standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2021Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Obrazek
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – jeden nabór się kończy, drugi zaczyna.

Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru. Ci, którzy nie zdążą tego zrobić w tym roku, będą mogli ubiegać się o taką pomoc zaraz po Nowym Roku – 3 stycznia 2022 r. rusza kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.


PobierzPrzypomnienie o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne w związku ze zbliżającym się końcem roku oraz minionym 15.12.2021r. terminem płatności ostatniej raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy wszystkie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, o pilne uregulowanie opłaty.
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.
Gmina Zaręby Kościelne prosi o podawanie odczytów licznika wody do końca roku.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne w związku z realnym zagrożeniem rozpowszechniania się epidemii koronawirusa wstrzymane jest do odwołania dokonywanie bezpośrednich odczytów wodomierzy przez inkasenta. W celu uniknięcia skumulowania należności za wodę i ścieki Gmina zwraca się z prośbą o samodzielne dokonanie odczytu i podanie wskazań wodomierza telefonicznie pod nr tel. 862763112 lub mailowo na adres: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl .
Prosimy o przekazanie odczytów do końca roku. Należności z tytułu opłaty za zużycie wody należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.
Komunikat Gminy Zaręby Kościelne w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości dróg.

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajdują się 3 kategorie dróg za utrzymanie których odpowiadają poszczególni zarządcy dróg:

Pobierz komunikatDzień 24. grudnia 2021r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne z tytułu przypadającego w sobotę 25. grudnia dnia świątecznego.

Obrazek
Inwestycje drogowe w gminie Zaręby Kościelne w roku 2021.
Obrazek

Droga Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie

Dnia 10 grudnia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej drogi gminnej Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie. W uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi udział udział wzięli: kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Dyrektor Biura Posła Marka Zagórskiego Pani Justyna Pętkowska, Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz, wykonawca przedmiotowej inwestycji właściciel Firmy Transportowo – Usługowej Pan Mirosław Przesmycki, Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Mikołajczyk, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rostkowska, kierownik Wydziału Inwestycji Pan Antoni Nienałtowski, sołtys wsi Pętkowo Wielkie Pani Renata Laskowska
wraz z mieszkańcami wsi. Dopełnieniem uroczystości była wspólna modlitwa oraz poświęcenie drogi przez proboszcza ks Jerzego Krysztopę.
W wyniku rozbudowy została wykonana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu o długości 1,7 km i szerokości 5,0 m, zjazdy z asfaltobetonu, obustronne pobocza z kruszywa łamanego i obustronne rowy. Ustawione zostały stalowe bariery ochronne. Wybudowano również kanał technologiczny. Inspektorem nadzoru przedmiotowej inwestycji był Pan Krzysztof Święcki, kierownikiem budowy Pan Marek Steć.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.894.995,61 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.500.000 ,00 zł.
To już trzecia inwestycja drogowa w tym roku w gminie Zaręby Kościelne.


Ulica Farna w Zarębach Kościelnych

We wrześniu została ukończona przebudowa ul Farnej w Zarębach Kościelnych. Ulica o szerokości 6 m zyskała ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie oraz pobocze z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki brukowej po drugiej stronie. Wartość inwestycji wyniosła 294 811,68 zł w tym 206 368,17 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Wysokie Mazowieckie. W trakcie robót drogowych przebudowano również wodociąg. Na przebudowę wodociągu gmina pozyskała fundusze z RFIL.


Ciąg pieszo- jezdny w Gąsiorowie.

Wczesną jesienią Zakład Robót Budowlano – Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura zakończył budowę ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie o długości 221 metrów. Jest to droga wewnętrzna, wykonana z 8 cm kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji to kwota 135.735,28 zł w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 50.000,00 zł.

Były to długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, które można było zrealizować dzięki pozyskanym funduszom z różnych programów rządowych.
Mieszkańcy wsi Zgleczewo Panieńskie i Zgleczewo Szlacheckie od wielu lat marzyli o własnym miejscu gdzie mogliby się spotykać, organizować zebrania i imprezy rodzinne.
Obrazek
W poprzednim roku z funduszu sołeckiego została wybudowana altana,
w tym roku w stanie surowym został postawiony budynek rekreacyjny. Jest to budynek wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany konstrukcji drewnianej, strop parteru konstrukcji drewnianej, połać dachu dwuspadowa o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy dachówkowej. Budynek składa się z pomieszczenia rekreacyjnego – 40,92 m2, pomieszczenia socjalnego – 8,80 m2, pomieszczenia gospodarczego – 3,14 m2 i pomieszczenia przeznaczonego na WC – 4,53 m2 . Koszt budowy wyniósł 105.872,80 zł w tym 10.000,00 zł – to środki z budżetu Województwa ( program „ MIAS MAZOWSZE 2021” ), 18.280,92 zł – fundusz sołecki i 77.591,88 zł – środki z budżetu gminy. Ponadto z funduszu sołeckiego pokryto koszty wykonania technicznego projektu budowlanego budynku tj. – 8.000,00 zł. Budynek wpisuje się znakomicie w scenerie krajobrazu – Natura 2000, Park Krajoznawczy i malownicze położenie nad rzeką Bug.

W dalszych latach gmina będzie pozyskiwała środki na prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Gmina Zaręby Kościelne murem za polskim mundurem.
Obrazek


Dnia 6 grudnia przedstawicielki 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zaręby Kościelne wybrały się do Łomży, aby przekazać w komendzie 18. Pułku Logistycznego domowe wypieki i smakołyki przygotowane przez gospodynie jako mikołajkowy prezent, podziękowanie i wsparcie dla żołnierzy, strażników i policjantów strzegących polsko-białoruskiej granicy.


W uroczystym przekazaniu daru serc na terenie jednostki wojskowej wziął udział dowódca Pułku, Pułkownik Paweł Gałązka oraz przedstawiciele powiatu ostrowskiego i koleńskiego.


Spontaniczna akcja to dowód solidarności z tymi, którzy bronią naszych granic.


Gmina Zaręby Kościelne za pośrednictwem dowództwa 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”

Obrazek


W dniu 7 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” zorganizowana dla pięciu par, mieszkańców Naszej Gminy, którzy postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Są to Państwo: Kazimiera i Karol Kietlińscy, Elżbieta i Andrzej Grocholscy, Danuta i Waldemar Oczkowscy oraz nieobecni na uroczystości: Henryka i Czesław Malinowscy oraz Barbara i Jan Płotczyk.

Szanownym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu. Niech ten Jubileusz będzie przykładem dla przyszłych pokoleń.Wybory Oddziału Gminnego Związku OSP w Zarębach Kościelnych.

Obrazek


W dniu 5 grudnia 2021 roku w Zarębach Kościelnych odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie gminy działa 60 strażaków w 4 jednostkach OSP, w tym jedna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Zaręby Kościelne w latach 2016 – 2021 wyjeżdżała 293 razy do pożarów i różnego typu innych zagrożeń.
W latach 2016 – 2020 na utrzymanie jednostek OSP Gmina Zaręby Kościelne ze swojego budżetu wydatkowała kwotę 641 279,18 zł oraz kwotę 58 853,07 zł z zewnętrznych źródeł.

W obecności zaproszonych gości: Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Janusza Iwanowskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Andrzeja Wyszogrodzkiego odbyły się wybory gminnych władz OSP na nową 5- letnią kadencję.

Członkami Prezydium Oddziału Gminnego OSP wybrani zostali: Prezes – dh Urszula Wołosiewicz, Wiceprezes – dh Andrzej Mikołajczyk, Komendant Gminny – dh Grzegorz Marcinowski, Sekretarz – dh Maciej Długołęcki, Skarbnik – dh Hubert Słomczyński.

W czasie zjazdu podziękowano druhom strażakom za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo na terenie naszej gminy, pomoc przy transporcie na szczepienia przeciwko Covid – 19 dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych i ochronnych podczas wielu uroczystości, pikników i festynów. Analiza działalności OSP, aktualne zadania oraz wnioski z dyskusji potwierdzają zasadność i aktualność realizowanych celów określonych statutem.

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej o utrzymaniu powierzchni dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

PobierzPętkowo Wielkie - wydarzenie kultywujące dziedzictwo historyczne i aktywność sportową.

Koło Gospodyń Wiejskich w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy” w dniu 21 listopada 2021 roku zorganizowało w swojej siedzibie, w Świetlicy Wiejskiej, wydarzenie kultywujące dziedzictwo historyczne i aktywność sportową. Było to spotkanie dotyczące historii Pętkowa Wielkiego oraz losów jego mieszkańców połączone z turniejem tenisa stołowego, rozwijającego aktywność fizyczną p.n. „Pętkowo Wielkie - POBUDKA!!!” będące punktem kulminacyjnym projektu grantowego pn. "Nasze wspólne dziedzictwo” Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”. W związku z otrzymanym grantem w wysokości 8000 zł, zakupiono do świetlicy wiejskiej stoły i krzesła oraz stół do tenisa, co pozwoliło na przeprowadzenie ww. wydarzenia.

Przepiękna pamięć mieszkańców i wspaniałe opowieści przekazały historię dziejów miejscowości i okolicy. Wiele pracy włożono w przygotowanie wystawy składającej się z rodzinnych pamiątek i zdjęć mieszkańców, która miała na celu pobudzenie wspomnień. Wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy podtrzymujące i kultywujące dziedzictwo lokalne, w tym historyczne odbyło się przy kawie i herbacie oraz upieczonym przez członkinie KGW cieście. Zwieńczeniem imprezy było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Wydarzenie przyczyniło się do utrzymania tradycji lokalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Za sprawą przeprowadzonego spotkania, przekazanej mądrości lokalnej społeczności, korzystając z nowo zakupionej infrastruktury publicznej, udało się ożywić miejscowość, rozplątać nici lokalnej wiedzy historycznej, wiedzy kulturalnej, sportowej wszystkim zainteresowanym uczestnikom biesiady: mieszkańcom wsi Pętkowo Wielkie w tym: dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom, mieszkańcom gminy Zaręby Kościelne, jak również mieszkańcom miejscowości należących do obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Na spotkaniu obecny był Wiceprezes LGD Zielone Sioło Pan Grzegorz Nadratowski. Dziękuję Panu Grzegorzowi za przybycie i poświęcony czas, LGD Zielone Sioło za projekty wspierające lokalną społeczność oraz mieszkańcom wsi Pętkowo Wielkie na czele z Panią Eweliną Rostkowską - Przewodniczącą KGW oraz Panią Renatą Laskowską - sołtys wsi Pętkowo Wielkie za zaangażowanie w przygotowanie pięknego lokalnego wydarzenia – powiedziała Pani Wójt Urszula Wołosiewicz.

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych.

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

PobierzInformacja PGK Zambrów dot. opłaty za pojemniki na odpady.

PobierzOBWIESZCZENIE z dnia 16.11.2021r. Wójta Gminy Zaręby Kościelne o przystąpieniu do sporządzenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zaręby Kościelne

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zaręby Kościelne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów polityki klimatycznej, której głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie. Aktualizacja Planu umożliwi śledzenie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz jest konieczna do podjęcia działań dotyczących dalszej przyszłości Gminy po 2020 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektowanego dokumentu. Wnioski można składać do 10 grudnia 2021 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne lub

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: ugzar@post.pl

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne.

PobierzOgólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie 26.11 – 11.12 br.


Zakres tematyczny Turnieju:

Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
Ochrona ludności.
Ochrona środowiska.
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Zgłoszenia do udziału w turnieju.

Aby wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej.

Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować.

Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

Już wkrótce będzie możliwość rejestracji uczestników i opiekunów.

TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH - Wkrótce

TERMIN FINAŁU USTNEGO – Wkrótce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line:

http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-onlinePlanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dnia 23. listopada br.


miejscowość: Kańkowo-Piecki (posesje nr: 6, 6A i 70)

ST: 09-523

dnia: 23.11.2021

w godzinach: 8.00-13.30


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:http://www.pgedystrybucja.pl/. ./informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki http://www.pgedystrybucja.pl/. ./newsletter-z. . i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
Gmina Zaręby Kościelne wysoko w ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej.

Na 1533 gmin wiejskich zajęliśmy 61 miejsce w kraju. Pomimo pandemii i wielu nowych, trudnych wyzwań pracowaliśmy ciężko na wielu odcinkach wypełniając solidnie swoje obowiązki. W ubiegłorocznej edycji byliśmy również wysoko - na 65 miejscu w kraju.

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gwGmina Zaręby Kościelne, jako członek Lokalnej Grupy Działania Zielone Sioło w Ostrowi Mazowieckiej wyasygnowała z terenu gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”, do przystąpienia z wnioskiem w ramach projektów grantowych do Przedsięwzięcia 3B (P3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/wyposażenia infrastruktury” w wysokości 8000 zł.
Wykorzystując kwotę uzyskanej dotacji oraz dodatkowo angażując środki własne KGW w wysokości 2366,23 zł zostały zakupione do świetlicy wiejskiej przepiękne stoły i wygodne krzesła, a także solidny stół do tenisa stołowego typu outdoor. Nowo nabyte wyposażenie przyczyni się do rozwoju ich działalności statutowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji dalszych działań społecznych!

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 15-19 listopada br.


miejscowość: Zaręby Kościelne ul. Leśna od nr 1 do 8, ul. Czyżewska od nr 1 do 14, ul. 11-go Listopada od nr 1 do 10

ST: 09-678

dnia: 16.11.2021

w godzinach: 10.00-13.00


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:http://www.pgedystrybucja.pl/. ./informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki http://www.pgedystrybucja.pl/. ./newsletter-z. . i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz informacjęBadanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021).

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Pobierz List Prezesa GUSOcena jakości wody z wodociągu w III kwartale 2021r.

PobierzKonsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

1) dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3,§ 13pkt 3 oraz § 15 pkt 2;

2) kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Więcej informacji w zakładce "Organizacje pozarządowe" oraz na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=97
Konsultacje projektu Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025.

Opinie i uwagi do projektu należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Konsultacje będą trwały od 27 października do 10 listopada 2021 r.


Więcej informacji w zakładce "Organizacje pozarządowe" oraz na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=98Gmina Zaręby Kościelne - wyniki pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Obrazek

Gmina Zaręby Kościelne otrzymała w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych łącznie kwotę 7 516 000 zł na dwie inwestycje:
Przebudowę i rozbudowę kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w wysokości 3 222 000 zł, co stanowi 90% kosztów oraz Rozbudowę dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie w wysokości 4 294 000 zł, to jest aż 95% wydatków! Tak wysokich dofinansowań w historii samorządów jeszcze nie było.

Wkrótce ruszą przetargi w ramach realizacji długo oczekiwanych inwestycji.
Informujemy, że w dniu 21 października 2021 r. (czwartek)Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00
Obrazek
I miejsce na Mazowszu dla sołectwa Kępiste Borowe gmina Zaręby Kościelne.

Obrazek
Konkurs „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” został rozstrzygnięty.
W dniu 18 października w Europejskim Centrum Matecznik w Otrębusach k. Warszawy odbyła się Wielka Gala rozdania nagród uwieńczona Występem Zespołu Mazowsze.


I miejsce oraz nagrodę w wysokości 5000 zł w kategorii Bezpieczne i przyjazne Sołectwo zdobyło Sołectwo Kępiste Borowe realizując zadanie: „Kępiste Borowe – aktywnie, bezpiecznie w przyszłość”. Podjęta inwestycja w 2021 roku polegała na zakupie i ułożeniu kostki brukowej na terenie przynależnym do świetlicy wiejskiej w celu zapewnienia dzieciom możliwości bezpiecznego uprawiania aktywności sportowej typu jazdy na rolkach, hulajnogach, wrotkach, łyżworolkach na ogrodzonym terenie wokół świetlicy. W wyniku zrealizowanego zadania powstał „Bezpieczny zakątek aktywnych zabaw dla młodszych dzieci, wzrosło poczucie bezpieczeństwa, komfortu i samozadowolenia.

W 2019 roku wśród mieszkańców zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które dba, aby świetlica „żyła” nie tylko w czasie imprez okolicznościowych, ale również, na co dzień stanowiąc centrum integracji, w tym integracji wielopokoleniowej. Świetlica wiejska w sołectwie stała się również miejscem edukacji i rozwoju, poprzez organizację spotkań sołeckich, pikników ekologicznych, rodzinnych, zajęć fitness, prelekcji dot. np.: zdrowego odżywiania, organizację warsztatów kulinarnych i aktywności sportowych dla dzieci i młodzieży.

Z pozyskanych przez Koło Gospodyń Wiejskich funduszy zewnętrznych zakupiono sprzęt i wyposażenie kuchenne oraz sprzęt sportowy m.in. stół do tenisa stołowego, stół do bilarda dla dzieci i dorosłych, stół do gry w piłkarzyki. Dzięki zrealizowanej inwestycji położenia kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej oraz tegorocznemu programowi Wakacyjna AktywAKCJA Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem było wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży pozostającej w czasie letniego wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz udostępnienia go bezpłatnie, dokonano niezwykłej rzeczy. Młode pokolenie oddawało się aktywnością sportowym z pełną radością i zaangażowaniem zarówno w budynku na udostępnionych urządzeniach, jak i poza nim, jeżdżąc na rolkach, hulajnogach, rowerkach. Opiekę nad rozbawionymi pociechami pełnili w ramach wolontariatu mieszkańcy sołectwa.

Otrzymanie nagrody jest ukoronowaniem nietuzinkowych działań, pomysłowości i aktywności mieszkańców. Planowane są kolejne inwestycje, a wszystko po to, aby sołectwo kwitło i rosło w siłę. Zarówno ilość jak i jakość oferowanych aktywności jest godna podziwu.
Gratulujemy nagrody, jak również zapału i wytrwałości w realizacji obranych kierunków działania.

Integracja Seniorów Zaręby Kościelne – Zielonka
Obrazek

Zwiedzanie ważnych miejsc, pokaz talentów, prezentacja rękodzieła, spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim świetna zabawa – tak wyglądają spotkania Seniorów z Zarąb Kościelnych działających w zespole „Zapominajka” z Seniorami działającymi w Klubie Seniora „Młodzi Duchem” z Zielonki.

Dlaczego właśnie takie właśnie spotkania? Otóż w Zielonce mieszka kilka osób pochodzących z terenu gminy Zaręby Kościelne. Z pobliskiego Grabowa pochodzi Przewodnicząca Klubu „Młodzi Duchem” Pani Janina Skowrońska, inicjatorka spotkań i wielu inicjatyw na poziomie lokalnym, która zadzwoniła do Urzędu Gminy w Zarębach i po wstępnych ustaleniach z Panią Wójt Urszulą Wołosiewicz przyjechała wraz z grupą 40 osób by zwiedzić nasze okolice i spotkać się z miejscowymi Seniorami. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem bliskich i serdecznych kontaktów, ciekawe występy oraz wspomnienia spowodowały konieczność rewizyty która odbyła się 15 października 2021 roku. Wycieczka z Zarąb Kościelnych rozpoczęła się od zwiedzania z przewodnikiem w Ossowie miejsc związanych z „Cudem nad Wisłą” 1920 roku i obejrzeniem filmu „Zwycięstwo 1920”. Uczestnicy zwiedzili również Dolinkę Smoleńską oraz polanę Dębów Pamięci poświęconą ofiarom tragedii pod Smoleńskiem 2010 roku. Po przyjeździe do Zielonki odbyły się ciekawe spotkania w nowej siedzibie Klubu Seniora, zwiedzanie tężni solankowej oraz spotkanie integracyjne Seniorów i władz samorządowych Zarąb Kościelnych – wójt Urszula Wołosiewicz i burmistrz Zielonki – Kamil Iwandowski wraz z sekretarz miasta Beatą Potoniec.

W następnych planach Seniorów z Zarąb Kościelnych jest wyjazd do Warszawy do teatru Komedia.
Cykl podjętych działań ma związek z obchodami następujących Świąt: 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Z okazji tych świąt życzymy Seniorom, aby zawsze byli młodzi duchem, a swoją postawą i aktywnością zainspirowali do działań młodsze pokolenia.
Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadowej w naszej gminie. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, czy bioodpady kompostuje w przydomowym kompostowniku oraz opłatę jaką będzie uiszczał.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację.

Wzór nowej deklaracji w załączeniu.

Więcej: http://zareby.ornet.pl/index.php?p=79


Pobierz wzór nowej deklaracji.


Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.


Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12.10.2021r.

Pobierz informację„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu:
Pobierz Regulamin,Pobierz Formularz zgłoszeniowyKRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą.


Obrazek


KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym
do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć
w najbliższej Placówce KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 760-74-20

Więcej informacji:
Pobierz informacjęZaproszenie na wykład "Skutki izolacji społecznej oraz profilaktyka przemocy wobec seniorów"

Obrazek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza mieszkańców gminy, do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Skutki izolacji społecznej oraz profilaktyka przemocy wobec seniorów”.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2021 r. o godz. 10.00  w Budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych w sali konferencyjnej.


Wstęp wolny, zapraszamy.Ogłoszenie o rekrutacji do projektu.

Z przyjemnością informujemy, że firma Edukacyjna Szansa AZIRO na terenie gminy Zaręby Kościelne w terminie od 01.10.2021r. realizuje projekt pt. „Razem dbamy o siebie i rozwijamy się” w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.09.01.00-14-g784/20, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 osób w wieku 18-64 lata. Projekt w szczególności skierowany jest do kobiet, osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, będących mieszkańcami gminy Zaręby Kościelne.

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:
• Indywidualne spotkania z profesjonalnymi doradcami zawodowymi w celu stworzenia indywidualnego planu działania; indywidualne konsultacje z psychologiem w tym: diagnoza potencjału osobowościowego, redukcja lęku, budowanie motywacji, kształtowanie kompetencji osobowych niezbędnych w procesie poszukiwania pracy; coaching kariery. Pomoc psychologa w postrzeganiu samego siebie, podniesieniu własnej wartości, samooceny, analizy sytuacji życiowej.
• Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.
• Całkowicie bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, gwarantujemy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
• 3 miesięczne płatne staże zawodowe. Zapewniamy stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Wszelkich dodatkowych informacji z przyjemnością udzielimy podczas spotkania rekrutacyjnego, które odbędzie się w dniu 19.10.2021r o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w sali konferencyjnej.


Pobierz plakatRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 07 października do 05 listopada 2021 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:


Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8 lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania w zakładce Organizacje pozarządowe.Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
Koło Gospodyń Wiejskich otrzymane fundusze może przeznaczyć na:
•aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
•działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
•rozwój przedsiębiorczości kobiet;
•inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
•upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
•reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
•rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia (przez złożenie sprawozdania) należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej formularzu.

Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 45 mln zł.
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała szansę na uzyskanie sztandaru dla jednostki.

31 maja 2021r. powstał Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej składający się z przedstawicieli samorządu powiatu ostrowskiego tj. Starosta Ostrowski Pana Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer, Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński, Wójtowie Gmin: Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek, Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk, Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski, Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz, Boguty Pianki Pan Jędrzej Drewnowski, Szulborze Wielkie Pan Krzysztof Michalec, Nur Pan Rafał Kruszewski oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bartosz Kublik.

Przedstawiciele lokalnych samorządów świadomi są rangi i prestiżu jakim jest posiadanie sztandaru przez ostrowską policję. Nadanie sztandaru KPP w Ostrowi Mazowieckiej będzie uhonorowaniem trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów
i policjantek oraz pracowników ostrowskiej jednostki w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Poczet wraz ze sztandarem swoją obecnością dopełni ślubowanie nowo przyjętych policjantów, uroczystości policyjne oraz państwowe.

Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup sztandaru. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć zbiórkę będącą uznaniem dla pracy policjantów strzegących bezpieczeństwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:

Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru
dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Nr rachunku bankowego:
92 8923 0008 0027 6197 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Tytuł wpłaty:
Sztandar dla KPP w Ostrowi MazowieckiejSerdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Zaręby Kościelne na zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Zebranie odbędzie się w dniu 29.09.2021r. (środa) o godz. 18.00 w sali pod ośrodkiem zdrowia.
Festyn Rodzinny #SzczepimySię zorganizowany w dniu 19.09.2021 przez KGW w Chmielewie.

Obrazek

Festyn Rodzinny #SzczepimySię zorganizowany w dniu 19.09.2021 przez KGW w Chmielewie przy pomocy OSP Chmielewo rozpoczął się mszą św odprawioną przez proboszcza parafii Jasienica ks Jerzego Kapelańskiego. Festyn uświetniły występy zespołów: Żurawiacy, Nadburzanie oraz zespół miejscowy Kwiaty Polskie. Urząd Gminy przygotował stoisko informacyjne Czyste powietrze i inne informacje związane z ekologią. Na dzieci czekało wiele atrakcji z animatorami. Dla wszystkich wata cukrowa, gofry i wiele innych smakołyków oraz potańcówka przy porywającej muzyce z zespołem Denim. W tym dniu zaszczepiło się 15 osób.

Gmina Zaręby Kościelne informuje mieszkańców, że w dniu 27 września 2021r. PGK Sp. z o.o. w Zambrowie ponawia akcję odbioru i zakupu pojemników.

Pobierz informacjęPlanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 20-24 września br.


miejscowość: Stara Złotoria (posesje od nr 18 do 34), Nowa Złotoria (posesje nr: 4A, 5, kurniki)

ST: 09-691

dnia: 22.09.2021

w godzinach: 8.00-13.00


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:http://www.pgedystrybucja.pl/. ./informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki http://www.pgedystrybucja.pl/. ./newsletter-z. . i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.Uroczyste podpisanie umowy na usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne
Obrazek


W dniu 14 września 2021 roku w ZS nr2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostrowskiego i strażaków z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz reprezentowała Zastępca Prezesa Zarządu Pani Kamila Mokrzycka. Obecni byli także parlamentarzyści: Poseł na Sejm Pan Henryk Kowalczyk oraz Senator RP Pan Robert Mamątow. Powiat reprezentowali radni powiatu na czele ze Starostą Panem Zbigniewem Chrupkiem. Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rostkowskiej podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 roku”.
Kwota dotacji wynosi 20.571,67 zł – 100% kosztu kwalifikowanego zadania.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Festyn Rodzinny #SZCZEPIMYSIĘ w Chmielewie

Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Chmielewie 19 września 2021 r.

W programie:
13.00 powitanie Gości oraz przemówienia
13.15 Msza Święta Polowa
14.30 Występ Zespołów Ludowych
16.00 Zabawa z animatorem
17.30 Występ i zabawa taneczna z zespołem Denim

Ponadto w programie:
Dmuchana zjeżdżalnia
Wata cukrowa
Tatuaże brokatowe
Gofry
Stoisko z grillem i innymi smakołykami
Nagrody dla zaszczepionych osób
Pokaz samochodu strażackiego.

Pobierz plakatFestyn Rodzinny #SZCZEPIMY SIĘ Z KGW

W niedzielne popołudnie KGW "ZAKRZEWIACY" w Zakrzewie-Kopijkach zorganizowało na boisku szkolnym Festyn Rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Pogoda jak i goście dopisali.

Festyn Rodzinny #SZCZEPIMYSIĘ zakończył się wynikiem 34 zaszczepionych osób.


Więcej jak było.Nowy sprzęt IT dla zarębskiej Szkoły Podstawowej nowe możliwości rozwoju i pracy.

Obrazek

30 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz wraz z Panią Skarbnik Agnieszką Rostkowską podpisały umowę z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach przystąpienia do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych otrzyma urządzenia i oprogramowanie t.j. zestawy komputerowe, laptopy, drukarkę, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny a także tablice dotykowe, oraz moduły i programy edukacyjne.
Procedury przetargowe zostały rozpoczęte, tak więc wkrótce powinny trafić do szkolnych pracowni. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Wyrażamy nadzieję, iż w rozpoczętym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele będą mogli cieszyć się nowym sprzętem IT stacjonarnie, w gmachu szkoły.
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko
ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Informacja w załączeniu.

PobierzSetna rocznica urodzin mieszkańca gminy Zaręby Kościelne
Obrazek
W sobotę 28 sierpnia 2021 roku swoje setne urodziny obchodził Pan Jan Mioduszewski z Zakrzewa Wielkiego. Jubileusz rozpoczął się Mszą św w intencji Jubilata odprawioną w parafialnym kościele w Zuzeli. Następnie w domu Jubilata zgromadziła się liczna rodzina i goście z życzeniami i kwiatami: Pani Małgorzata Kowalczyk z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała list gratulacyjny od Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Justyna Pętkowska radna powiatu i dyrektor biura poselskiego przekazała grawerton z życzeniami od Posła Pana Marka Zagórskiego, w imieniu KRUSu (Pan Jan otrzymuje emeryturę z KRUS) list gratulacyjny odczytała Pani Jolanta Urszula Brzuzka, ks Jerzy Krysztopa podarował piękny album o kard. Stefanie Wyszyńskim. Życzenia wraz z upominkiem
i kwiatami przekazała wójt gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz i Pani Jadwiga Mikołajczyk sekretarz gminy.

Pan Jan Mioduszewski wraz ze swoją o 6 lat młodszą małżonką – Ireną obchodzili
w lutym tego roku Jubileusz Kamiennych Godów (70 rocznicę pożycia małżeńskiego).
Państwo Mioduszewscy wychowali pięcioro dzieci, doczekali się 11 wnucząt i 15 prawnucząt.
Pan Jan parę miesięcy temu przezwyciężył groźną chorobę COVID – 19, która znacznie osłabiła Jego dotychczas niezłą kondycję fizyczną.

Życzymy zdrowia na dalsze lata życia w otoczeniu troskliwej i kochającej Rodziny jaką wokół siebie posiada niezwykle pogodny i pełen optymizmu Jubilat.Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

PobierzeWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Pobierz
Obrazek

Atrakcje wakacyjne w gminie Zaręby Kościelne

Epidemia i czas lockdownu negatywnie wpłynęły na aktywność dzieci i młodzieży. W gminie Zaręby Kościelne podjęto walkę z ich skutkami i w czasie wakacyjnej przerwy zorganizowano szereg działań aktywizujących najmłodszych mieszkańców.

W dniach 5 – 16 lipca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych zorganizowano półkolonie, w których uczestniczyło 47 uczniów z klas I – VII. Organizatorem wypoczynku była Gmina Zaręby Kościelne, a jego koszt został dofinansowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach spotkań uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych, technicznych, chemicznych, kulinarnych i sportowych– pod kierunkiem trenerów piłki nożnej. Zapewniono im wiele atrakcji: wyjazdy do kina, na basen, do ZOO, przejażdżki konno, zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz ekscytujący wyjazd na lotnisko w Grądach. Podczas warsztatów podjęto temat zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień.Dzieci przebywały na półkoloniach w godzinach 10.00-16.00. Otrzymywały posiłki w formie obiadu
i podwieczorka. Pierwsze w historii szkoły letnie półkolonie zostały zorganizowane w 2019 r.
z inicjatywy Wójt Gminy Zaręby Kościelne, Pani Urszuli Wołosiewicz.

W tym roku po raz pierwszy zapewniono również opiekę dla przedszkolaków. Dzieci uczęszczały na zajęcia przez pierwszy miesiąc wakacji, co było bardzo dużym wsparciem dla pracujących rodziców.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży są już w Bibliotece Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tradycją. W tym roku pod hasłem „Od małego do wielkiego - odkrywamy swoje talenty i rozwijamy pasje” zorganizowano w lipcu osiem cotygodniowych spotkań.
W ofercie biblioteki znalazły się warsztatowe zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia sportowe i wycieczki. Dzieci czytały, brały udział w integracyjnych grach i zabawach na świeżym powietrzu, projektowały worko-plecaki, robiły wakacyjne lampiony, kolorowe lizaki oraz zdrowe desery i napoje. Wyjątkową atrakcją były wyjazdy do parku rozrywki w Zalesiu Górnym i do Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Cykl wakacyjnych spotkań uwieńczył piknik sportowy z ogniskiem, na którym uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zachęcamy do śledzenia działań biblioteki na Facebooku i stronie internetowej: zarebykosc.naszabiblioteka.com.

Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Kępiste-Borowe realizuje projekt Wakacyjna AktywAKCJA Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju pod nazwą: „Koło na wesoło – gry i zabawy tam, gdzie mieszkamy”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 5 000 zł zakupiono stoły do gry w piłkarzyki i bilardu. Uczestnicy spotkań, które odbywają się na terenie świetlicy wiejskiej, mają do dyspozycji także stół do tenisa stołowego oraz badminton.

Oprócz zajęć sportowych Koło Gospodyń Wiejskich organizuje dla dzieci i młodzieży również warsztaty artystyczne, które rozwijają wyobraźnię, pobudzają kreatywność i są doskonałą formą relaksu. Na warsztatach „Malowanie kamieni” gościli uczniowie z zarębskiej szkoły. Na miejscu czekały na nich zdrowe przekąski i napoje.


Obrazek
Punkty za lojalność

Program „Młody Podróżnik” jest częścią projektu YOUMOBIL, którego celem jest propagowanie transportu kolejowego wśród młodzieży. Organizatorzy programu chcą nagradzać tych, którzy w swych wyborach dotyczących mobilności konsekwentnie wybierają kolej.


„Młody Podróżnik” jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, podróżującej poza warszawskim obszarem metropolitarnym, posiadającej Kartę Mazowiecką oraz kupującej bilety okresowe. Jeszcze do końca listopada tego roku młodzież ma możliwość skorzystania z programu lojalnościowego. Uczestnicy programu otrzymają punkty za zakupione miesięczne bilety okresowe (na obszarze objętym programem) za pośrednictwem strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl. Każde wydane 2 zł to 1 punkt.

Dodatkowo za samo przystąpienie do programu można otrzymać ekstra 100 punktów, które zostaną naliczone po zakupie pierwszego odpowiedniego biletu.
Zebrane punkty można następnie wykorzystać na Upust przy zakupie kolejnego biletu miesięcznego, pomniejszając jego cenę o wartość odpowiadającą zebranym punktom.

Więcej informacji na temat zasad korzystania z programu na: bilety.mazowieckie.com.pl/youmobil.

Kontakt dla mediów:
Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl
Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

Pismo Wojewody Mazowieckiego - pobierz, Informacja o ASF- pobierz,Pobierz Plakat InformacyjnyHarmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Zaręby Kościelne
od września do grudnia 2021r.


PobierzObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

LU.ZUZ.2.4210.208.2021.MN z 13 sierpnia 2021r.- w związku ze złożonym wnioskiem P.P.H.U. „ALUM-PLAST” s.c. wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

Pobierz
Obrazek


Piknik Rodzinny w Zarębach Kościelnych - Szczepimy Się!

15 sierpnia mieszkańcy Naszej Gminy oraz przybyli goście mogli miło i atrakcyjnie spędzić niedzielne popołudnie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Zaręby Kościelne na czele z Panią Wójt Urszulą Wołosiewicz. Głównym celem Pikniku było stworzenie możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19. Podziękowania należą się Panu Arturowi Wnuk – Dyrektorowi Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej za zorganizowanie mobilnego punktu szczepień, gdzie każdy bez zapisu mógł przyjąć szczepionkę.
Tego dnia pierwszą dawkę szczepionki przyjęło aż 46 osób.

Na placu szkolnym czekały liczne atrakcje. Dla wszystkich dzieci Gmina zapewniła bezpłatne dmuchańce, zabawy z animatorem, tatuaże brokatowe i wiele innych atrakcji. Dla dzieci i dorosłych była bezpłatna wata cukrowa. Koła Gospodyń Wiejskich wystawiły swoje stoiska ze zdrową żywnością. Pracownicy Urzędu Gminy pełnili dyżury w Punkcie Spisowym Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz Punkcie Informacyjnym „Czyste Powietrze”. Również te stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Każdy mógł wziąć udział w licznych konkursach przygotowanych przez Urząd Gminy oraz Bibliotekę Publiczną Gminy. Na zakończenie dzieci i młodzież wspólnie bawiły się na dyskotece.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje Pikniku Rodzinnego oraz osobom przybyłym tego dnia.

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Pobierz informacjęSpektakl "U źródeł powołania"
Obrazek


Szanowni Państwo,

w dniu 8 sierpnia br. o godzinie 18:30 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Zuzeli odbędzie się widowisko upamiętniające Czcigodnego Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiersze i pieśni tworzące misterium wzbogacone będą o unikalne teksty, obrazy i nagrania związane z obecnością Prymasa na terenie powiatu ostrowskiego. Przedstawienie jest próbą odkrycia jego korzeni powołania, gdyż związek z ziemią ostrowską jest kluczowy w zrozumieniu jego życiowych wyborów.

Na prośbę organizatorów: Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” i Proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli Księdza Jerzego Krysztopy serdecznie zapraszamy na spektakl.

Patronat nad spektaklem objął Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek, który zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Ostrowskiego i ma charakter otwarty.


Obrazek


Urząd Gminy Zaręby Kościelne przypomina producentom rolnym o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć*:
• Faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 do 31 lipca 2021 r.
• Dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2020 (w przypadku pierwszego wnioskowania w danym roku)
• Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
*wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy.

Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kompletnie wypełnione dokumenty przyjmowane są w pokoju nr 3 w godz. 700 – 1500 w terminie od 2 do 31 sierpnia 2021 r.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili.

Piknik Rodzinny promujący szczepienia

15 sierpnia 2021r. (niedziela), godz. 13:00 – 20:00

Plac szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Zaszczep się bez zapisu w mobilnym punkcie szczepień – weź ze sobą dowód osobisty.


Dla osób zaszczepionych tego dnia darmowe porcje pierogów lub ciasta.

W tym dniu mamy dla was:
- Szczepienia preparatem Pfizer w godzinach 13:00 – 18:00. Osoby przyjmujące 1 dawkę będą mogły przyjąć 2 dawkę podczas pikniku w Zakrzewie-Kopijkach – 05.09.2021r. lub w Chmielewie – 19.09.2021r.
- Bezpłatne: dmuchańce dla dzieci, zabawy z animatorem, wata cukrowa dla każdego, tatuaże brokatowe.
- Narodowy Spis Powszechny 2021 – Punkt Spisowy – weź ze sobą nr PESEL wszystkich domowników.
- Punkt informacyjny „Czyste Powietrze” – udzielimy niezbędnych informacji do uzyskania dofinansowania.
- Możliwość złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania i spalania paliw w budynku mieszkalnym.
- Konkursy organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zaręby Kościelne.
- Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich zaszczepionych w godz. 16:00-18:00 – po okazaniu dowodu szczepienia.
- Stoiska ze zdrową żywnością.
- Zabawa przy muzyce od godziny 17:00 - 20:00.

ZAPRASZAMY!

Pobierz plakatOcena jakości wody z wodociągu w II kwartale 2021 roku.

Wodociąg: Zaręby Kościelne

Pobierz informacjęZmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 80 wydanego o godz. 07:12 dnia 28.07.2021r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Ważność ostrzeżenia od godz. 14:00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021

PobierzObwieszczenie SIP.AB.6740.6.7.2021 Starosty Ostrowskiego z dnia 26.07.2021r.

Dotyczy wykazu działek pod realizację inwestycji (obręb: Kępiste-Borowe).
PobierzOGŁOSZENIE URZĘDU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. inwestycji i planowania przestrzennego.
Pobierz ogłoszenie oraz załączniki


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje o rozpoczęciu przeprowadzania obowiązkowej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy, tzn. procesu rozpoznania kotłów i pieców grzewczych dla każdego budynku i lokalu.


Inwentaryzacja trwa do 31 sierpnia 2021r.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z terenu województwa mają obowiązek przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłów i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich domostwach, lokalach usługowych, handlowych i obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy.

Rozpoznanie stanu urządzeń grzewczych umożliwi wdrażanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Uzyskane w ramach inwentaryzacji dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł ciepła i nie będą udostępniane publicznie. Inwentaryzacja posłuży uczestnictwu Gminy oraz jej mieszkańców w otrzymywaniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań takich jak m.in.: wymiana pieców i kotłów grzewczych, instalacja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków! W związku z powyższym Wójt Gminy Zaręby Kościelne przekazuje do wypełnienia obowiązkową ankietę dotyczącą zainstalowanych źródeł ciepła w Państwa budynku/lokalu. Ankietę należy wypełnić podczas wizyty ankietera lub poprzez przekazanie wypełnionej ankiety na jeden z poniższych sposobów:
- uzupełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne osobiście lub pocztą: ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne
- kontakt telefoniczny z ankieterem: tel. 668-704-876 i wspólne wypełnienie ankiety
- przesłanie SMS-a podając co najmniej typ pieca (np. węglowy, na drewno), rok produkcji, klasę kotła oraz adres budynku na numer tel. 668-704-876
- wypełnienie ankiety przez Internet: https://www.e-inwentaryzacja.pl/zarebykoscielne/
- przesłanie wypełnionej ankiety (ankieta poniżej) w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mail: inwentaryzacja.kotly@gmail.com

Urszula Wołosiewicz
Wójt Gminy Zaręby Kościelne


Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zaręby Kościelne” realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”


Pobierz ogłoszenie Pobierz ogłoszenie w pdf, Pobierz plakat promujący.


Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, osobiście lub listownie.

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?
• Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
• Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie lub wysłać listem - wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest w załączeniu.

Jak złożyć deklarację przez Internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.
Do złożenia deklaracji przez Internet potrzebujesz Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, i zanim gmina „poweźmie o tym informację" nawet po terminie zgłosimy swój budynek do Ewidencji, w ramach instytucji czynnego żalu możemy uniknąć kary.

Pobierz deklarację, Pobierz grafikę
Obrazek
Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.


Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.
Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obowiązku.

Internet - szybko, wygodnie i od ręki.
Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!
Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 dni od momentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy
Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc
Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozostają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.
Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!
Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.


Obrazek
Skorzystaj z darmowego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego do 2 sierpnia 2021 roku.

2 lipca 2021 roku rozpoczyna się akcja “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”. W związku z tym istnieje możliwość zrobienia bezpłatnej fotografii przy pomocy Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego.

Serwisy PhotoAiD.com i Passport-Photo.Online zachęcają do korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego, ponieważ zostały wprowadzone nowe przepisy, które od 2 sierpnia 2021 roku uniemożliwiają składanie wniosków o dowód osobisty przez Internet (będzie to możliwe jedynie dla osób poniżej 12 roku życia).

Z powodu pandemii wciąż wiele osób pozostaje w domach, dlatego by nie narażać obywateli, udostępniamy bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu Osobistego, z którego można korzystać od 2 lipca. Każdy obywatel przy pomocy naszego narzędzia, będzie mógł bezpłatnie wykonać zdjęcie biometryczne, niezbędne do złożenia wniosku o dowód osobisty przez Internet - mówi Tomasz Młodzki.

Akcja została oficjalnie objęta Patronatem przez Centrum Rządowe GovTech ze względu na ogólnokrajowe zaległości w zakresie wydawania dowodów osobistych spowodowane pandemią.

Bezpłatny generator zdjęć do dowodu osobistego to narzędzie, które zmienia rozmiar zdjęcia, ujednolica tło, usuwa smugi, cienie i zbędne obiekty, a także sprawdza poprawność przesłanej fotografii. Dzięki temu, każdy użytkownik ma gwarancję, że otrzymuje zdjęcie, które zostanie zaakceptowane przez dowolny urząd w Polsce.

Covid-19 ograniczył naszą mobilność, wobec tego stworzyliśmy aplikację i stronę internetową, dzięki którym można wykonać zdjęcie do dowodu osobistego bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem i wgrać przez stronę, a nasza aplikacja zajmie się resztą! - zaznacza Tomasz Młodzki.

Warto się pospieszyć, bo akcja będzie trwała tylko przez miesiąc, do 2 sierpnia 2021 roku.

Kreator zdjęć do dowodu jest dostępny na stronach:
https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu
https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Znak sprawy LU.ZUZ.2.4210.95.2021.MN z dnia 16 lipca 2021r.

Zawiadamia się, że w dniu 13 lipca 2021r. została wydana Zarządowi powiatu w Ostrowi Mazowieckiej decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

PobierzWakacyjna AktywAKCJA
„Koło na wesoło – gry i zabawy tam, gdzie mieszkamy”.


Koła Gospodyń Wiejskich w Kępiste-Borowe ruszyło pełną parą z realizacją projektu Wakacyjna AktywAKCJA Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, pod nazwą: „Koło na wesoło – gry i zabawy tam, gdzie mieszkamy”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 5 000 zł zakupiono stoły do gry w piłkarzyki i bilardu. Dostępny jest również stół do tenisa stołowego oraz badminton. Na miejscu w wiejskiej świetlicy czekają zdrowe przekąski i napoje dla naszych najmilszych.

W dniu 13 lipca 2021 r. gościliśmy grupę młodzieży z zarębskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Zostały dodatkowo przeprowadzone w tym czasie Warsztaty artystyczne – „Malowanie kamieni”. Powstały cudne, ciekawe prace, które będzie można podziwiać na wystawie w szkolnej świetlicy.

Mnóstwo śmiechu, zabawy, zdrowej rywalizacji. Dzieciaki spędzają czas aktywne i bezpieczne - po długotrwałym okresie pandemii jest to istna uczta dla ciała i ducha dla energicznych, młodych, ludzi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do świetlicy wiejskiej w Kępiste-Borowe we wtorki, środy i czwartki w godzinach 17.00 – 20.00. Grupy zorganizowane po uprzednim umówieniu również w godzinach przedpołudniowych.

Do zobaczenia!!

Obrazek


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z ekspertem ZUS.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry start” czyli tzw. świadczenie 300+.

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:
•portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•bankowości elektronicznej
•portalu Emp@tia.


Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z ekspertem ZUS, które odbędzie się 11 sierpnia br. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14.

Pracownik ZUS pomoże Państwu:
•założyć profil PUE,
•wypełnić wniosek o świadczenie.

Dodatkowo ekspert ZUS przekaże Państwu wszelkie informacje wraz z instruktażem dotyczącym warunków ubiegania się o świadczenie 300+.

Prosimy, jeżeli Państwo posiadają, aby podczas wizyty z ekspertem mieli Państwo ze sobą:
•dowód osobisty,
•telefon,
•numer rachunku bankowego
•adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy!
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności o nieuregulowanym stanie prawnym, właściciel nieustalony, zajętej pod drogę publiczną.

Pobierz informację
ObrazekPółmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem.

Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza.Pobierz informację
Obrazek
Następne dotacje dla Gminy Zaręby Kościelne.

W dniu 9 lipca 2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Pani Agnieszka Rostkowska podpisały aż 8 umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na łączną sumę 602 742,58 zł. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowy podpisywały Członkowie Zarządu Pani Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Pani Elżbieta Lanc.

Gmina otrzymała dotację na następujące zadania:
1. Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne - 476 297,58 zł, środki z RPO na lata 2014-2020 dla Działania 4.2. „Efektywność energetyczna”.
2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie – 50 000,00 zł, zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych .
3. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zaręby Kościelne – 26 445,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
4. Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo – 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS 2021).
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty-Brewki – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
6. Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
7. Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
8. Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.

W najbliższych dniach zostaną ogłoszone przetargi na realizację powyższych inwestycji.

Obrazek
Rekordowy budżet gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz otrzymała absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu gminy za rok 2020.
Dochody gminy zrealizowano w wysokości 24.379.822, 43 zł i były wyższe w stosunku do roku 2019 o 23,19% !
Wydatki wykonano w kwocie 19.120.848,88 zł, w tym majątkowe 3.353.050,27. Wydatki majątkowe stanowiły 17,54% ogólnych wydatków budżetowych.
Dług gminy na koniec 2020 roku wyniósł 9.262.104,28 zł i wynika z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach głownie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W 2020 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek, spłaciła natomiast wraz z należnymi odsetkami cztery kredyty z poprzednich lat na sumę 2.873.204,62 zł.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową 5.258.491,55 zł w tym środki z RFIL – 2.700.000,00. Tak wysokie wskaźniki budżetowe mimo pandemii i wielu inwestycjom i remontom zrealizowanym w 2020 roku gmina osiągnęła dzięki rekordowej ilości zdobytych dofinansowań, co przedstawia poniższe zestawienie.


Pobierz zestawienie dofinansowań.Aktywna Gmina – aktywni mieszkańcy.

Kolejne środki zewnętrzne spływają do Gminy Zaręby Kościelne tym razem dla Kół Gospodyń Wiejskich. Z końcem czerwca b.r. zostały ogłoszone wyniki konkursów Wakacyjna AktywAKCJA Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju wspierająca projekty edukacyjno-sportowych skierowane do dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Radość i duma jest ogromna, gdyż na 1500 złożonych z całej Polski wniosków wybrano do realizacji 53 propozycje. Koło Gospodyń Wiejskich w Kępiste Borowe z inicjatywą pod nazwą: „Koło na wesoło – gry i zabawy tam, gdzie mieszkamy”, uzyskało 45 pozycję i otrzymało maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 5 000 zł.

W ramach pozyskanych środków z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbędą się:
- „Słodko słone spotkania” w miejscowości Chmielewo
- „Gotowe. .? Start!” w miejscowości Gąsiorowo
- "Pasja i zdrowie - kulinarne dziedzictwo regionu" w miejscowości Kępiste Borowe
- „Łączymy się w gotowaniu” – w miejscowości Pętkowo Wielkie

Każda z tych organizacji pozyskała kwotę 5 tys. zł. Mimo trudnego czasu pandemii i wynikających z nich ograniczeń, nasze Panie działają zgodnie z przyjętymi założeniami statutowymi realizując wypełni idee w nich zawarte.

Szczepienia przeciwko
COVID-19 - ważne informacje


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25.06.2021r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego - zawiadamiam, iż w dniu 2021-06-25 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2021-03-29, została wydana decyzja nr 5/2021 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2612W w zakresie zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo - na działkach nr ew. 205, 221/1, 222/3, 222/5, 169/1, 171/1 w obrębie ew. Chmielewo, gm. Zaręby kościelne.

PobierzLoteria Narodowego Programu Szczepień

Do 30 września 2021 r. zarejestruj się i wypełnij formularz na www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/loteriaZmiana godzin pracy Urzędu Gminy w okresie letnim.

Przypominamy, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd Gminy Zaręby Kościelne będzie czynny w godz. 7,00-15,00.

Obrazek
Apel do mieszkańców o bezpieczny wypoczynek w okresie letnim!

Zaręby Kościelne, 29 czerwca 2021 r.

W związku z nadchodzącym okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz
ABC dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Oddział ZUS w Płocku dla osób rozpoczynających działalności gospodarczą.


Szczegóły spotkania zawarte są w zaproszeniu poniżej. Podczas webinarium zostanie również omówiony program „Dobry start 300+”, który od 1 lipca 2021 r. będzie realizowany przez ZUS.

Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Cisco Webex Meeting, wystarczy mieć dostęp do komputera i internetu oraz głośniki/słuchawki aby nas słyszeć.

Na 30 minut przed webinarium uczestnicy otrzymają zaproszenie-link na adres mailowy ze zgłoszenia udziału.

W zgłoszeniu proszę podać temat spotkania.

Pobierz zaproszenie
Obrazek
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.


Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

PobierzPlanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 28 czerwca
- 2 lipca br.


W załączniku przesyłamy aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: http://www.pgedystrybucja.pl/. ./informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami
o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki http://www.pgedystrybucja.pl/. ./newsletter-z. . i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji,
w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Obrazek
PobierzRusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.
Aby móc skorzystać ze wsparcia psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby ułatwić rejestrację i korzystanie z portalu, uruchomiona została specjalna infolinia. Mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy telefonicznej pod nr. tel. 790 796 718.

Link do grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego znajduje się tutaj:
https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/15/wojewodztwo-mazowieckie


Pobierz informacjęMateriał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków.

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.


PobierzDzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz, to rachmistrz spisowy!

Rachmistrzowie spisowi kontaktują się na razie tylko przez telefon. Niestety wiele osób ignoruje połączenia od nich lub boi się je odebrać. Należy pamiętać, że rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów: 22 828 88 88 oraz za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Te połączenia warto odbierać, żeby z pomocą rachmistrza szybko i wygodnie wywiązać się z obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką:
Aktualności NSP 2021
Obrazek

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 22-25 czerwca br.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: http://www.pgedystrybucja.pl/. ./informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki http://www.pgedystrybucja.pl/. ./newsletter-z. . i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
Obrazek
Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania
w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Data publikacji: 11.06.2021r.

PobierzOBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.7.2021 z dnia 01.06.2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2614W w miejscowości Kepiste-Borowe.

Data publikacji: 08.06.2021r.

Pobierz informacjęWyłączenia prądu na terenie gminy w dniach 16-18 czerwca 2021r.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Obrazek
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.6.2021 z dnia 01.06.2021r.


dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2612W w zakresie zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo, gm. Zaręby Kościelne.


Pobierz
Rusza pomoc dla pszczelarzy.

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pobierz informacjęWeź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków.
Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.
Pobierz informację27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Obrazek
Pobierz26 maja Dzień Matki!

Obrazek
PobierzOBWIESZCZENIE NR LU.ZUZ.2.4210.68.2021.MG z 19 MAJA 2021r. DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W SOKOŁOWIE PODLASKIM PGW WODY POLSKIE.

PobierzSzanowni Państwo, to ważny moment mogący wpłynąć na szybki rozwój naszej gminy oraz zyskanie nowych miejsc pracy.
W związku z przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się konieczność identyfikacji terenów, które mogłyby zostać przygotowane pod inwestycje na obszarze całej Polski w tym Gminy Zaręby Kościelne. Projekt prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma ułatwić proces inwestycyjny poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje w tym: scalanie i wykup gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie infrastruktury.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do Pana Mieczysława Pasztaleńca lub podanie danych na adres mailowy: ugzar@post.pl, w terminie do 11 czerwca 2021r.

Należy podać numer i wielkość działki, jej status prawny. Pożądane są działki większe około 4 ha lub mniejsze z możliwością scalenia.

Szanowni Państwo to ogromna szansa dla naszej gminy.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz

Pobierz4 czerwca 2021 – Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek)dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych w zamian za dzień Święto Pracy przypadający 1 maja 2021r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę.
Obrazek
Pobierz Zarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 kwietnia 2021r. - pdfOPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZARĘBY KOŚCIELNE

Gmina Zaręby Kościelne jako jedna z dwóch gmin w powiecie ostrowskim otrzymała środki na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W dniu 06.05.2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rostkowska podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 45 696,00 zł.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy.

W ramach programu w Gminie Zaręby Kościelne wsparciem objętych zostanie 7 opiekunów osób niepełnosprawnych w tym pięciu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dwojga dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami pkt 7 i 8. Każda z osób objętych wsparciem będzie mogła wykorzystać 160 godzin wsparcia do 23 grudnia 2021 roku.

Obrazek
System Powiadamiania SMS

Urząd Gminy Zaręby Kościelne jest w trakcie uruchomiania Systemu Powiadamiania SMS. Jest to dobrowolny i bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany głównie do mieszkańców naszej gminy. W obecnej chwili zbieramy chętne osoby do otrzymywania powiadomień sms.

Zapisz się
Wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać numer swojego telefonu komórkowego, sołectwo oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Formularz jest również dostępny w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14. Wypełniony formularz należy składać w sekretariacie UG, w godzinach pracy urzędu.

Wypisz się
Ten sam formularz służy do wypisania się z usługi. Należy zaznaczyć „Usuń numer”.

Informacje i komunikaty
Dzięki Systemowi Powiadamiania SMS jego subskrybenci będą na bieżąco informowani o zagrożeniach, awariach i ostrzeżeniach, które mogą wystąpić na terenie naszej Gminy, a także jest to doskonały kanał przekazu komunikatów ważnych wydarzeń lokalnych, imprez kulturalnych i sportowych. Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać informacje i komunikaty bezpośrednio na swój telefon wypełnij poniższe pola i dołącz do Systemu Powiadamiania SMS.


Pobierz informację"Instrumenty wsparcia przedsiębiorców Polska Strefa Inwestycji"

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz ze Starostą Ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem mają zaszczyt zaprosić Przedsiębiorców i Inwestorów z Powiatu Ostrowskiego na webinarium: "Instrumenty wsparcia przedsiębiorców Polska Strefa Inwestycji", które odbędzie się 26 maja 2021 roku w godz. 11.30 - 12.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Webinarium poprowadzi Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W trakcie spotkania zostaną omówione między innymi kwestie:
- kto może skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?
- kryteria uzyskania pomocy publicznej w powiecie ostrowskim.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_vyWDUXy-RICCbCBepeu-4w

Obrazek
Ocena jakości wody z wodociągu gminnego w I kwartale 2021r.

W załączeniu wyniki badania: Pobierz8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
Obrazek
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy w dniach 10-15 maja br.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzOBWIESZCZENIE NR LU.ZUZ.2.4210.124.2021.MK z 14 MAJA 2021r. DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W SOKOŁOWIE PODLASKIM PGW WODY POLSKIE.

PobierzObwieszczenie z dnia 30.04.2021r. o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną.

Data publikacji: 05.05.2021r.


PobierzMiędzynarodowy Dzień Strażaka
Obrazek
Wysoce zjadliwy wirus HPAI na Mazowszu.

PobierzNa podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach 25 kwietnia – 2 maja 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką.


- szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 25 dawek na 1 km2 powierzchni na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22º50ˋE oraz 20 dawek na 1 km2 na pozostałym obszarze objętym szczepieniami;
- zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i terenów zabudowanych;
- szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci krążka, koloru brunatno- zielonego, o zapachu rybnym;
 szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów;
- lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka;
- szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie;
- każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej;
- przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii;
- zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki, w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania;
- po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.


PobierzRządowe środki na budowę dróg gminnych i powiatowych w Zarębach Kościelnych

W dniu 21 kwietnia 2021 Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważną dla naszego regionu decyzję - przedstawił listę wniosków skierowanych do dofinansowania, które dotyczą remontów, budowy i przebudowy nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Dzięki tym środkom Województwo Mazowieckie otrzyma - 317 086 297,25 zł na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w 2021 r.
Na liście podstawowej na 49 miejscu wśród 99 dróg do dofinansowania znalazła się nasza gmina – Zaręby Kościelne. Dzięki tym środkom przebudujemy ul Farną – oszacowany koszt inwestycji to suma 506 941,98 zł, przy kwocie dofinansowania 354 859,30 zł. Ulica jest już po przetargu – wartość przetargowa jest znacznie niższa od kosztorysu i wynosi 291 811,68 zł. Inwestycja będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” Wysokie Mazowieckie. Jak ogromne są potrzeby budowlane niech świadczy fakt, że na liście rezerwowej znalazło się jeszcze 72 gminy.

Następna wspaniała wiadomość dotyczy przebudowy strategicznej i od lat oczekiwanej w naszej miejscowości drogi biegnącej przez centrum Zarąb Kościelnych - rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w Zarębach Kościelnych oraz rozbudową mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W. Wartość projektu wynosi 21 192 000,00 zł, kwota dofinansowania to suma 14 834 400,00 zł. Gmina Zaręby Kościelne i Powiat Ostrowski dofinansują ze środków własnych po 3 178 800,00 zł. Zarówno przy drodze gminnej jak i przy powiatowej zostaną wybudowane również ścieżki rowerowe. To historyczna i największa przebudowa w gminie Zaręby Kościelne przyczyniająca się do powstania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Więcej informacji oraz listy dróg powiatowych i gminnych znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-ponad-317-mln-zl-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-na-modernizacje-lokalnej-infrastruktury-drogowej-w-2021-r?fbclid=IwAR2qFF0BLoEUM49eWzDiCXMSEbxfwlJ8DjSU9MvITcqVSUnz6ymqeH10Dcw

Zdjęcia drogi gminnej – stan obecny.

Obrazek
Płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW – wnioski do 17 czerwca 2021 r.

Do 17 czerwca wydłużamy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-i-niektore-platnosci-prow--wnioski-do-17-czerwca-2021-rInformacja dotycząca wyłączenia z bezpośredniej obsługi interesantów budynków Starostwa Powiatowego

W załączeniu informacja dotycząca wyłączenia z bezpośredniej obsługi interesantów budynków Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 68, ul. 3 Maja 51 i ul. Widnichowska 20.


PobierzWyłączenia planowe w dniach 26-30 kwiecień 2021.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzW Zarębach Kościelnych w dniu 11 kwietnia 2021 uroczyście obchodzono 81 Rocznicę Katyńską i 11 Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św, następnie przedstawiciele ułanów, Bractwa Kurkowego, władz gminy i szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach Katyńskim i Smoleńskim.
PAMIĘTAMY!
Obrazek
W załączniku aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej gminy w dniach 12-16 kwietnia 2021r.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami
o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji,
w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.


Pobierz
Obrazek
Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszej gminy.

W dniu 31 marca 2021 roku Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gmina Zaręby Kościelne otrzymała w ramach drugiego konkursu kwotę 1 mln zł na budowę budynku komunalnego w Zarębach Kościelnych. Od wielu lat zasoby mieszkaniowe stanowiły poważny problem w naszej gminie.
Dach nad głową otrzymają rodziny które przesiedlimy z wyburzonych przy budowie drogi powiatowej starych, drewnianych budynków komunalnych oraz dla innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.
To kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa, w poprzednim roku do naszej gminy trafiło już 2,7 mln zł, które przeznaczymy na budowę dróg, przebudowę wodociągu oraz modernizację boiska przy szkole w Zarębach.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.


Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?


Jaką pomoc możesz otrzymać?
•informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem;
•pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
•darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej tel. 29 645 71 01 i poproś o umówienie na wizytę.

lub

umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl/mazowieckie/ostrowski

Więcej informacji o NPPTrwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet.

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń
o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00 - z wyjątkiem Wielkiej Soboty). Ponadto w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone
w związku z COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Przez pierwsze dwa tygodnie trwania naboru e-wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło blisko 90 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Więcej informacji dotyczących aplikacji eWniosekPlus: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html


Obrazek
Obrazek


Obrazek


Pomimo pandemii i wielu trudności oraz ograniczeń z tym związanych Gmina Zaręby Kościelne planuje i realizuje kolejne, istotne dla jej rozwoju zadania.

W dniu 26.03.2021 r. zostały podpisane przez Wójt Gminy Panią Urszulę Wołosiewicz i Skarbnika Panią Agnieszkę Rostkowską trzy umowy z wykonawcami na inwestycje, których realizację przekazano Kierownikowi Wydziału Inwestycji Panu Antoniemu Nienałtowskiemu.

1. Firma „Sun Factory” Tomasz Szlichta wykonawca zadania pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”, wartość inwestycji - 2.298.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 82 % dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

2. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki wykonawca zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000,00-1+719,04”, wartość inwestycji - 1.894.995,61 zł. Na przebudowę tej drogi gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. wykonawca zadania pn. „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”, wartość inwestycji: 291.811,68 zł. Wniosek na dofinansowanie gmina złożyła do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin zakończenia realizacji wszystkich inwestycji przypada na 29 października 2021r.
24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Z tej okazji Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz delegacja z Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne na czele z Panią Dyrektor Bogumiłą Knajp złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową, która została postawiona na cześć Aleksandry i Hieronima Skłodowskich w miejscowości Skłody-Piotrowice w gminie Zaręby Kościelne.
Tablica upamiętniająca matkę i syna, którzy zostali zamordowani 20 stycznia 1944 roku za ukrywanie Żydów, została odsłonięta 16 czerwca 2019 r. w ramach projektu Zawołani po imieniu realizowanego przez Instytut Pileckiego. W uroczystości, która poprzedzona była Mszą Świętą odprawioną przez Proboszcza, Ks. Kan. dr. Andrzeja Dmochowskiego, udział wzięli m.in. rodzina Skłodowskich, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków Pani dr hab. Magdalena Gawin, Dyrektor Instytutu Pileckiego Pan dr Wojciech Kozłowski, Dyrektor Biura Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego Pani Justyna Pętkowska, Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek, Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz przedstawiciele urzędów i instytucji z powiatu ostrowskiego i gminy Zaręby Kościelne.
W marcu tego roku obok kamienia z tablicą pamiątkową Instytut Pamięci we współpracy z Gminą Zaręby Kościelne postawił kolejną tablicę. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy Panu Antoniemu Nienałtowskiemu i Panu Andrzejowi Czyżewskiemu. Na tablicy zamieszczono zdjęcia Aleksandry i Hieronima Skłodowskich oraz w języku polskim i angielskim przybliżono losy ich rodziny, dzięki czemu historia bohaterskich mieszkańców ze wsi Skłody-Piotrowice nie odejdzie w niepamięć razem z jej ostatnimi świadkami, ale na trwałe zapisze się na kartach naszej lokalnej historii.

Obrazek
Aktualne informacje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej - 23.03.2021r.


W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
Pobierz informacjęDystrybucja maseczek jednorazowych dla mieszkańców gminy Zaręby Kościelne

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że od środy 24 marca do 9 kwietnia 2021 r. trwać będzie dystrybucja jednorazowych maseczek dla mieszkańców. Gmina otrzymała 12 750 sztuk maseczek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Każdy mieszkaniec gminy powyżej 5 roku życia otrzyma 4 maseczki.
Dystrybucja maseczek odbywać się będzie w punkcie pod Ośrodkiem Zdrowia
w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16a w godzinach 8 – 15.


Obrazek
Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości
przez Powiat Ostrowski.


PobierzStarostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 18 marca do 2 kwietnia 2021 r. w związku z pojedynczymi ogniskami chorobowymi COVID-19 wśród pracowników, zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa interesantów w obiektach Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 68 i ul. 3 Maja 51.

PobierzPobierz informacjęXVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Pobierz formularz zgłoszenia do konkursu
Obrazek
Życzenia Wojewody Mazowieckiego z okazji Dnia Sołtysa.
PobierzJuż za miesiąc spis powszechny!

Obrazek


1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.


Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.
Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.


Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)
8 marca - Dzień Kobiet
Obrazek
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.3.2021 z dnia 02.03.2021r.


Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego - zawiadamiam, że w dniu 2021-01-26 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Zaręby Kościelne postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Zgleczewo Panieńskie - Pętkowo Wielkie - na działkach w obrębie ew. Zgleczewo Panieńskie gm. Zaręby Kościelne oraz na działkach w obrębie ew. Pętkowo Wielkie, gm. Zaręby Kościelne.


Pobierz informacjęOcena jakości wody z wodociągu gminnego w I kwartale 2021r.

W załączeniu badania wody:
Pobierz1. marca - Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zachęcamy do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który w tym roku będziemy obchodzili już po raz dziesiąty. 1 marca w całej Polsce będą organizowane liczne wydarzenia upamiętniające bohaterów podziemia niepodległościowego. Ze względu na sytuację epidemiczną wiele z nich zmieniło swoją formułę i będzie dostępna online. Bez wychodzenia z domu można skorzystać z materiałów edukacyjnych, wysłuchać audycji radiowych czy obejrzeć koncerty.

Poniżej link do wybranych inicjatyw:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletychZaproszenie do udziału w Internetowym Konkursie Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Pobierz informacjęList Ministra - Michała Dworczyka z dnia 8 lutego 2021r.

Pobierz informacjęINFORMACJA

Informuję, że od dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek)w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, przywrócona zostaje praca w godzinach 8.00-16.00.

Starosta Ostrowski
(-) Zbigniew Chrupek

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

Pobierz informacjęInformacja z dnia 05.02.2021r.

Odbiorem i wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Zaręby Kościelne zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zambrowie, tel. 86 271 27 00.
Paszport dla bydła będzie tańszy.
Obrazek

Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła.

Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 1 lutego 2021 roku dzięki pomocy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Caritas Diecezji Łomżyńskiej przywieziono żywność dla mieszkańców naszej Gminy. Do pomocy w postaci paczek żywnościowych zakwalifikowane zostały osoby obecnie korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z najniższym dochodem, rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny i w postaci usług opiekuńczych czy też specjalistycznych usług opiekuńczych.

Paczki żywnościowe w najbliższych dniach zostaną wydane oraz dowiezione do mieszkańców Gminy. Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji serdecznie dziękujemy.

Obrazek
Bocian z Nowej Złotorii odłowiony!

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Nowa Złotoria w sierpniu 2020 r pojawił się Bocian biały z uszkodzonym skrzydłem. Przez wiele miesięcy nie można go było złapać, aby udzielić pomocy.

Zwisające złamane skrzydło nie było dla niego przeszkodą na tyle dużą, aby nie nie mógł przefrunąć na nowy słup, czy grunt. Nie pozwalał zbliżyć się do siebie na mniejszą odległość niż 150 m jeszcze w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

W dniu 18.01.2021 roku w czasie mrozów udało się go wreszcie odłowić i przewieźć do wyspecjalizowanego Ośrodka, gdzie otrzymał fachową pomoc.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w sprawy zwierzaków potrzebujących naszego wsparcia!
Załatwiasz sprawę w ZUS? Spotkaj się z ekspertem w wybranym przez Ciebie dniu i o konkretnej godzinie.

Pobierz informację
ObrazekZwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zaręby Kościelne o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.
W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami:

• Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek w załączniku)
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
• faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.;
• Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD (oświadczenie w załączniku;
• Klauzula RODO ( klauzula w załączniku);
• Aktualne umowy dzierżaw;

Formularz wniosku wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem o prowadzeniu działalności rolniczej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy.
W szczególności należy zwrócić uwagę na podanie prawidłowego numeru konta bankowego, na który będzie dokonywany zwrot.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w pokój nr 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się składanie wniosków przez producentów według zamieszczonego harmonogramu od 01.02.2021 do 01.03.2021.
R
oczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r.


Pobierz informacje oraz harmonogram składania wniosków,Pobierz wniosek na akcyzę,Pobierz oświadczenie do wniosku o akcyzę.Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID -19.
Obrazek

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina Zaręby Kościelne uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień.
Oferta transportu do punktów szczepień skierowana jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Transport umawiamy dopiero po dokonaniu rejestracji na szczepienie.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu: 86 276 31 22
Osoba do kontaktu: Pani Maryla Szwarc
Telefon będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: od 7.30 do 15.30
Zniesienie opłaty targowej w 2021 roku.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że zgodnie z art. 31 zm. ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255), od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Wójt Gminy
Urszula Wołosiewicz

PobierzOstrzeżenie meteorologiczne Nr 4 wydane dnia 07.01.2021

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.

Ważnośc: od godz. 19:00 dnia 07.01.2021 do godz. 09:00 dnia 08.01.2021

PobierzFerie 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich tegoroczne ferie uczniowie spędzą głównie w domach. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący i ciekawy, dlatego będziemy zachęcać do skorzystania z ofert, przygotowanych przez naszych partnerów na czas wolny od zajęć lekcyjnych.

Ferie z TVP
Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!

Akcja „Ferie bez nudy”
Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej.

Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na profilach w mediach społecznościowych będziemy sukcesywnie zamieszczać kolejne propozycje na ferie.

Zachęcamy do korzystania z nich!
udostępniono: 23.12.21 13:08 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku