGA! Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona.
Obrazek

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.


Szanowni Państwo,
większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.


KANAŁY KOMUNIKACJI
W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplusWszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użycia powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.
Obrazek

Obrazek
Pobierz wersja pdf ogłoszenia.UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY!
Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.Pobierz
11 marca- Dzień Sołtysa!
Obrazek
Z okazji "Dnia Sołtysa" życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania
za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.OŚWIADCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO na dzień 10 marca 2020 roku na godz. 10:00 w sprawie wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 w powiecie ostrowskim.

Pobierz
UWAGA! Ze względu na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny

ODWOŁUJĄ

warsztaty ,,Bądź kobietą, którą chciałabyś spotkać”, które miały się odbyć w dniu 19 marca o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Świerżach Zielonych.
Obrazek
Pobierz wersja pdf ogłoszenia.KOMUNIKAT! Koronawirus – COVID-19.

W związku z dynamicznie rozwijającą się w Europie sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń koronawirusem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu ostrowskiego o rzetelne przestrzeganie zasad higieny osobistej i stosowanie się do wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelkie informacje uzyskać można na stronach internetowych:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego – https://gis.gov.pl/,

Ministerstwa Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie,

Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja

PSSE w Ostrowi Maz. – www.ostrow.psse.waw.pl

Informujemy również, że jest aktywna całodobowa infolinia FNZ dot. Koronwirusa Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590

Pobierz jak myć ręce.Pobierz plakat o Covid 19Spotkanie przedstawicieli ARiMR z rolnikami Naszej Gminy w sprawie zmian w zasadach przyznawania płatności oraz składania wniosków na rok 2020 z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus.

Dnia 25.03.2020 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Obrazek
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.

Porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XV z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Powyższy protokół jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.
II. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach i wydanych zarządzeniach.
III. Pytania i wnioski radnych.
III. Blok dyskusyjno-decyzyjny.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2020”.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji przez Gminę Zaręby Kościelne zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
IV. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Zakończenie obrad sesji.
W dniu 6.03.2020r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie prezentujące przebieg i budowę drogi przy ul. Kowalskiej i Brewki Zakościelne do Nienałt.

W spotkaniu weźmie udział Starosta Powiatu, naczelnik inwestycji, projektant i Wójt Gminy Zaręby Kościelne.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym

ZAPRASZA
na warsztaty ,,Bądź kobietą, którą chciałabyś spotkać”
w dniu 19 marca o godz. 11.00, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Świerżach Zielonych.

W programie warsztatów:
1. Spotkanie z policjantem - dowiedz się jakie masz prawa, co grozi sprawcy przemocy,
2. Spotkanie z psychologiem – wiara w siebie drogą do niezależności,
3. Warsztaty z fryzjerem i kosmetyczką – jak dbać o siebie

Nie masz z kim zostawić dzieci, a chciałabyś wziąć udział w spotkaniu – zabierz je
ze sobą. Zapewnimy mnóstwo zabawy. Animacje dla dzieci poprowadzi Kinga Pochmara
z DRESS CODE Dance Center Bielopotocky (malowanie twarzy, bańki mydlane, warsztaty taneczne, gry i zabawy dla dzieci).

O godz. 10:30 pod Urzędem Gminy w Zarębach Kościelnych podstawiony zostanie BUS dla wszystkich chętnych, które chciałyby dojechać do Świetlicy w Świerżach Zielonych.
Wszelkie informacje oraz zapisy u Pracowników Socjalnych pod nr telefonu:
86-27-06-004 wew. 20.

PobierzBadanie ankietowe dotyczące planowanego utworzenia nowej przestrzeni działań kulturalnych - „Centrum Aktywności Kulturalnej”, w dawnym budynku remizy strażackiej w Zarębach Kościelnych.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym planowanego utworzenia nowej przestrzeni działań kulturalnych - „Centrum Aktywności Kulturalnej”, w dawnym budynku remizy strażackiej w Zarębach Kościelnych.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki pozwolą poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, związane z działalnością kulturalną na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Aby wypełnić ankietę proszę kliknąć w poniższy link. Po udzieleniu odpowiedzi, proszę kliknąć WYŚLIJ (na samym dole ankiety, po prawej stronie).

http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/436163/lang-pl

Zachęcamy do udziału i z góry dziękujemy za poświęcony czas.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Nr AB.6740.6.8.2019 z dnia 21.02.2020r.

Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 2020-02-21 po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2019-12-09 /uzupełnionego w dniu 2019-12-20/, została wydana decyzja nr /2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej p.n.: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 6/3, 7/1, 8/1, 10/6, 10/4, 22/1, 21/1, 20/1, 14, 4, 18/1 w miejscowości Gąsiorowo, gm. Zaręby Kościelne.

Pobierz"Festiwal Oświaty- Ostrowskie Targi Edukacyjne", który organizuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w załączeniu przesyłam plakat promujący to wydarzenie.

Obrazek
Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca.

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
realizując projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe


ZAPRASZA do składania wniosków:
- o organizację stażu (wnioskuje pracodawca),
- o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (wnioskuje pracodawca, kwota refundacji 1 stanowiska – 25 000,00 zł),
- o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota dofinansowania – 22 000,00 zł).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej oraz kobiet.

!!! UWAGA!!!
Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej
http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązują przepisy prawne, wymogi wskazane w dostępnych na stronie internetowej PUP „Kryteriach…” dotyczących realizacji w/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz warunki określone w dokumentacji realizowanego projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerami telefonów: centrala PUP - 029 745 33 93, 029 745 21 51, dotacje, wyposażenia - 508 027 515, staże - 508 027 409, koordynator projektu - 508 027 545.
Szanowni Państwo, Wójt gminy Zaręby Kościelne oraz Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, serdecznie dziękują za udział w konsultacjach społecznych, które odbyły się w środę 20 lutego 2020r., o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, w Sali konferencyjnej, przy ul. Kowalskiej 14 w Zarębach Kościelnych.

Konsultacje społeczne dotyczyły planowanego projektu pt. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych – nowa przestrzeń integracji i rozwoju. Przedstawiciel Instytutu Badawczego IPC oraz Pani Wójt Urszula Wołosiewicz zaprezentowali planowany zakres inwestycji oraz oferty kulturalnej, edukacyjnej.

Zebrano od uczestników spotkania uwagi i opinie na temat omawianego dokumentu. Podczas spotkania dyskutowano na temat głównych problemów i potrzeb mieszkańców, związanych z brakiem miejsca oferującego usługi kulturalne w Naszej Gminie, a szczególnie w miejscowości Zaręby Kościelne.

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha
i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa
(do 5 pkt).
ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Wójt gminy Zaręby Kościelne oraz Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, zapraszają na konsultacje społeczne związane z planowanym projektem pt. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych – nowa przestrzeń integracji i rozwoju.

Celem spotkania jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz działań projektowych, które realizowane będą w związku z ww. projektem.

Konsultacje odbędą się 20 lutego 2020 r., o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, w Sali konferencyjnej, przy ul. Kowalskiej 14 w Zarębach Kościelnych.

Oferta podlegająca konsultacjom dostępna jest w siedzibie Urzędu oraz podczas samych konsultacji.

Liczymy na Państwa udział.


PobierzAplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112
Obrazek
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.10 lutego br. rozpocznie się długo wyczekiwana przerwa zimowa dla uczniów z województwa mazowieckiego.
Dla służb i inspekcji z Mazowsza to okres wytężonej pracy. Przez cały okres trwającego zimowiska będą one dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz turystów przebywających w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich służb, które są do dyspozycji rodziców i opiekunów. Wzmożone kontrole będą przeprowadzane do 23 lutego br.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na wakacje, jak i tych, którzy pozostaną w domach, Policja rozpoczęła ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”, które potrwają do 23 lutego 2020 roku. Realizacja głównych zadań polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale funkcjonariusze będą reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku oraz Lokale, w których w 2020 roku usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego.

Więcej informacji:
Pobierz informację o bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego
Pobierz wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Pobierz harmo udzielania nieodpłątnej pomocy prawnej i mediacji, poradnictwa obywatelskiego.Gmina Zaręby Kościelne prowadzi projekt grantowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 4 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 48 osób. Uczestnicy będą mogli nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

• zamieszkują województwo mazowieckie;
• mają ukończone 25 lat;
• nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe;
• nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 4 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Rolnik w sieci”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe, a także obiad oraz przerwy kawowe.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który można pobrać na stronie http://zareby-kosc.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 14 (nr tel. 86 276 31 12).

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, pokój nr 14 lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e–mail: ugzar@post.pl. Decyzje o zakwalifikowaniu się do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w ww. Regulaminie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do końca lutego 2020.

Informacji nt. szkoleń udziela koordynator projektu – Maciej Ogonowski, tel. 86 276 31 12.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Na jego realizację Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 24 700,00 złotych.

Prosimy o pilne zgłaszanie chęci uczestnictwa.Zbiórka dla rodzin wymagających wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje, iż prowadzi zbiórkę dla rodzin wymagających wsparcia w postaci:


-mebli pokojowych: łóżka(wersalka), łóżka dziecięcego
-pościeli,kocy,
-ręczników,
-ubranek dla chłopca w wieku ok. 2,5-3 lata,
-zabawek,
-środków czystości,
-ubrań damskich rozm. 36-38

Kontakt w wyżej wymienionej sprawie z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu: 862763120 w godzinach urzędowania Ośrodka.

http://zarebykos.naszops.pl/
Program Mój Prąd - wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet
Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł.

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/Kontakt
Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:
- wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów;
- mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek).
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 r.

PobierzSpotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Pobierz plakat: Pobierz
Obrazek
XV Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 29 stycznia 2020 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14.00.

Porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XIV z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Powyższy protokół jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

II. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach i wydanych zarządzeniach.
III. Pytania i wnioski radnych.
III. Blok dyskusyjno-decyzyjny.
-Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
-Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
-Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności.
-Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zaręby Kościelne do programu „Kultura, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.
-Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
IV. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Zakończenie obrad sesji.

Informujemy, że uroczystość będzie rejestrowana przy pomocy urządzeń audiowizualnych i upubliczniona w mediach. Udział w posiedzeniu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku."Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z filmem.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Informacje i zalecenia związane z grypą ptaków.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
-karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
-przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
-odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
-przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
-unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
-zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
-używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
-osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
-karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
-przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
-słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
-należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
-należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
-nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
-nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
-jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Pobierz ulotkę informacyjnąII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarębach Kościelnych w dniu 19 stycznia 2020 roku we wspólnym kolędowaniu połączył pokolenia - śpiewały dzieci i młodzież, zespoły i chóry, każdy zaprezentował się profesjonalnie i przepięknie.
Na wstępie Pani Wójt Urszula Wołosiewicz powitała przybyłe zespoły i gości informując jednocześnie, że udział w uroczystości jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie i fotografowanie.
Z Wyszkowa wystąpił z czterogłosowym śpiewem chór przy Sanktuarium Św Rodziny. Miasto Ostrów Mazowiecka reprezentował zespół Retro Band wraz z Burmistrzem Panem Jerzym Bauerem i Przewodniczącym Rady Miasta Panem Robertem Krajewskim. Z Małkini przybył chór Cantilena wraz z Panią Wójt Bożeną Bożena Kordek. Występ chóru był okazją do uczczenia pamięci zmarłego w czerwcu założyciela i wieloletniego dyrygenta chóru, nauczyciela wielu pokoleń Śp Zygmunta Chaberskiego. Z Bogut Pianek przybył zespół "Żurawiacy" wraz z Wójtem Panem Jędrzejem Drewnowskim. Z naszej gminy przepiękne kolędy zaprezentowały "Zapominajki" i "Kwiaty Polskie". Kilka kolęd i taniec świąteczny zaprezentowali uczniowie przygotowani przez Panią Dyrektor Jolantę Porucznik i Beatę Śpiewakowską. Wśród gości witaliśmy Radną Powiatu Panią Justyna Pętkowska, Dyrektor Oddziału BS Panią Jadwigę Zyśk, Kierownik Odziału KRUS Panią Elżbietę Karnas. Obecni byli pracownicy gminy na czele z Sekretarz Panią Jadwigą Mikołajczyk i Skarbnikiem Panią Agnieszką Rostkowską, Radni Gminy: Pani Beata Kietlińska, Kinga Pecura, Pan Mirosław Jamiołkowski, Pan Jerzy Biernacki, Pan Bogdan Godlewski, sołtysi, mieszkańcy gminy i okolic.
Każdy zespół otrzymał pamiątkowe statuetki i pocztówki ze zdjęciami Zarąb Kościelnych. Na zakończenie uroczystości minutą ciszy uczciliśmy zmarłego w piątek pasterza naszej łomżyńskiej diecezji Śp Biskupa Stanisława Stefanka. Wszyscy razem zaśpiewali też kolędę.
Pani Wójt dziękując uczestnikom i słuchaczom, nauczycielom za przepiękne dekoracje, przygotowanie dzieci, nagłośnienia zaprosiła zebranych na poczęstunek przygotowany przez kuchnię szkolną oraz ciasta upieczone przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich.

Śpiewanie kolęd to nasza piękna, polska tradycja, to okazja do spotkań, wyjątkowych i magicznych przeżyć, wspólnego dzielenia się zdobytym doświadczeniem, zawarcia nowych znajomości. Będzie to tradycja pielęgnowana w naszej gminie w następnych latach.
„Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania

- 10:00 – 10:20 zasady naboru wniosków na organizację staży oraz założenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” – Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Pani Jolanta Filipiak;
- 10:20 – 11:00 – Inne możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w 2020 r. –Specjalista ds. Funduszy Europejskich;
- 11:00 – 11:15 Przerwa;
- 11:15 – 12:15 Przedstawienie możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w 2020 r. – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego i Programy Krajowe – Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/.

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Piłsudskiego 38
07–410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego AB.6740.6.8.2019 z dnia 10.01.2020r.
w sprawie realizacji inwestycji w Gąsiorowie.


PobierzDofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd".
Obrazek
Muzeum Dom Rodziny Pileckich - " Wieczór z Historią"

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w cyklu " Wieczór z Historią " zaprasza na prelekcję Jacka Frankowskiego:

"Ludomir Benedyktowicz - Artysta Niezłomny. Historia życia leśnika, powstańca styczniowego, wybitnego malarza pejzażysty, pisarz i poety"

15 STYCZNIA 2020, GODZ. 18:00

STARA ELEKTROWNIA ( ul. 11 Listopada 7 ), Ostrów MazowieckaZbadaj się i zyskaj spokój!

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Zaręby Kościelne – 3 lutego 2020 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kowalska 16A

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.


Obrazek

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok.
Pobierz harmonogramSerdecznie zapraszamy na II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 19 stycznia 2020r. o godz. 14.00 w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Wystąpią zespoły i chóry:
1.Chór Cantilena z Małkini Górnej
2. Zespół Zapominajka z Zarąb Kościelnych
3.Zespół Żurawiacy z Bogut Pianek
4. Chór przy Sanktuarium Św. Rodziny w Wyszkowie
5. Zespół Retro Band z Ostrowi Mazowieckiej
6. Zespół Kwiaty Polskie z Chmielewa
7. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.

Po występach zapraszamy na poczęstunek.
Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
w gminie.


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładkiwww.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
udostępniono: 07.01.21 11:05 opis zmiany: przesunięcie sekcji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku