standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2009
Uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXVI/156/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2010. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/155/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wypłacenia "wynagrodzenia rocznego" dla Wójta Gminy. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/151/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXV/147/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej - O/Zaręby Kościelne. Pobierz

Uchwała Nr XXV/146/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dot.projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Pobierz

Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne. Pobierz

Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych. Pobierz

Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXIV/140/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz

Uchwała Nr XXIV/139/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne. Pobierz

Uchwała Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXIII/137/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Zarębach Kościelnych . Pobierz

Uchwała Nr XXIII/136/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz Załącznik Pobierz

Uchwała Nr XXII/135/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXII/134/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/14/98 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przejęcia mienia komunalnego. Pobierz

Uchwała Nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. . Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXII/132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nayczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne. Pobierz

Uchwała Nr XXII/131/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005-2013. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXII/130/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/122/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXII/129/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/116/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Pobierz

Uchwała Nr XXII/128/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz

Uchwała Nr XXII/127/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pobierz

Uchwała Nr XXI/126/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Pobierz Załącznik

Uchwała Nr XXI/125/09 RAdy Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008. Pobierz

Uchwała Nr XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Uchwała Załączniki

Uchwała Nr XX/123/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Pobierz

UCHWAŁA Nr XX/122/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłoŜonych przez zebranie wiejskie Pobierz

Uchwała Nr XX/121/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie Pobierz

Uchwała Nr XX/120/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. Uchwała

Uchwała Nr XX/119/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIX/112/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Pobierz

Uchwała Intencyjna Nr XX/118/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dn. 27 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Pobierz

Uchwała Nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne Uchwała Załącznik

Uchwała Nr XX/116/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Pobierz Załącznik
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku