standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2013OGŁOSZENIE
o przetargu na: "Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zaręby Kościelne."
Ogłoszenie,SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Załączniki, Wzór umowy.Pobierz

Odpowiedź z dnia 02.01.2014r. na zapytanie. PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby Kościelne" PobierzOGŁOSZENIE
o przetargu na: "Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby Kościelne" Pobierz, SIWZ, ZałącznikOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn." - część 2 - ciągnik rolniczy, część 3 - wóz asenizacyjny. Pobierz


OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn." - część 1 - koparko-ładowarka. PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych." PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn." - część 3 - wóz asenizacyjny. PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn." - część 2 - ciągnik rolniczy. PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn." - cześć 1 - koparko-ładowarka. PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże-Kończany - Kietlanka." PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014" PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn."

Wyjaśnienia do treści SIWZ pobierz - dodano 19.09.2013r
OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część I - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V." PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych."OGŁOSZENIE
o przetargu na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014"
Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki Wyjaśnienia do SIWZ - dodano 17.09.2013r.OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże-Kończany - Kietlanka."
PobierzOGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część I - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V." PobierzOGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne." PobierzOGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa zabytkowego parkanu przy Kościele p.w. Św. Stanisława Bpa w Zarębach Kościelnych."
PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn."
Ogłoszenie, SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Załączniki, Umowa.


Odpowiedź z dnia 09.09.2013r. na zapytania PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże-Kończany - Kietlanka."OGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część II - zakup maszyn."

OgłoszenieSIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załączniki Wzór umowy
Odpowiedź z dnia 20.08.2013r. na zapytania- PobierzOGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowa zabytkowego parkanu przy Kościele p.w. Św. Stanisława Bpa w Zarębach
Kościelnych." PobierzOGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne." PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego w Zarębach Kościelnych." Pobierz

OGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn. Część I - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V."

Odpowiedź z dnia 06.08.2013r. na zapytanie nr 1
Odpowiedź z dnia 12.08.2013r. na zapytanie nr 2 i 3
OGŁOSZENIE o przetargu na: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże-Kończany - Kietlanka."

Zapytanie nr 1 wraz z aktualną specyfikacją techniczną z dnia 01.08.2013r.
OGŁOSZENIE o przetargu na: "Przebudowa zabytkowego parkanu przy Kościele p.w. Św. Stanisława Bpa w Zarębach Kościelnych."OGŁOSZENIE o przetargu na: "Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego w Zarębach Kościelnych."OGŁOSZENIE o przetargu na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.OGŁOSZENIE o przetargu na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne."
Ogłoszenie SIWZ Załączniki 1-6 Załącznik nr 7 - wzór umowy Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik graficzny do opisu przedmiotu zamówienia.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
PobierzGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone."PobierzGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone." PobierzGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste-Borowe." PobierzGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste-Borowe."PobierzOGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby"PobierzOGŁOSZENIE o wyborze oferty na: "Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby" PobierzOGŁOSZENIE o przetargu na: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone." Ogłoszenie, SIWZ, zał. nr 1 - oferta, zał. nr 2 - przedmiar robót, zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zał. nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych,zał. nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 7 - wzór umowy, zał. nr 8 - wzór oświadczenia o wymaganych uprawnieniach,zał. nr 9 -dokumentacja projektowa.

Informacja dla Wykonawców o ponownym umieszczeniu załącznika nr 2 - przedmiary robót. Pismo Załącznik nr 2


OGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste-Borowe." Ogłoszenie, SIWZ, zał. nr 1 - oferta,zał. nr 2 - przedmiar robót, zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,zał. nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych,zał. nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,zał. nr 7 - wzór umowy, zał. nr 8 - wzór oświadczenia o wymaganych uprawnieniach,zał. nr 9 -dokumentacja projektowa.

Informacja dla Wykonawców o ponownym umieszczeniu załącznika nr 2 - przedmiary robót. Pismo Załącznik nr 2


OGŁOSZENIE o przetargu na: "Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby" Ogłoszenie SIWZ z załącznikami
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku