standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2018UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2019.
PobierzUCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
PobierzUCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
PobierzUCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
PobierzUCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.
PobierzUCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR III/14/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
PobierzUCHWAŁA NR III/13/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR III/12/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR III/11/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR III/10/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR III/9/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
PobierzUCHWAŁA NR II/5/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
PobierzUCHWAŁA NR II/4/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji.
PobierzUCHWAŁA NR II/3/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
PobierzUCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
PobierzUCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/258/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/257/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/256/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/255/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/254/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/253/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
PobierzUCHWAŁA NR XXXV/252/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIV/251/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIV/250/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na własność przez Gminę Zaręby Kościelne nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIV/249/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIV/248/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIV/247/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/246/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/245/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/244/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/243/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/242/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/241/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PobierzUCHWAŁA NR XXXIII/240/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXXII/239/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
Pobierz
UCHWAŁA NR XXXII/238/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXXII/237/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXXI/236/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXXI/235/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXXI/234/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/146/16 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
PobierzUCHWAŁA NR XXXI/233/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/232/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
UCHWAŁA NR XXX/231/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/230/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/229/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/228/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/227/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/226/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/225/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSS w Starym Lubiejewie.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/224/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/223/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo w Gminie Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXX/222/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2018".
PobierzUCHWAŁA NR XXIX/221/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
PobierzUCHWAŁA NR XXIX/220/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUchwała Nr XXIX/219/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo w Gminie Zaręby Kościelne.
PobierzUchwała Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
PobierzUchwała Nr XXIX/217/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2018".
PobierzUchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
PobierzUchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PobierzUchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/212/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/211/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/210/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku z kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz
udostępniono: 07.02.19 10:51 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku