standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2023Podziękowanie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Kierownika GOPS w Zarębach Kościelnych.

Pobierz szczegółyObwieszczenie Starosty Ostrowskiego GN.683.14.2022. z dnia 27.01.2023r.

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrowskiego - zawiadamiam iż w związku z Decyzją Nr 12/2022 Starosty Ostrowskiego z dnia 29.06.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Zaręby Kościelne, jednostce ewidencyjnej 1416112 Zaręby Kościelne, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 388 o pow. 0,0077ha oraz działka nr 394/1 o pow. 0,0024ha

Pobierz dokumentOBWIESZCZENIE LU.ZUZ.2.4210.231.2022.KK z dnia 19.01.2023r.Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Pobierz dokumentINFORMACJA

Ze względu na planowane wyłączenia prądu na terenie miejscowości Zaręby Kościelne w dniu 25.01.2023r., Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych będzie w tym dniu nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obrazek
Obrazek

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają osoby utrzymujące drób oraz sołtysów z terenu Gminy Zaręby Kościelne na spotkanie które odbędzie się w dniu 31.01.2023 r godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Tematem spotkania będzie omówienie zagadnienia rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków , drogach zakażania oraz obowiązujących wymogów z tego zakresu i sposobie zabezpieczania gospodarstw utrzymujących drób.
Serdecznie zapraszamy.
Odpowiedź na pismo z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uwag mieszkańców gminy Zaręby Kościelne do nowego rozkładu jazdy pociągów edycji 2022/2023, który obowiązuje od 12 grudnia 2022 roku.

PobierzKonkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrazek


Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

Pobierz szczegółyOcena jakości wody za IV kwartał 2022 r. wodociągu Zaręby Kościelne.

PobierzPlanowane wyłączenia energii elektrycznej na terenie naszej gminy.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej w styczniu.
W załączniku aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.


PobierzOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE,
Nr RGK.6220.1.2022 z dnia 13.01.2023r.


W sprawie wydania decyzji na wykonanie otworu dla potrzeb wodociągu gminnego.

Pobierz dokumentKolejny etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zaręby Kościelne zakończony.

Obrazek
Gmina Zaręby Kościelne zrealizowała w latach 2021 – 2022 zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Realizacja tej inwestycji możliwa była dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 700 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

"Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" obejmowała projekt techniczny oraz kolejne etapy budowy w wyniku których zmodernizowano 50 – letnią sieć wodociągową w miejscowości Zaręby Kościelne na przebudowanym odcinku ulicy Farnej, ul. Brewki Zakościelne i ul. Kowalskiej.
Wykonano również instalację wodno-kanalizacyjną na nowopowstałej ul. Wspólnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wybudowano także nową linię wodociągową w części wsi Uścianek Wielki i Zgleczewo Szlacheckie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.

Pobierz ogłoszenie o naborze
Pobierz kwestionariusz osobowy
Pobierz klauzulę informacyjnąPrzerwy w dostawie wody na terenie gminy - 12.01.2023r.

Uwaga dziś w godzinach 12:30 -15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców całej gminy Zaręby Kościelne.
Za utrudnienia przepraszamy.

W Zarębach Kościelnych powstanie Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK).

Obrazek
blok tekstowy - ten szary kwadrat edytuje tresc ->
Jeszcze w styczniu 2023 roku rozpoczęta zostanie kolejna inwestycja w naszej gminie. W dniu 5 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rostkowskiej podpisała umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych” wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 7 450 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji oddania budynku do użytku planowany jest na 11.12.2023 roku. Gmina Zaręby Kościelne pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 86,98%. Jest to bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja. Dotychczasowy budynek po dawnej remizie strażackiej stał nieużywany od ponad 12 lat. Nie było tu zainstalowanego ogrzewania, toalet i innej niezbędnej infrastruktury.

Planowany do rozbudowy budynek zostanie powiększony do powierzchni całkowitej 937,75 m2, przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełni normy efektywności energetycznej i ekonomicznej - instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,00 kW i spodziewanej produkcji energii elektrycznej na poziomie 20 000,00 kWh/rok, ogrzewanie gazowe, agregat prądotwórczy. Teren wokół zostanie odpowiednio zagospodarowany wraz z wybudowaniem miejsc parkingowych.

Wybudowany obiekt stanie się centrum edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, historii, tożsamości narodowej, rozwijania różnorodnych form zainteresowań dostosowanych do bieżących potrzeb społecznych, miejscem efektywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z możliwością korzystania z oferty kulinarnej. Przyczyni się również do stworzenia warunków realizacji wielu programów społecznych dotychczas niemożliwych do przeprowadzenia ze względu na braki lokalowe.

Realizowany projekt to następny proces działań inwestycyjnych prowadzący do poprawy stanu gminnej infrastruktury kulturalnej, społecznej, technicznej, drogowej.
Zarządzenie STAROSTY OSTROWSKIEGO Nr 50/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2023 roku.

PobierzOpto-Bus – bezpłatne komputerowe badanie wzroku 

Jeśli potrzebujesz nowe okulary to przyjdź 13 stycznia 2023 roku w godzinach 11.00 – 12:00 na parking przy Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych na komputerowe badanie wzroku.

Będzie tam Opto – Bus, w którym będzie możliwość:

- Badania pod kątem ostrości wzroku,
- Możliwość kupna okularów po atrakcyjnych cenach,
- Profesjonalny dobór szkieł i opraw okularowych,
- Etui do okularów GRATIS,

Zapraszamy również dzieci powyżej 15 roku życia

OBOWIĄZUJĄ zapisy pod numerem 690 070 902 .

TOP – OPTYKA salon optyczny Karczew ul. Widok 4

PobierzOpieka wytchnieniowa- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Pobierz informacjeOd 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Od 3 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe warunki w PP Czyste Powietrze
– z dotacjami nawet do 136 200 zł.

Poniżej link do materiałów: https://czystepowietrze.gov.pl/
Obrazek
Wyłączenia prądu na terenie gminy - planowane.
Obrazek


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
PobierzHarmonogram odbioru odpadów na 2023 rok.
Obrazek
Pobierz harmonogam

Harmonogram akcji krwiodawstwa na 2023 rok.

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam harmonogram akcji krwiodawstwa. Realizacja poboru krwi odbywać się będzie w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ambulans będzie stacjonował przy Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej w 2 i 4 poniedziałek miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00.

Pobierz
Obrazek
udostępniono: 01.02.23 09:13 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku