standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zapytania ofertowe 2021-2019INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT,
RGK 271.0.5.2021z dnia 10.12.2021r.


dot.: zapytania ofertowego na „Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne”

PobierzZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT,
RGK.271.0.5.202, Zaręby Kościelne 2021.12.02


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz zapytanie ofertowe,Pobierz wzór oferty,Pobierz wzór umowy.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RGK.271.0.4.2021 z 22.09.2021r.

"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz informacjęZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU
- RGK.271.0.4.2021 z 09.09.2021r.


"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz: Zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania, formularz oferty.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
RGK.271.0.3.2021 z dnia 19.08.2021r.


w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”.

Pobierz informacjęInformacja z sesji otwarcia ofert RGK.271.0.3.2021 z dnia 18.08.2021r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”.

Pobierz informacjęZmiana treści zaproszenia RGK.271.0.3.2021 z dnia 13.08.2021r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”.

PobierzZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, RGK 271.0.2.2021 z dnia 2021-08-13


dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
RGK 271.0.2.2021 z dnia 2021-08-09


dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz informacjęZaproszenie do składania ofert RGK.271.0.3.2021 z dnia 06.08.2021r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”

Pobierz informacjęINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT RGK271.0.2.2021 z dnia 2021-08-05

dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu nr 1/2021- RGK.271.0.1.2021 z 05.08.2021r.

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, "Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”

Pobierz informacjęZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RGK.271.0.2.2021 z 29.07.2021r.

„Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zarębach Kościelnych”

Pobierz zapytanie ofertowe z załącznikamiInformacja z sesji otwarcia ofert z dnia 29.07.2021r.

Dot.: zapytania ofertowego RGK 271.0.1.2021 na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”.

Pobierz informacjęZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2021 z dnia 2021.07.13.

Gmina Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, "Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”

Pobierz zapytanie ofertowe .zip


Modyfikacja treści zapytania ofertowego - znak RGK.271.0.1.2021
z dnia 22.07.2021r. - pobierz


Załączniki: Opracowania techniczne budowy placów zabaw.

ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.1.2020 z dnia 2021-05-17.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 r.”

Pobierz zapytanie oraz formularz ofertowyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
RGK.271.0.5.2020 z dnia 04.01.2020r.


Na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 2 razy w miesiącu po 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A. Termin wykonania do 31.12.2021r.

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020, RGK.271.0.5.2020
z dnia 11.12.2020r.


Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zarębach Kościelnych 2 razy w miesiącu po 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A. Termin wykonania do 31.12.2021r.

PobierzZawiadomienie z dnia 06.08.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu Nr 4 /2020 dot.
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”


Pobierz informacjeZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.0.4.2020 z dnia 16.07.2020 r.

„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”

Pobierz zapytanie,Pobierz załączniki

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 24.07.2020r.
Pobierz


MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21.07.2020r. - PobierzINFORMACJA RGK.271.0.2.2020 z dnia 06.07.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup doposażenia na potrzeby uruchomienia 10 miejsc wychowania przedszkolnego”


PobierzINFORMACJA RGK.271.0.1.2020 z dnia 06.07.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole”

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.3.2020 z dnia 2020-07-07.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 r.”

Pobierz załącznikiZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.1.2020 z dnia 2020-04-27.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia e-mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Zaręby Kościelne.


Pobierz zapytanie z załącznikamiZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu
NR 4/2019 - RGK.271.0.4.2019 z dnia 03-01-2020 r.


„Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16A”

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 - RGK.271.0.4.2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16A.

Dokumenty do pobrania: Pobierz załącznikZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu nr 3/2019
z 19.09.2019r. „Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną
i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne”

PobierzZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zapytaniu nr 2/2019 z 18.09.2019r. : „Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” , „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki”
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.3.2019 z dnia 10.09.2019r.
„Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill
w Sołectwie Zaręby Kościelne”Pobierz zapytanie ofertowe,Pobierz załączniki do zapytania.

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia z dnia 13.09.2019r.: Pobierz informacjęZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.0.2.2019 z 06.09.2019 r.: „Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” , „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki”

Pobierz zapytanie ofertowe,Pobierz załączniki do zapytania.Informacja Nr RGK.271.0.1.2019 z 11.07.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne, gmina Zaręby Kościelne."
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2019 z dnia 28.06.2019r.
„Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne gmina Zaręby Kościelne”

Pobierz ogłoszenie,Pobierz załączniki do zapytania.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2019r.
PobierzInformacja z sesji otwarcia ofert w dniu 22.01.2019 r. na usunięcie azbestu
z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2019 r.:
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.1.1.2018 z dnia 14.01.2019r.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.
„Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2019r.”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy.
udostępniono: 10.12.21 13:56 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku