standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2016Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 118/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy.
PobierzZarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
PobierzZarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
PobierzZarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia procedury udostępniania na wniosek informacji publicznej oraz informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.
PobierzZarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
PobierzZarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzZarządzenie Nr 109/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
PobierzZarządzenie Nr 108/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 października 2016 r. w sprawie składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
PobierzZarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
PobierzZarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne do sprzedaży.
PobierzZarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne do sprzedaży.
PobierzZarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
PobierzZarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego.
PobierzZarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 września 2016 r. w sprawie regulaminu dowożenia uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r.
PobierzZarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 za I półrocze 2016 r.
Pobierz


Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Pobierz


Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
PobierzZarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
PobierzZarządzenie Nr 91/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PobierzZarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
PobierzZarządzenie Nr 89/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne i jednostkach organizacyjnych Gminy Zaręby Kościelne"
PobierzZarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz gospodarki materiałami pędnymi , norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i sprzętu w jednostkach OSP z terenu Gminy Zaręby Kościelne, jak również kontroli obiegu dokumentów w tym zakresie.
PobierzZarządzenie Nr 87/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
PobierzZarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spisu i oceny dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25.X.2015r.PobierzZarządzenie Nr 85/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. PobierzZarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświaty.
PobierzZarządzenie Nr 83/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy. PobierzZarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 r. za 2015 rok. PobierzZarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań. PobierzZarządzenie Nr 80/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. skontrum Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora gminnej instytucji kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne
PobierzZarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.PobierzZarządzenie Nr 77/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 76/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. PobierzZarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do spisu i oceny dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku. PobierzZarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.PobierzZarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni wewnętrznej i zewnętrznej, znajdującej się na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne. PobierzZarządzenie Nr 71/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
udostępniono: 02.03.17 14:58 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku