standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Uchwały - rok 2005


Uchwała z dnia 31.03.2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zaręby Kościelne - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/122/05 Rady Gminy w Zarębach Kośc. z dnia 31.03.2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/123/05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Koscielne. - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII 124 05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z wodociągów gminnych - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/125/05 rady Gminy Zarębyt Kościelne z dnia 31.03.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005-2013 - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/126/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31.03.2005 w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/127/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31.03.2005 r w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/128/05 Rady Gminy ZaRĘBY Kościelne z dnia 31.03.2005 r w sprawie skargi dotyczącej nie podejmowania działań przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie utylizacji martwych zwierząt - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31.03.2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIV/130/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutoriumWójtowi Gminy za rok 2004 - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIV/131/05 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami gminy Zaręby Kościelne do 2011 roku - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIV/132/05 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska w gminie Zaręby Kościlne do 2011 roku - [Pobierz]

Uchwała Nr XXIV/133/05 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Zaręby Kościelne - [Pobierz]


Uchwała Nr XXV/134/05 z dnia 30.06.2005r. Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie zmian w budżecie na 2005r.[Pobierz]

U C H W A Ł A N r XXVIII/139/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zarębach Kościelnych[Pobierz]

UCHWAŁA Nr XXVIII/140/05 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych z dnia 27 października 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne.[Pobierz]

U C H W A Ł A Nr XXVIII/141/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005 – 2013r.[Pobierz]

Uchwała Nr XXVIII/142/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.[Pobierz]

Uchwała Nr XXIX/146/05 w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów.Pobierz


Uchwała Nr XXIX/147/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2006r. i zwolnień w tym podatku.Pobierz


Uchwała Nr XXX/148/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.Pobierz

Uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy w Zarębach Kośc. z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2006 rok.


Uchwała Nr XXX/151/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rokPobierz


Uchwała Nr XXX/152/05 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę Pobierz


Uchwała Nr XXX/153/05 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę zaręby KościelnePobierz


Uchwała Nr XXX/154/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta GminyPobierz
Uchwala Rady Gminy Zaręby Kościelne Nr XXX/155/z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXX/155/05 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.Pobierz


Uchwała Nr XXX/156/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników GOPS w Zarębach KościelnychPobierz


Uchwała Nr XXX/157/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| wersja do druku