standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2017ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,
RGK 271.9.2017 z dnia 2017-12-27r.


Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Pobierz informacjeINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK 271.9.2017 z dnia 2017-12-18r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, Ogłoszenie nr 500073770-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.

Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018
Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi , Ogłoszenie nr 629958-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu,SIWZ,załączniki do SIWZ.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Numer sprawy: RGK 271.7.2017 z dnia 01.12.2017 roku dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne”.
PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ z 21.11.2017r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.8.2017 Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018”

PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT z 17.11.2017r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.8.2017 Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018”

PobierzOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Ogłoszenie nr 500056803-N-2017 z dnia 10-11-2017r.

Zmiana dotyczy ogłoszenia numer: 500056758-N-2017 z dnia 10/11/2017.
PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 500056758-N-2017 z dnia 10-11-2017r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Piotrowice”.
PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 500056788-N-2017 z dnia 10-11-2017r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Średnie – Skłody Stachy w km 0+000 – 0+509,60”
PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy , Ogłoszenie nr 613934-N-2017 z dnia 2017-11-09r.

Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki do SIWZ.


Zmiana treści SIWZ RGK.271.8.2017 z dnia 15.11.2017r. - pobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT z dnia 09.11.2017r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.7.2017 Nazwa zadania: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne”.
Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Ogłoszenie nr 607238-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.
Gmina Zaręby Kościelne: Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostała dokumentacja przetargowa.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłoszenie nr 500048838-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.
Gmina Zaręby Kościelne: Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne.
PobierzUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne” - Nr Pisma RGK.271.4.2017 z 25.10.2017r.
PobierzInformacja z sesji otwarcia ofert RGK.271.4.2017 z dnia 23.10.2017r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2017 Nazwa zadania: „ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne”

Dokumenty do pobrania: PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 598685-N-2017 z dnia 2017-10-06r.

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 500038190-N-2017 z dnia 04-10-2017r.


Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W

Dokumenty do pobrania: PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 592340-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Piotrowice ”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.Odpowiedż na Zapytanie Nr 1 z dnia 28.09.2017r.
Pobierz


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Ogłoszenie nr 500034116-N-2017
z dnia 26-09-2017 r.


OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu, Numer: 592192-N-2017, Data: 22/09/2017

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie, zmiana treści SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 592192-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Średnie – Skłody Stachy w km 0+000 – 0+509,60 ”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nr RGK 271.1 2017 z dnia 30.08.2017r.
Nazwa zadania: „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W”

Dokumenty do pobrania: Pobierz informacjeINFORMACJA RGK 271.1.2017 Z DNIA 24.08.2017R. Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2017 Nazwa zadania: „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W”

Pliki do pobrania: Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W


Ogłoszenie nr 566664-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie oraz pozostała dokumentacja przetargowa.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Ogłoszenie nr 9893 - 2017 z dnia 2017-01-18

Dokumenty do pobrania: Pobierz
udostępniono: 27.12.17 12:44 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku