standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019Postanowienie Nr 133/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PobierzInformacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.


PobierzZarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictw w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
PobierzUprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego:
(https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców:
(https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców:
(https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2019 roku.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz informacjęI N F O R M A C J A WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, Sekretariat (I piętro budynku) w terminie do dnia 13 września 2019 r. (piątek) w godzinach pracy urzędu (od 7.30 do 15.30).

Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267).
Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków dostępny jest na stronie www.pkw.gov.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

WÓJT GMINY
/-/ Urszula Wołosiewicz

Pobierz zgłoszenie kandydata na członka okw,
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
PobierzZarządzenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019 roku - wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Pobierz informacjęOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz informację
udostępniono: 10.10.19 07:59 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku