standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2020/2019OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 777274-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.


„Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki do SIWZ


Aktualizacja z dnia 18.02.2021r.:
Ogłoszenie dot. zmiany treści SIWZ w przetargu. - Pobierz


Aktualizacja z dnia 12.02.2021r.: Usunięto z załączników do SIWZ przedmiar robót. Przedmiar nie obowiązuje.


Aktualizacja z dnia 10.02.2021r.:

Ogłoszenie nr 540414596-N-2021 z dnia 10.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia.- Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do przetargu RGK.271.5.2020 z dnia 10.02.2021r. - Pobierz

Zmiana treści SIWZ w przetargu, RGK.271.5.2020 z dnia 10.02.2021r. - Pobierz

Załączniki do SIWZ z dnia 10.02.2021r. - Pobierz


Aktualizacja z dnia 02.02.2021r.:

Ogłoszenie Nr 540411590-N-2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.02.2021r. - Pobierz

Ogłoszenie Znak RGK.271.5.2020 z dnia 02.02.2021r. o zmianie treści SIWZ w przetargu. - PobierzAktualizacja z dnia 15.01.2021r.:

Ogłoszenie nr 540403640-N-2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.02.2021r. - pobierz

Ogłoszenie Znak RGK.271.5.2020 z 15.01.2021r. o zmianie treści SIWZ w przetargu. - pobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 777082-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.


„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie
w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki do SIWZ


Aktualizacja ogłoszenia z dnia 23.02.2021roku:

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. -Pobierz


Aktualizacja ogłoszenia z dnia 12.02.2021roku:
Pobierz:
- Ogłoszenie RGK.271.4.2020/2021 z dnia 12.02.2021r. w sprawie zmiany treści SIWZ.
- Załączniki do zmiany treści SIWZ z dnia 12.02.2021r.: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, dokumentacja na wykonanie kanału technologicznego.Aktualizacja ogłoszenia z dnia 26.01.2021roku:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Ogłoszenie nr 540408716-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. - Pobierz

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2021r. - Znak sprawy RGK.271.4.2020/2021 - PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 776761-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.


„Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki do SIWZ


Aktualizacja ogłoszenia z dnia 12.02.2021roku:
Odpowiedzi na zapytania do przetargu, Pismo RGK.271.5.2020/2021 z dnia 12.02.2021r. - Pobierz

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 26.01.2021roku:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Ogłoszenie nr 540408703-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. - Pobierz

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2021r. - Znak sprawy RGK.271.3.2020/2021 - PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy,
Ogłoszenie nr 510558588-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021

PobierzINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,
RGK.271.2.2020 z dnia 2020-11-18 r.
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021


PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT,
RGK.271.2.2020 z dnia 2020-11-06 r.
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021


PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy,
Ogłoszenie nr 603963-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021


Pobierz ogłoszenie o przetargu,Pobierz SIWZ, Pobierz załączniki.

Wyjaśnienia treści SIWZ, Nr RGK.271.2.2020r.
- Zaręby Kościelne, dn. 04.11.2020 r.


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021”.

PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Nr 510194916-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.


Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”

PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
RGK 271.1.2020 z dnia 2020-08-10


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2020

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”

PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
RGK 271.1.2020 z dnia 2020-07-27


Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”

PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 559639-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”


Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 540133331-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.


Pobierz


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.07.2020r.:
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”


PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy,
Nr 510029119-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.


Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

PobierzOgłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Ogłoszenie nr 510282751-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.


„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji
km 0+000,00 – 1+614,00”

PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
RGK 271.4.2019 z 27-12-2019r.


Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK 271.4.2019 z 23-12-2019r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy,
Ogłoszenie nr 635825-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.


Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Dokumenty do pobrania:Pobierz ogłoszenie, SIWZ, załączniki do SIWZ.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Ogłoszenie nr 510269710-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020

Pobierz dokumentZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, RGK 271.2.2019 z dnia 14-11-2019r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji
km 0+000,00 – 1+614,00”

PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
RGK 271.3.2019 z dnia 29-10-2019r.


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020

Pobierz ogłoszenieInformacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.3.2019 z dnia 18-10-2019r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020

Pobierz ogłoszenieInformacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.2.2019 z dnia 18-10-2019r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji
km 0+000,00 – 1+614,00”

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy,
Ogłoszenie nr 608688-N-2019 z dnia 2019-10-10r.


Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie, SIWZ, załączniki do SIWZOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 605531-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00”


Dokumenty do pobraniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Ogłoszenie nr 510125376-N-2019 z dnia 21-06-2019 r.

PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

RGK.271.1.2019 z dnia 17.05.2019r.

PobierzInformacja o treści złożonych ofert: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

RGK.271.1.2019 z dnia 14.05.2019r.

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, Nr 544055-N-2019 z dnia 2019-05-06r.

Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.
Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 09.05.2019r. - część I i II.
Pobierz I,Pobierz II.
Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 10.05.2019r. - część III i IV.
Pobierz III,Pobierz IV.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.
Ogłoszenie nr 510020140-N-2019 z dnia 31-01-2019r.


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2019.

Pobierz informację
udostępniono: 23.02.21 14:36 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku