standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2010Uchwała Nr III/24/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2011. Pobierz
Uchwała Nr III/22/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020. Pobierz
Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na finansowanie PROW. Pobierz
Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku. Pobierz
Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wypłacenia "wynagrodzenia rocznego" dla Wójta Gminy. Pobierz
Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne. Pobierz
Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich. Pobierz
Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Zaręby Kościelne do Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska". Pobierz
Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Zaręby Kościelne do Zambrowskiego Związku Gmin. PobierzUchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi. Pobierz
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. PobierzUchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok. PobierzUchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. Pobierz
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Pobierz
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, członkom komisji i sołtysom wsi. PobierzUchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pobierz
Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji. PobierzUchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. PobierzUchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Pobierz
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Pobierz
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. PobierzUchwała Nr XXXIII/197/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/178/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/196/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany w statucie GOPS w Zarębach Kościelnych. PobierzUchwała Nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odmowy rozgraniczenia przez Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011r. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXXIII/189/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego. Pobierz
Uchwała Nr XXXII/188/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXXII/187/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XX/122/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zadań inwestycyjnych. Pobierz
Uchwała Nr XXXII/186/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXVIII/165/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zadań inwestycyjnych. PobierzUchwała Nr XXXII/185/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie. Pobierz
Uchwała Nr XXXII/184/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne. Pobierz
Uchwała Nr XXXII/183/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/182/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/181/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego udzielania pomocy finansowej na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników". Pobierz
Uchwała Nr XXXI/180/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju obszaru jako zrównoważonego celu podróży dla Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/179/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gąbin. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/178/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/177/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Pobierz
Uchwała Nr XXXI/176/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Pobierz
Uchwała Nr XXX/175/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXX/174/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych projektu systemowego w ramach PO KL 2007-2013. Pobierz
Uchwała Nr XXX/173/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne. Pobierz
Uchwała Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury. Pobierz
Uchwała Nr XXX/171/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia "Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych". Pobierz
Uchwała Nr XXX/170/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w gminie Zaręby Kościelne. Pobierz
Uchwała Nr XXIX/169/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXIX/168/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
Uchwała Nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXVIII/166/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego udzielania pomocy finansowej na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2616W na odcinku Zakrzewo-Kopijki - Zakrzewo-Zalesie". Pobierz
Uchwała Nr XXVIII/165/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXII/130/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie. Pobierz
Uchwała Nr XXVIII/164/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Pobierz
Uchwała Nr XXVIII/163/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009. Pobierz
Uchwała Nr XXVII/162/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz
Uchwała Nr XXVII/161/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005-2013. Pobierz
Uchwała Nr XXVII/160/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jdnostkom podległym. Pobierz
Uchwała Nr XXVII/159/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS projektu systemowego w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. PobierzUchwała Nr XXVII/158/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku