standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2017UCHWAŁA NR XXVII/209/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2018.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/208/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
Pobierz
UCHWAŁA NR XXVII/207/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/206/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/205/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/204/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/203/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/202/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Pobierz
UCHWAŁA NR XXVII/200/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/199/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/198/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/197/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/196/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. zmieniająca Uchwałę sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pn.: "Szkoła - misja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/195/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/194/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/193/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/192/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/191/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/190/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/189/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/188/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/187/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 11 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/186/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 11 października 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 261121W.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/185/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/184/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/183/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/182/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/181/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/180/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki.
UCHWAŁA NR XXIII/179/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/178/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/177/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/176/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/175/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/174/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017r. dot. obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/173/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pn.: "Szkoła - misja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/172/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/171/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/170/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/169/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/168/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zaręby Kościelne realizacji zadania pn.: "Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy-Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W".
PobierzUCHWAŁA NR XXI/167/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/166/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2017".
PobierzUCHWAŁA NR XXI/165/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/164/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym.
PobierzUCHWAŁA NR XXI/163/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
PobierzUCHWAŁA NR XX/162/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzUCHWAŁA NR XX/161/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.
PobierzUCHWAŁA NR XX/160/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PobierzUCHWAŁA NR XX/159/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
PobierzUCHWAŁA NR XX/158/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
PobierzUCHWAŁA NR XX/157/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzUCHWAŁA NR XX/156/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
PobierzUCHWAŁA NR XX/155/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
PobierzUCHWAŁA NR XX/154/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023".
Pobierz
udostępniono: 06.02.18 13:26 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku