standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2020-2019Zarządzenie Nr 149/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Pobierz


Zarządzenie Nr 148/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.
PobierzZarządzenie Nr 146/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 grudnia 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. aktywności kulturalnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
PobierzZarządzenie Nr 145/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 144/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2020r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 143/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2020r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 142/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej w Gąsiorowie dz. nr 108/2 i Zarębach Kościelnych dz. nr 76/1, 76/2, 77.
PobierzZarządzenie Nr 141/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2020r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


Zarządzenie Nr 140/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2020r.
w sprawie projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 139/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2021-2033.
Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 listopada 2020r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 listopada 2020r.
w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


Zarządzenie Nr 135/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne we wsi Zgleczewo Szlacheckie dz. nr 34 i wsi Gąsiorowo dz. nr 319, 325/4, 320/1.
Pobierz


Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 130/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku.
PobierzZarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2020r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
PobierzZarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 127/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2020r.
w sprawie powołania koordynatora dostępności oraz zespołu ds. dostępności.
PobierzZarządzenie Nr 126/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 września 2020r.
w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych.
PobierzZarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 września 2020r.
w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Zaręby Kościelne w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
PobierzZarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 września 2020r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.2.
PobierzZarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 sierpnia 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne położonej na terenie wsi Zaręby Kościelne, dz. nr 76/2, 76/1, 77.
Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 sierpnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 lipca 2020r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 lipca 2020r.
w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 114/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zaręby Kościelne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku.
Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 111/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Gminy Zaręby Kościelne i jednostek organizacyjnych gminy.
Zarządzenie Nr 110/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - "Inspektor Ochrony Danych.
Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 czerwca 2020r.
w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2020r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2020r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 maja 2020r.
w sprawie Instrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 101/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2020r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2020r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2020r.
w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
Zarządzenie Nr 97/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu "Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 kwietnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 kwietnia 2020r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Zaręby Kościelne z tytułu zaległego czynszu.
Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2020r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 za 2019 rok.
Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2020r.
w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 marca 2020r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 marca 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaręby Kościelne położonej na terenie wsi Zakrzewo-Kopijki, dz. nr 893/4.
Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 lutego 2020r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu z programu "Kultura"
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
PobierzZarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 lutego 2020r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
PobierzZarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 stycznia 2020r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy administracyjnej.
PobierzZarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zaręby Kościelne na 2020 rok i w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2020 rok.
PobierzZarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 stycznia 2020r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
PobierzZarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 października 2019 roku w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego.
PobierzZarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
PobierzZarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha.
PobierzZarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictw w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
PobierzZarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 48/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 47/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
PobierzZarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PobierzZarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
PobierzZarządzenie nr 44/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 za I półrocze 2019 r.
Zarządzenie nr 43/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2019r.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej Gminy Zaręby Kościelne".
PobierzZarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
w obrębie ewidencyjnym: Zakrzewo-Kopijki, dz. nr 893/4 o pow. 0,5045ha.
PobierzZarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 76/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do wydawania decyzji administracyjnych.
PobierzZarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
PobierzZarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 72/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku.
PobierzZarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.

Zarządzenie Nr 34,Załącznik Nr 1 - Raport o stanie gminy,Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogródek w Gminie Zaręby Kościelne.
Pobierzzałącznik nr 1,załącznik nr 2.Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
PobierzZarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zasad opłat za stanowiska handlowe i ich rezerwacje na targowisku gminnym w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie nr 28/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 27/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PobierzZarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się WPF na lata 2018-2033 za rok 2018.
PobierzZarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
PobierzZarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie nr 23/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
PobierzZarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu zmieniającej Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016r. Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie statutów jednostek pomocniczych położonych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej Gminy Zaręby Kościelne".
PobierzZarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie odpłatności za wynajem sal lekcyjnych w budynkach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 lutego 2019r.
w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" służącej do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
PobierzZarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 12/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe.
PobierzZarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 stycznia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2001 z dnia 23 października 2001r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
PobierzZarządzenie nr 10/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 9/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie regulaminu i zasady finansowania promocji Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zaręby Kościelne na 2019 rok i w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2019 rok.
Pobierz


Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie regulaminu korzystania i użytkowania autobusu marki "MERCUS".
Pobierz
udostępniono: 07.01.21 10:02 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku