standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2011Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy.PobierzZarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach .PobierzZarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach PobierzZarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. PobierzZarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. PobierzZarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.PobierzZarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.PobierzZarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2012 rok.PobierzZarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczenia kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.PobierzZarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych.Pobierz


Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie powołania Zespołu Samooceny. PobierzZarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.PobierzZarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 października 2011r. w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzZarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzZarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 września 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczy-odbiorczej w Bibliotece Publicznej Gminy. PobierzZarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PobierzZarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2011r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego. PobierzZarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej. PobierzZarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.PobierzZarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020 za I półrocze 2011 roku.Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji ds. skontrum Biblioteki Publicznej Gminy.Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. PobierzZarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie uszczegółowienia czynności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej. Pobierz


Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 06 czerwca 2011r. w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. PobierzZarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 czerwca 2011r. w sprawie udziału w powiatowo-gminnym ćwiczeniu obronnym. PobierzZarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzZarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04 kwietnia 2011r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzZarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. PobierzZarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz


Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok. PobierzZarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzZarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. PobierzZarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy oraz określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. Pobierz


Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku