standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2016UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/152/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/150/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/149/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w obrębie wsi Zaręby Leśne na rzecz Powiatu Ostrowskiego.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/148/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/147/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

PobierzUCHWAŁA NR XIX/146/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso opaty targowej.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/145/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w gminie Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w obrębie wsi Pułazie na rzecz Powiatu Ostrowskiego.
Pobierz załącznik do UchwałyUCHWAŁA NR XIX/143/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/142/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/141/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XIX/140/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/139/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.Pobierz


UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/137/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej, inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
Pobierz


UCHWAŁA NR XVIII/136/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XVIII/132/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023".
PobierzUCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
PobierzUCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026.
Pobierz


UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
PobierzUCHWAŁA NR XVI/127/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. PobierzUCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026. PobierzUCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
PobierzUCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XVI/123/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wystąpienia Gminy Zareby Kościelne z Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska".
PobierzUCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria.
PobierzUCHWAŁA NR XVI/121/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.: "Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne".
PobierzUCHWAŁA NR XV/120/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. PobierzUCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026. PobierzUCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu PobierzUCHWAŁA NR XV/117/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. PobierzUCHWAŁA NR XV/116/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015. PobierzUCHWAŁA NR XV/115/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. PobierzUCHWAŁA NR XV/114/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PobierzUCHWAŁA NR XV/113/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok Gminy Zaręby KościelnePobierz Zal. nr 1 - Ocena Zasobów za 2015r.UCHWAŁA NR XV/112/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. PobierzUCHWAŁA NR XV/111/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne" Pobierz Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUCHWAŁA NR XV/110/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne, Nienałty-Brewki" PobierzUCHWAŁA NR XIV/109/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne". Pobierz


UCHWAŁA NR XIV/108/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 w Gminie Zaręby Kościelne.
PobierzZałącznik do Uchwały - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Pobierz
UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Zaręby Kościelne lata 2016-2020. PobierzUCHWAŁA NR XIV/104/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2020". PobierzUCHWAŁA NR XIV/103/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. PobierzUCHWAŁA NR XIV/102/2016 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XIII/101/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego. PobierzUCHWAŁA NR XIII/98/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.PobierzUCHWAŁA NR XIII/97/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XIII/95/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. PobierzUCHWAŁA NR XIII/94/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. PobierzUCHWAŁA NR XIII/93/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne . Pobierz
UCHWAŁA NR XIII/92/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. PobierzUCHWAŁA NR XIII/90/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XIII/89/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz
udostępniono: 06.02.17 09:00 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku