standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2021


Zarządzenie Nr 163/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Zarządzenie Nr 162/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 lutego 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzZarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
PobierzZarządzenie Nr 160/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 159/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/20 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 158/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 lutego 2021r.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości z gminnego zasobu na rzecz Skarbu Państwa.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku.
PobierzZarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 stycznia 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska.
PobierzZarządzenie Nr 154/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
PobierzZarządzenie Nr 152/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Poawiatu Ostrowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2612W.
Pobierz
udostępniono: 19.05.21 10:19 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku