standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2021


Zarządzenie Nr 199/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 198/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 grudnia 2021r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 197/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 listopada 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PobierzZarządzenie Nr 196/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2021r.
w sprawie projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok.
PobierzZarządzenie Nr 195/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2021r.
w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2022-2033.
PobierzZarządzenie Nr 194/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 listopada 2021r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
Pobierz


Zarządzenie Nr 191/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PobierzZarządzenie Nr 190/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych przekazanych w ramach projektu indywidualnego "pl.ID - Polska ID karta".
PobierzZarządzenie Nr 189/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
PobierzZarządzenie Nr 188/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.
PobierzZarządzenie Nr 186/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 września 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń.
Pobierz


Zarządzenie Nr 185/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
PobierzZarządzenie Nr 184/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021 -2033 za I półrocze 2021 r.
PobierzZarządzenie Nr 183/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PobierzZarządzenie Nr 182/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9. sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - "ds. inwestycji i planowania przestrzennego" w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 181/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23. lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 180/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne położonej na terenie wsi Nienałty-Brewki nr dz. 169/5.
PobierzZarządzenie Nr 179/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w rzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 178/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz
Zarządzenie Nr 177/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń siłowni gminnej zlokalizowanej w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16a w miejscowości Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 kwietnia 2021r.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 174/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń.
PobierzZarządzenie Nr 173/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych.
PobierzZarządzenie Nr 172/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie w budżecie gminy na 2021 rok.
PobierzZarządzenie Nr 171/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 169/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie w budżecie gminy na 2021 rok.
PobierzZarządzenie Nr 167/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 166/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 165/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 za 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 164/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do prowadzenia postępowań w zakresie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2021".
PobierzZarządzenie Nr 163/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
PobierzZarządzenie Nr 162/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 lutego 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzZarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
PobierzZarządzenie Nr 160/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 159/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/20 z dnia 7 lutego 2020r.
PobierzZarządzenie Nr 158/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 lutego 2021r.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości z gminnego zasobu na rzecz Skarbu Państwa.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii.
PobierzZarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku.
PobierzZarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 stycznia 2021r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska.
PobierzZarządzenie Nr 154/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
PobierzZarządzenie Nr 152/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Poawiatu Ostrowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2612W.
Pobierz
udostępniono: 28.12.21 08:10 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku