standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2017Zarządzenie nr 169/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie nr 168/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 167/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Gminie Zaręby Kościelne oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
PobierzZarządzenie nr 166/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne na 2018 r.
PobierzZarządzenie nr 165/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2018-2028.
PobierzZarządzenie nr 164/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie nr 163/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 23 października 2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Zaręby Kościelne za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku.
PobierzZarządzenie nr 162/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw konsultacji Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
PobierzZarządzenie nr 161/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie nr 160/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 12 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
Pobierz
Zarządzenie Nr 158/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 września 2017r. w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz
Zarządzenie Nr 156/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
Pobierz
Zarządzenie Nr 155/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 154/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w zakresie programów współfinansowanych z PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
Pobierz
Zarządzenie Nr 153/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 152/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017r.
Pobierz
Zarządzenie Nr 151/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 za I półrocze 2017r.
Pobierz
Zarządzenie Nr 150/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
Pobierz
Zarządzenie Nr 149/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie reorganizacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.
PobierzZarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do prowadzenia zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i prawa energetycznego.
PobierzZarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pod nazwą "Szkoła - misja przyszłość".
PobierzZarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
PobierzZarządzenie Nr 144/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
PobierzZarządzenie Nr 143/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
Zarządzenie Nr 142/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Gmina Zaręby Kościelne - Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne.
Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika do dysponowania rachunkami Gminy Zaręby Kościelne i jednostek organizacyjnych gminy.
Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika do dysponowania rachunkami Gminy Zaręby Kościelne i jednostek organizacyjnych gminy.
Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania zniszczonych lub uszkodzonych formularzy do wydawania dowodów osobistych.
PobierzZarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 marca 2017r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zaręby Kościelne w zakresie zaciągania zobowiązań.
PobierzZarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 marca 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się WPF za 2016 rok.
PobierzZarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/13 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
PobierzZarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy.
PobierzZarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
PobierzZarządzenie Nr 128/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
PobierzZarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 53/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
PobierzZarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PobierzZarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Gąsiorowo.
Pobierz
udostępniono: 02.03.18 11:50 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku