standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2018ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
RGK 271.11.2018 z dnia 2018-12-21r.


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

PobierzInformacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.11.2018 z dnia 2018-12-18r.

Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz informacjęOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi,
nr 500300804-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.


Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, nr 659934-N-2018 z dnia 2018-12-10r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz dokumenty: Pobierz ogłoszenie,SIWZ,załączniki do SIWZ.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy,
nr 500284187-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.


Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
Ogłoszenie nr RGK 271.10.2018 z dnia 2018-11-14r.


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Pobierz ogłoszenieINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT,
Ogłoszenie nr RGK 271.10.2018 z dnia 2018-11-07r.


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Pobierz ogłoszenie


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, RGK.271.8.2018 z dnia 07.11.2018r.

Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”,
Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 mb.”,
Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo
w lokalizacji 0+000 – 0+184,61”

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
nr 500265731-N-2018 z dnia 06-11-2018r.


Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - całość podzielona została na 2 części.

Pobierz ogłoszenieZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
Ogłoszenie nr RGK 271.9.2018 z dnia 2018-11-06r.


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Pobierz ogłoszenieINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, RGK 271.9.2018
z dnia 2018-10-31r.


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Nr 500261421-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.


„Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze”

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy, Ogłoszenie nr 642746-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019


Dokumenty do pobrania: Pobierz ogłoszenie, SIWZ,załączniki do SIWZ.INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT,
Ogłoszenie nr RGK.271.8.2018 z dnia 2018-10-25 r.


Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”, Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 mb.”, Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000 – 0+184,61”

Pobierz ogłoszenieZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Numer sprawy: RGK 271.7.2018 z dnia 23.10.2018r.


„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - Część I i Część II.

Pobierz ogłoszenieZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Numer sprawy: RGK 271.6.2018 z dnia 18.10.2018r.


„Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze” - Część I i Część II.

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, Nr 637072-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.


Pobierz ogłoszenie,SIWZ wraz z załącznikami,Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ - RGK.271.9.2018 z dnia 19.10.2018r.
Zmiana treści SIWZ - RGK.271.2018 z dnia 19.10.2018r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Nr 500252376-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ/ zmiana treści SIWZ - RGK.271.9.2018 z dnia 23-10-2018r.
Nowy zał. nr 6 z 23-10-2018r. - Harmonogram spłat rat kredytu.Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą zadania „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze” - Część I i Część II.

Pobierz informacjęWniosek o przedłużenie terminu związania ofertą zadania: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” - Część I i Część II.

Pobierz infromacjęOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 634627-N-2018 z dnia 2018-10-10r.

Część I: „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Gąsiorowie ”,

Część II: „Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 mb. ”,

Część III: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000 – 0+184,61”

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 500237337-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.


„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

Pobierz komunikatINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT,
Numer sprawy: RGK 271.7.2018 z dnia 14.09.2018r.

Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37”

Pobierz komunikatINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT,
Numer sprawy: RGK 271.6.2018 z dnia 13.09.2018r.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”

Pobierz komunikatOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi,
Ogłoszenie nr 500219100-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz informacjęInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Ogłoszenie nr RGK.271.4.2018 z dnia 2018-08-31 r.


"Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 4 objekty, wariant rozszerzony- 1 objekt".

PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 610911-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.


„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+333,37” całość podzielona została na 2 części.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu, SIWZ i załączniki do pobrania

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.09.2018OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 610207-N-2018 z dnia 2018-08-29r.


"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ i załączniki do pobraniaUnieważnienie postępowania dot.: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze”

Ogłoszenie nr RGK 271.5.2018 z dnia 2018-08-29 r.

Pobierz inforacjęInformacja o treści złożonych ofert, Ogłoszenie nr RGK 271.5.2018
z dnia 2018-08-27r.


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże – Panki – Świerże – Kiełcze”

PobierzInformacja o treści złożonych ofert, Ogłoszenie nr RGK.271.4.2018
z dnia 2018-08-24r.


"Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 4 objekty, wariant rozszerzony- 1 objekt".
PobierzINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Numer sprawy: RGK 271.2.2018 z dnia 03.08.2018r.

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.
PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.2.2018

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.

Pobierz inforacjęOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 594447-N-2018 z dnia 2018-07-25r.

"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu,
SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ogłoszenie nr 591674-N-2018 z dnia 2018-07-19r.


"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne."

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o przetargu, SIWZ i załączniki do pobraniaUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA- RGK 271.1.2018 z 28.06.2018r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania:„Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - RGK 271.1.2018 z 25.06.2018r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 570464-N-2018 z dnia 2018-06-08r.


Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi,
Ogłoszenie nr 500020422-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2018

Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłoszenie nr 500004230-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

"Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne"

Pobierz ogłoszenie
udostępniono: 21.12.18 14:26 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku