standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2009
Zarządzenie Nr 127/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pobierz

Zarządzenie Nr 126/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Budowa sali sportowej przy PSP im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 124/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 123/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach. Pobierz

Zarządzenie Nr 122/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 121/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach. Pobierz

Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz Załącznik

Zarządzenie Nr 118/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2009 roku. Pobierz

Zarządzenie Nr 117/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz

Zarządzenie Nr 116/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy. Pobierz

Zarządzenie Nr 115/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 114/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok. Pobierz

Zarządzenie Nr 112/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz

Zarządzenie Nr 111/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 11/2001 Wójta Gminy z dnia 23/10/2001 w sprawie ustalenia norm i przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Pobierz

Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 października 2009r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego działek połozonych na terenie wsi Chmielewo. Pobierz

Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 września 2009r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego działek połozonych na terenie wsi Gaczkowo. Pobierz

Zarządzenie Nr 108/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Przebudowę centrum miejscowości Zaręby Kościelne". Pobierz

Zarządzenie Nr 107/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego za Święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2009 roku. Pobierz

Zarządzenie Nr 106/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 104/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz

Zarządzenie Nr 103/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2009r. sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zaręby Kościelne, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pobierz

Zarządzenie Nr 102/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2009r. sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Zaręby Kościelne, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Pobierz

Zarządzenie Nr 101/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 lipca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Pobierz

Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2009r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 czerwca 2009r. sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Pobierz

Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 czerwca 2009r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 maja 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne Pobierz

Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2009r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 maja 2009r. sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej za najem lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne Pobierz

Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 maja 2009r. sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Pobierz

Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 marca 2009r. sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Pobierz

Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2009r. sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-KopijkachPobierz

Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach Pobierz

Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach Pobierz

Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok. Pobierz

Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika GOPS w Zarębach Kościelnych Pobierz

Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wykonania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkusowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach. Pobierz

Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych Pobierz

Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych i gminnych jednostkach organizacyjnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zaręby Kościelne na 2009 rok. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku