standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019Wyniki głosowania - gm. Zaręby Kościelne

Wyniki są dostępne na stronie: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/141611Obrazek
POSTANOWIENIE NR 80/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz postanowienie,Pobierz składy komisji.

Pierwsze posiedzenia komisji odbędą się 13 maja br.
o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne,
ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Zaręby Kościelne.


Pobierz


Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia
2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

PobierzINFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I
z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach, granicach i siedzibach obwodów głosowania na terenie gm. Zaręby Kościelne.

PobierzOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PobierzKalendarz wyborczy:


 • do 8 kwietnia 2019 r.*- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

 • do 8 kwietnia 2019 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych,

 • do 8 kwietnia 2019 r. powołanie rejonowych komisji wyborczych,

 • do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00 zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

 • do 26 kwietnia 2019 r. podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

 • do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych,

 • do 6 maja 2019 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

 • do 6 maja 2019 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 • do 6 maja 2019 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy,

 • od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę,

 • do 13 maja 2019 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a,

 • od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze,

 • do 16 maja 2019 r. podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

 • do 17 maja 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

 • do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

 • do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

 • do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

 • do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

 • 24 maja 2019 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej,

 • 25 maja 2019 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie spisów wyborców,

 • 26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania.* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 2 i 3 Kodeksu wyborczego
Działa serwis wybory.gov.pl

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory.gov.pl.

W serwisie wybory.gov.pl można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. W tej chwili na stronie można zapoznać się z aktualnościami, obwieszczeniami, informacjami i wyjaśnieniami, aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z kalendarzem wyborczym. Serwis będzie uzupełniany na bieżąco.

Na stronie głównej serwisu wybory.gov.pl użytkownicy mają do dyspozycji mapę z wyszukiwarką komisji wyborczych oraz licznik czasu, jaki dzieli nas do wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca składu w/w Komisji.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019 roku - wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Pobierz
udostępniono: 29.05.19 14:04 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku