standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2021Zarządzenie Nr 180/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne położonej na terenie wsi Nienałty-Brewki nr dz. 169/5.
PobierzZarządzenie Nr 179/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w rzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 178/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz
Zarządzenie Nr 177/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń siłowni gminnej zlokalizowanej w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16a w miejscowości Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 kwietnia 2021r.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 174/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń.
PobierzZarządzenie Nr 173/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych.
PobierzZarządzenie Nr 172/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie w budżecie gminy na 2021 rok.
PobierzZarządzenie Nr 171/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 169/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie w budżecie gminy na 2021 rok.
PobierzZarządzenie Nr 167/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 166/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 165/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 za 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 164/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do prowadzenia postępowań w zakresie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2021".
PobierzZarządzenie Nr 163/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
PobierzZarządzenie Nr 162/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 lutego 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzZarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
PobierzZarządzenie Nr 160/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 159/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/20 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 158/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 lutego 2021r.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości z gminnego zasobu na rzecz Skarbu Państwa.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku.
PobierzZarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 stycznia 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska.
PobierzZarządzenie Nr 154/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
PobierzZarządzenie Nr 152/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Poawiatu Ostrowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2612W.
Pobierz
udostępniono: 26.07.21 11:35 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku