standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2011Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.PobierzUchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020.PobierzUchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.PobierzUchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020.PobierzUchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013.PobierzUchwała Nr XI/81/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XI/80/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach.PobierzUchwała Nr XI/79/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.PobierzUchwała Nr XI/78/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/70/11 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychPobierzUchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. PobierzUchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/50/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. PobierzUchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020 PobierzUchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok. PobierzUchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012r. PobierzUchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. PobierzUchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. PobierzUchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. PobierzUchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2012 rok.PobierzUchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok. PobierzUchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok. PobierzUchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.PobierzUchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020.PobierzUchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie przystapienia gminy Zaręby Kościelne do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn. "Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie"PobierzUchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Zaręby KościelnePobierzUchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej na kadencję 20112-2015.PobierzUchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne.Pobierz
Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. Pobierz
Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany zawartego porozumienia międzygminnego. Pobierz
Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020. Pobierz
Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/14/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przejęcia mienia komunalnego. Pobierz
Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VI/44/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wprowadzenia zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Nienałty-Brewki na lata 2010-2017. PobierzUchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zaręby Kościelne na lata 2009-2016. Pobierz
Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pobierz
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw ławników. Pobierz
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. PobierzUchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020. Pobierz
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pobierz
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/10 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr VI/48/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne za pierwsze półrocze roku budżetowego. Pobierz
Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Pobierz
Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zaręby Kościelne na lata 2009-2016. Pobierz
Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Nienałty-Brewki na lata 2010-2017.Pobierz
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Pobierz
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Pobierz
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia przedmiotu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady. PobierzUchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. PobierzUchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego - z zakresu pomocy społecznej Miastu Ostrów Mazowiecka. Pobierz
Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zareby Kościelne na lata 2011-2020. Pobierz
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zareby Kościelne na lata 2011-2015.blok tekstowy - ten szary kwadrat edytuje tresc ->Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nienałty-Brewki na lata 2010-2017. PobierzUchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępiste-Borowe na lata 2010-2017. PobierzUchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świerże Zielone na lata 2010-2017. Pobierz
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego na rok 2011. Pobierz
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pobierz
Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Pobierz
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Pobierz
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne. PobierzUchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku