standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory samorządowe - 2018Postanowienie Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Nr I
z dnia 26 lutego 2019r., odnośnie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

PobierzKomunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i II
z dnia 5 lutego 2019 r.
odnośnie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PobierzOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.

PobierzOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.

PobierzPostanowienie Nr 6/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PobierzPostanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 1 października 2018 r.
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Zaręby Kościelne w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Pobierz komunikatInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zarębach Kościelnych
z dnia 26 września 2018r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Zarębach Kościelnych.

PobierzInformacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 25 września 2018 r.
o losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 28.09.2018 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zarębach KościelnychPobierz komunikatObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2018 roku.

Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Pobierz komunikatZgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
ds. ustalenia wyników głosowania oraz zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania przyjmowane
jest w godzinach 7.30- 15.30 w Urzędzie Gminy pokój nr „8” do dnia 21 września 2018 roku.
Gminna Komisja Wyborcza w Zarębach Kościelnych:

1.Krystyna Godlewska – Przewodniczący Komisji
2.Elżbieta Kempista – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.Ewa Biernacka – Członek Komisji
4.Bogusława Czyżewska – Członek Komisji
5.Agata Litwa – Członek Komisji
6.Marzena Skłodowska – Członek Komisji
7.Barbara Sławińska – Członek Komisji
8.Anna Sobotka – Członek Komisji
9.Stanisława Wnorowska – Członek Komisji

Siedziba Komisji Pokój Nr 12 w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych tel. 86 276 31 16
Gminna Komisja Wyborcza Zaręby Kościelne

Rejestracje list kandydatów na radnych przyjmowane są w dniach:

14.09.2018r. (piątek) - 12.00 – 18.00
15.09.2018r. (sobota) - 12.00 – 18.00
17.09.2018r. (poniedziałek) - 12.00 – 24.00

Rejestracja kandydatów na Wójta Gminy przyjmowane są w dniach:

24.09.2018r. (poniedziałek) - 15.00 – 18.00
25.09.2018r. (wtorek) - 15.00 – 18.00
26.09.2018r. (środa) - 15.00 – 24.00

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy - Nr 12.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o utworzonych komitetach wyborczych
w związku z wyborami do organów j. s. t. zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz komunikatOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2018 roku - wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
PobierzOBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
PobierzKomunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
PobierzKOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
PobierzUchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PobierzUchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
PobierzObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.
o podaniu do publicznej wiadomości: Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Pobierz
udostępniono: 27.02.19 11:23 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku