standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2015
Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. PobierzZarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.PobierzZarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. Pobierz


Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy. PobierzZarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. PobierzZarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku. Pobierz
Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Pobierz
Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego Urzędowi Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok. PobierzZarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. PobierzZarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. Pobierz
Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016. PobierzZarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PobierzZarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 września 2015r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i koordynacji realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022. PobierzZarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 września 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. PobierzZarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. PobierzZarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 września 2015r. w sprawie udziału w powiatowo-gminnym ćwiczeniu obronnym "OSTROVIA 2015". PobierzZarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. PobierzZarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zasad obiegu dokumentów przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015r. PobierzZarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka Szkolna". PobierzZarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015r. PobierzZarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się WPF na alta 2015-2023 za I półrocze 2015r.PobierzZarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PobierzZarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia dodatkowe dnia wolnego od pracy. PobierzZarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zaręby Kościelne oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum. Pobierz


Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodu służbowego. PobierzZarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. PobierzZarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie nabycia działki nr 91/2 o pow. 0,0136 ha położonych na terenie wsi Zaręby Kościelne do zasobu gminnego. Pobierz


Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie nabycia 1/2 działek nr 84/1, 103 o pow. 2,5300 ha położonych na terenie wsi Stara Złotoria do zasobu gminnego. PobierzZarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie uzupełnienia zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych w gminie Zaręby Kościelne PobierzZarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. PobierzZarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. PobierzZarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 maja 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. PobierzZarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydania zaświadczeń o prawie do głosowania. PobierzZarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany WPF Gminy na lata 2015-2020. PobierzZarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 r. za 2014 rok. PobierzZarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań. Pobierz


Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany regulaminu użytkowania autobusu marki Mercedes przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzZarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020. PobierzZarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych na 2015 rok. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku