standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2017
Obrazek


XXVII Sesja Rady Gminy - 29.XII.2017r.

Uprzejmie informujemy o posiedzeniu XXVII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste – Borowe. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10.00.


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 22.12.2017r.

PobierzKomenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszego Referenta – Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Referatu Ogólnego w Korpusie Służby Cywilnej.

Ogłoszenie nr 6/2017 (19563) Starszy Referent Zespołu Finansów i Zaopatrzenia


Obrazek

Ogólnopolski portal kominiarski Kominiarz.pl, w trosce o jakość powietrza w kraju, organizuje kampanię edukcyjną pt. „Czysty komin – czysta gmina”. Za pośrednictwem władz lokalnych pragniemy dotrzeć do społeczeństwa i uświadamiać o negatywnych skutkach nieracjonalnego palenia w piecach zarówno pod kątem ekologii, jak i oszczędnego zużywania paliwa.

W ramach akcji zapraszamy do śledzenia serwisu Kominiarz.pl.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 15.12.2017r.

Pobierz informacjeWycinka drzew – obowiązujące procedury.

Informujemy o bieżącym stanie prawnym na temat uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z gruntów, które nie stanowią lasu:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134), osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy, ul. Kowalska 14, pok. nr 10.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie usunięcie drzewa lub krzewu - druk do pobrania poniżej.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew przez pracownika Urzędu Gminy lub inne upoważnione osoby.

Usunięcie drzew będzie możliwe, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Gmina nie wniesie sprzeciwu do ich wycinki.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – konieczne jest złożenie nowego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, Gmina nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za jego wycinkę.

Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego - bez względu na obwód pnia - nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów - druk do pobrania poniżej.

Wycinka drzew z lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa:

Wycinka drzew z działek stanowiących las - będących własnością osób fizycznych - możliwa jest po uzgodnieniu z leśniczym.

Zgłoszenie usunięcie drzewa lub krzewu - druk do pobrania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów - druk do pobrania.Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 08.12.2017r.
PobierzInformacja z 06.12.2017r. o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.


Pętkowo Wielkie od nr 1 do 36 - st 09-557 - dnia 15.12.2017
w godz. 11.00-15.00


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowejwww.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991
PobierzWystartowała II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018
Obrazek

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" informują, że ruszyła II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018.

Ochotnicze Straże Pożarne poza działalnością typowo ratowniczą podejmują mnóstwo społecznych inicjatyw niemal we wszystkich dziedzinach życia swoich lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Podczas Konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 roku!

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA (Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

Więcej informacji w załączeniu.Pobierz informacjePowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 01.12.2017r.
PobierzKONTYNUACJA AKCJI SZKOLENIOWEJ „WTORKI Z JPK”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza w grudniu br. Podatników VAT we wtorki tj. 5.12, 12.12, 19.12 na spotkania informacyjne nt. obowiązku przesyłania przez mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w sali konferencyjnej o godzinie 10.00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 50 osób, zainteresowanych prosimy o wybór daty szkolenia i zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: us1416@mz.mofnet.gov.pl lub telefonicznie 29 645 20 80.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi MazowieckiejAfrykański pomór świń (ASF) - najnowsze informacje.
Pobierz informacje
Obrazek


Gmina Zaręby Kościelne informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) w oparciu o oprogramowanie Moduł SDI został wdrożony portal mapowy tzw. Węzeł lokalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Węzeł lokalny IIP).

Na wdrożonym w Naszym Urzędzie Węźle IIP opublikowane zostały metadane oraz zbiory danych przestrzennych:

- Ewidencja Gruntów i Budynków,
- Plany zagospodarowania przestrzennego,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
- Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA),
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT),
- Tereny inwestycyjne,
- Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
- Ortofotomapa,
- Mapy topograficzne.


Poniżej znajduje się odnośnik z adresem do portalu:

http://mapy.zarebykoscielne.wrotamazowsza.pl/

Użytkownik poprzez interaktywną mapę ma możliwość wyszukiwania, wizualizacji, przeglądania, porównywania i dokonywania analiz przestrzennych na danych. Dodatkowo oprócz wyświetlania map, posiada możliwość wyszukiwania danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych CSW), przeglądanie danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych WMS) oraz pobieranie danych przestrzennych (w postaci usług sieciowych WFS), które mogą być wyświetlane w dowolnym oprogramowaniu GIS lub geoportalu.
Złóż wniosek na modernizację kotłowni!

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza w terminie od 1 do 20 grudnia 2017r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2018 roku.

Gmina zamierza aplikować na początku 2018 roku o dofinansowanie w ramach konkursu na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla mieszkańca. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy.

Kosztem kwalifikowanym zadania jest:

- koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem),
- koszt czujnika tlenku węgla (czadu).


Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu:

- koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
- demontaż starej instalacji źródła ciepła;
- zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;
- wkład kominowy;
- roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
- koszt przyłącza do sieci;
- rozruch technologiczny instalacji i urządzeń
- koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.


UWAGA! O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Zaręby Kościelne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Zaręby Kościelne, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę Zaręby Kościelne dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O udziale w projekcie przygotowywanym przez Gminę Zaręby Kościelne decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych Wniosków.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 862706123.

Druk Wniosku dostępny jest:

- w formie elektronicznej jako załącznik do tej wiadomości;
- w formie papierowej w pok. 10 lub 14 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, pok. 10 lub 14

Pobierz wniosekAzbest do utylizacji w 2018 roku!

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych prosi o informacje od mieszkańców gminy o ilości posiadanego azbestu do utylizacji w 2018 roku do dnia 20 grudnia 2017 r. Ilość należy podawać w sztukach lub metrach kwadratowych bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 14 lub telefonicznie pod nr 862763112.

Gmina Zaręby Kościelne będzie składać w 2018 roku wniosek o dofinansowanie na odbiór i utylizację wyrobów posiadających azbest.
Szkolenie pn. "Upowszechnianie edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników"

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10.00, miejsce szkolenia: Sala wykładowa Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.


Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
- Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji;
- Dlaczego należy wapnować?
- Aspekty praktyczne wapnowania.

Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!! Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 grudnia 2017 roku.

Pobierz


Obrazek


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.11.2017r.

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany podmiot nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.


W razie pytań i wątpliwości odnośnie realizacji badań w województwie mazowieckim, w tym logowania do aplikacji internetowej, prosimy o kontakt z pracownikiem naszego Urzędu pod numerem telefonu: 22 464 22 39 lub 22 464 20 40.Informacja z 28.11.2017r. o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Gąsiorowo od nr 51 do 85 - 06.12.2017 godz. 8.00-13.30

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

PobierzINFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Na podstawie paragrafu 5 Uchwały Nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie dotacji sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości o udzielonej dotacji w kwocie 8.000,00 zł dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 14.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 24.11.2017r.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 17.11.2017r.

PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 10.11.2017r.
PobierzXXVI Sesja Rady Gminy Zaręby Kościelne - 10 listopada 2017 r., godz. 13.00

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o sprostowaniu na wniosek inwestora oczywistej omyłki w decyzji Starosty Ostrowskiego nr 2/16 z dnia 12.01.2016r. znak sprawy: AB.6740.6.4.2015 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w lokalizacji 0+007,60 - 2+702,10 (odc. I) oraz dojazdów w km 0+000 - 0+ 509,60 (odc.II) i w km 0+000 - 0+143,79 (odc.III).
PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2614W z drogą powiatową nr 2657W - na działkach nr ew. 207, 23 i 33/2 w obrębie ew. Zaręby Kościelne, jednostka ew. Zaręby Kościelne.
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE, RGK.271.0.7.2017 z 08.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Dokumenty do pobrania w dziale przetargi, zakładka zapytania ofertowe.Informacja z 07.11.2017r. o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Informacja do pobrania: PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 03.11.2017r.
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE, RGK.271.0.6.2017 z 03.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Dokumenty do pobrania w dziale przetargi, zakładka zapytania ofertowe.Informacja z 30.10.2017r. o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Informacja do pobrania: PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 27.10.2017r.
PobierzUWAGA! PODATNIKU VAT Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT to nic innego jak zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie (schemat XML) do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni nawet jeśli rozliczasz się kwartalnie.

Zatem pliki JPK_VAT masz obowiązek wysyłać co miesiąc, elektronicznie w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatniku, jeśli nie korzystasz ze specjalistycznych programów finansowych Ministerstwo Finansów udostępnia Ci bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT.

Jak złożyć JPK:

1. Wejdź na stronę www.jpk.mf.gov.pl.
2. Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv).
3. Wpisz do niej dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT).
4. Załóż profil zaufany. Do wysłania plików JPK_VAT potrzebujesz profilu zaufanego (informacje o profilu zaufanym znajdziesz niżej) lub certyfikatu kwalifikowanego.
5. Pobierz ze strony www.jpk.mf.gov.pl aplikację KLIENT JPK 2.0, która służy do konwersji plików w formacie csv do pliku w formacie xml oraz do wysyłki plików JPK.
6. Prześlij wypełnioną tabelę przez aplikację KLIENT JPK 2.0 przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego (e-PUAP) albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Dodatkowe informacje w załączeniu:


PobierzWażne! 2 listopada 2017r. - dniem wolnym od pracy.

W związku z Zarządzeniem Nr 163/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2017 roku 2 listopada został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego AB.6740.6.7.2017 z dnia 05.10.2017r.

Wykaz działek pod realizacje inwestycji (obręb Zaręby Kościelne) polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2614W z drogą powiatową nr 2657W.

Obwieszczenie w załączeniu: PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego o sprostowaniu na wniosek inwestora oczywistej omyłki w decyzji Starosty Ostrowskiego nr 2/16 z dnia 12.01.2016r. znak sprawy: AB.6740.6.4.2015r.

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w lokalizacji 0+007,60 - 2+702,10 (odc. I) oraz dojazdów w km 0+000 - 0+ 509,60 (odc.II) i w km 0+000 - 0+143,79 (odc.III)
Pobierz informacjePowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 20.10.2017r.
PobierzOgłoszenie o szkoleniu dotyczącym poddziałania 3.1. w ramach PROW 2014-2020: „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Obrazek
Ocena jakości wody z wodociągu za III kwartał 2017r.
PobierzZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 30.10.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Kowalska 16 w Zarębach Kościelnych w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (86) 270-60-19

Koszt badania komputerowego - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 30.10.2017

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX Sp z o.o.List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
PobierzInformacja o możliwości odbycia studiów dziennych dla członków rodzin objętych pomocą GOPS w Zarębach Kościelnych.

Pismo Władz Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, które wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych w sprawie oferty studiów dziennych I stopnia na kierunku zarządzanie dla członków rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, objętych opieką ośrodka.

Zachęcamy do zapoznania się z w/w pismem.

PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 13.10.2017r.
PobierzInformacja z 05.10.2017r. o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

PobierzJesienne Targi: 7-8 października w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Rudka pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy na Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie” i Targi Leśne „Las i My”, które odbędą się 7-8 października w Szepietowie. Jest to niebywała okazja dla wszystkich miłośników ogrodnictwa, do zapoznania się z nowymi trendami w branży, lub też zrobienia zakupów na kończący się sezon. Jak co roku oprócz możliwości zapoznania się z ofertą handlowa wystawców, można będzie poszerzyć swoją wiedzę dzięki poradom udzielanym przez sprzedawców. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wykłady na różne tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem. Poza tym wszyscy uczestnicy będą mieli do dyspozycji mnóstwo dodatkowych atrakcji.Zostaną rozstrzygnięte konkursy, będzie można śledzić występy zespołów ludowych oraz zaopatrzyć się w produkty regionalne i ekologiczne.

Leśnicy również zapewnią przyjemne i efektywne spędzenie czasu. Oprócz wykładów na tematy leśne, będzie wiele atrakcji, między innymi pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych, pokazy sokolnictwa, a dla interesujących się kulinariami - potrawy z dziczyzny przygotuje Grzegorz Russak.

7-8 października zapraszamy do Szepietowa - naprawdę warto. W załączeniu program imprezy.

PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 29.09.2017r.
PobierzOGŁOSZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Stara Złotoria.
PobierzPostanowienie Starosty Ostrowskiego z dnia 20.09.2017r. prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Nr 2/16 znak: AB.6740.6.4.2015 z dnia 12.01.2016r.
PobierzRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.

Drodzy Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.


Termin konsultacji: 2 - 23 października 2017 roku.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Dodatkowe informacje dostępne w zakładce Organizacje pozarządowe.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 22.09.2017r.
Pobierz"Szkoła – misja przyszłość” - projekt realizowany przez Gminę Zaręby Kościelne.

Od 1 lipca 2017 r. Gmina Zaręby Kościelne realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) pn. "Szkoła – misja przyszłość”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych orazwłaściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy u 136 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projektem zostanie objętych 136 uczniów, w tym 66 dziewcząt i 70 chłopców Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Projektem zostanie objętych także 26 nauczycieli, 25 kobiet i 1 mężczyzna. Projekt będzie realizowany do 30.06.2019 (tj. 4 semestry). W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, koła zainteresowań, zajęcia pozaszkolne (wycieczki) i jeden program edukacyjny. W ramach projektu zostaną także zrealizowane zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz z zakresu matematyki i przyrody. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną przeprowadzone zajęcia uzupełniające (tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne).

Łącznie zostanie zrealizowanych 19 różnorodnych zajęć oraz 5 wycieczek. Łączna liczba godzin zajęć wyniesie 1920 podzielonych na dwa lata szkolne.

Dla nauczycieli zostaną zrealizowane kursy oraz studia podyplomowe ściśle związane z tematyką zajęć dodatkowych planowanych do realizacji w ramach projektu.

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz pomoce do zajęć specjalistycznych, a także sprzęt teleinformatyczny.

Całkowita wartość projektu wynosi 351 449, 74 zł, w tym dofinansowanie 333 862,54 zł.
Regulamin,Formularz do zgłaszania udziału.Bezpłatne 120 godzinne kursy komputerowe z certyfikatem w Twojej okolicy.

Edukey Sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące tereny wiejskie na bezpłatne 120 godzinne kursy komputerowe z certyfikatem w Twojej okolicy.

Kursy skierowane są do:

1. osób dorosłych w wieku 25-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim (policealne już NIE)
2. zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim (gminy przypadające do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA).
3. uczące się/studiujące/pracujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
4. NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
5. zatrudnione lub bezrobotne,
6. NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kurs składa się z 5 bloków tematycznych, trwających łącznie 120 godzin, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem.

Każdy blok tematyczny kończy się zewnętrznym egzaminem IC3 sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Aby wziąć udział w kursie należy: (4 opcje do wyboru)

- wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów:
http://www.edukey.pl/szkolenie/132/bezplatne-kursy-komputerowe-warszawa
- wysłać mail na adres efs@edukey.pl mailto:efs@edukey.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu
- zadzwonić pod nr. 42 630-80-99.
- zgłosić się osobiście w biurze projektu w Warszawie, ul. Czeczota 31, II piętro

Zapraszamy do kontaktu: 42 630-80-99

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 18.09.2017r.
Pobierz informacjeWystartowała IX edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w tym bezpłatnym programie.

Wraz z początkiem roku szkolnego, już po raz IX, wystartowała „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Ta znana i ceniona przez nauczycieli ogólnopolska akcja edukacyjna, skierowana jest do pierwszych klas szkół podstawowych. Jej celem jest pokazanie dzieciom jak, podczas codziennych aktywności, uniknąć zagrożeń i zadbać o swoje oraz kolegów bezpieczeństwo. Uczestnictwo szkół w programie jest w pełni bezpłatne. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowana jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji.

Pobierz informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 15.09.2017r.
Pobierz
Obrazek
Pobierz informacjeInformacja o wyłączeniach prądu z 11.09.2017r.

Nowa Złotoria od nr 28 do 44, nr stacji 09-641, data wyłączenia: 18.09.2017, godziny: 9.00-14.00.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Pobierz informacjePowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 08.09.2017r.
Pobierz informacjeZaproszenie do składania ofert nr 5/2017 - RGK.271.0.5.2017 z 11.09.2017r.


Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania w dziale Przetargi, zakładce Zapytania ofertowe.Oferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 01.09.2017r.
PobierzSeminarium szkoleniowe na temat azbestu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. W ramach realizacji zadań z przedmiotowego zakresu, powierzonych samorządowi województwa, organizowany jest cykl seminariów szkoleniowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”.

Spotkania odbędą się w 3 terminach (do wyboru): I - 5 października br., II - 11 października br. i III - 25 października br., w godzinach 10.00-13.00.

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające: datę seminarium (1 z 3), nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II), 23 października br. (dla terminu III).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat spotkania udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.Szanowni Państwo Organizatorzy i Gospodarze Dożynek, Szanowni Rolnicy - List Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego
Pobierz informacjeOferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 25.08.2017r.
PobierzDotyczy : ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017 z dnia 23.08.2017r. - informacja z 24.08.2017r.
Zamawiający, informuje, że zmianie ulega treść zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej www.zareby-kosc.pl

XXIII Sesja Rady Gminy - 28.08.2017r., godz. 13.30.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.30.Zapytanie ofertowe 4/2017 RGK.271.0.4.2017 z 23 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania w dziale Przetargi, zakładce Zapytania ofertowe.Zapytanie ofertowe 3/2017 RGK.271.0.3.2017 z 22 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Szczegóły zapytania w dziale Przetargi, zakładce Zapytania ofertowe.Wystawy Grzybów 2017 w siedzibie PSSE Ostrów Mazowiecka

Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzenia Wystawy Grzybów 2017, którą razem z partnerami organizuje w siedzibie PSSE Ostrów Mazowiecka, ul. Wł.Sikorskiego 3
w dniach 5 - 8 września 2017r.
Obrazek
Oferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 18.08.2017r.
Pobierz


Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: Informatyk - 1 etat. - unieważniono ogłoszenie o naborze.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017, RGK.271.0.2.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie wykonawcy zewnętrznego – specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w realizacji Projektu „Szkoła – misja przyszłość” realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne.

Szczegóły zapytania w dziale Przetargi, zakładce Zapytania ofertowe.ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Szczegóły zapytania w dziale Przetargi, zakładce Zapytania ofertowe.Oferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 11.08.2017r.
PobierzPostanowienie RGK604.2.2017 Wójta Gminy z dnia 10.08.2017r.
PobierzGmina Zaręby Kościelne informuje o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Ogłoszenie o naborze, załącznik ofertowy.Obrazek
Pobierz plakatPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający do wyczerpania środków finansowych w ramach niżej wskazanych programów:

1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które zamieszkują tereny wiejskie.

2. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które są długotrwale bezrobotne, tj. pozostające w rejestrze Urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

3. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy), oraz kobiety.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 18) oraz koordynator programów (pokój nr 19).
Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, 508 027515, 508 027545
druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

oraz w siedzibie PUP (pokój nr 18)

Przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących przyznawania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych programów.
Obrazek

Obrazek

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza.

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto

Termin składania wniosków upływa 25. 09. 2017 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00).
Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.


Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie:

https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!
Oferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 21.07.2017r.
PobierzOcena jakości wody z wodociągu za II kwartał 2017r.
PobierzObowiązek zgłaszania upadków świń przez hodowców.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej w załączeniu przesyła pismo PIW. ZOZ.5201.50.PO.2017 z 19.07.2017 r. dot. obowiązku zgłaszania upadków świń przez hodowców.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji m.in. w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń, zapobiegania wystąpieniu znajdują się na stronach internetowych, m. in.:

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: Afrykański pomór świń,
Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ - na stronie głównej oraz w zakładce: „sprawy weterynaryjne: ASF,
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej http://www.ostrowmaz.piwet.net/ - na stronie głównej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o bezzwłoczne rozpowszechnienie powyższej informacji-w sposób zwyczajowo przyjęty- wśród wszystkich hodowców zwierząt na terenie powiatu ostrowskiego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 15:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.

PobierzOferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 14.07.2017r.
PobierzWskazówki dot. wymogów w zakresie zapobiegania ASF

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk (dot. świń) lub przypadków (dot. dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, iż Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1333) dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 . poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036)

Ww. rozporządzenie wprowadziło szereg zmian dotyczących m.in. hodowców świń utrzymujących zwierzęta na obszarach: ochronnych (strefa tzw. żółta) , objętych ograniczeniami (strefa czerwona) oraz zagrożenia (strefa tzw. niebieska)

Z uwagi na fakt, iż powiat ostrowski w całości znajduje się na obszarze ochronnym - w strefie „żółtej” Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje- w załączeniu- fragmenty istotnych wskazówek dotyczących wymogów w zakresie zapobiegania ASF, w oparciu o ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 5 lipca 2017r.
PobierzXVIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 18 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 15 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony UchwałąNr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XVIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

1. Dla osób fizycznych;
2. Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 891/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XVIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

1) pocztą do 15 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

2) lub osobiście do 15 września 2017 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00 .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl.

Regulamin konkursu i załącznikiOferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 07.07.2017r.
PobierzKonkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Obrazek


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail: p.dyminska@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.plOferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 30.06.2017r.
PobierzApel do mieszkańców o bezpieczny wypoczynek w czasie wakacji!

Zaręby Kościelne, 3 lipca 2017 r.

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Józef RostkowskiTurniej o Puchar Wójta gminy Zaręby Kościelne!

Serdecznie zapraszamy na kolejny piłkarski turniej o Puchar Wójta. Zawody odbędą się dn. 09.07.2017r. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 11:00. Zapraszamy wszystkie ekipy piłkarskie do rywalizacji. Zapisy do turnieju pod numerem 696 436 613.
Zapraszamy!Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie Ministerstwo Środowiska przygotowało pakiet materiałów.

Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami:

- Przewodnik dla gmin po wspólnym systemie segregacji odpadów:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/185/ministerstwosrodowiskaprzewodnikdlagminnet.pdf

- infografika do zamieszczenia na stronie internetowej gminy, w materiałach drukowanych itp.:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

- grafiki z praktycznymi wskazówkami na temat właściwej segregacji do wykorzystania np. jako naklejki na pojemniki do domowego użytku przez mieszkańców:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

- krótka animacja do emitowania w środkach komunikacji miejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/do-pobrania-dla-gmin
Obrazek
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiegohttp://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html.


Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

celów współpracy - 2 programu,
zakresu przedmiotowego współpracy - 4 programu,
form współpracy pozafinansowej - 6 – 14 programu,
priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - 15 -34 programu,
podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – 41 programu,
innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Formularz do zgłaszania uwag i zmian.List Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci.
PobierzSesja Rady Gminy w Świetlicy Wiejskiej w m. Kępiste-Borowe - 20.06.2017r., godz. 13.30.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. w Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste-Borowe.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.30.Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na 16.06.2017r.
PobierzKonsultacje społeczne na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje dotyczące kształtu kart wyborczych. W przyszłym roku odbędą się bowiem wybory samorządowe.

W związku z otrzymanym pismem DOS-070-1/17 z dnia 9.06.2017r. wraz z projektami kart do głosowania Wójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza lokalne konsultacje społeczne ze szczególnym wyrażeniem opinii w zakresie:

- praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych w tym A0 i A1;
- tajności głosowania na tzw. "płachcie" (format A0 i A1);
- oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenie karty wielkoformatowej (tzw. "płachta" o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;
- oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

Państwa uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować najpóźniej do dnia 25 czerwca 2017r. do godz. 15.30 mailowo na adres Sekretarza Gminy P. Jadwigi Mikołajczyk: sekretarz@zareby-kosc.pl lub telefonicznie: 862763128.

Informujemy również, iż KBW uruchomiło platformę edukacyjną www.wybieramwybory.pl - jest to portal wiedzy o prawie wyborczym, informacje dla wyborcy dostępne dla wszystkich.

Projekty kart do głosowaniaPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach niżej wskazanych programów:

1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które zamieszkują tereny wiejskie.

2. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale (środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które są długotrwale bezrobotne, tj. pozostające w rejestrze Urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 18) oraz koordynator programów (pokój nr 19).

Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, 508 027515, 508 027545

druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w siedzibie PUP (pokój nr 18)

Przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących przyznawania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych programów.

Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na 09.06.2017r.
PobierzDebata społeczna dot. bezpieczeństwa- 20.06.2017r. godz. 13.30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa.
Debata odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 13:30 w Świetlicy Wiejskiej w Kępistach-Borowych.
Podczas spotkania omawiane będą tematy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne.
Obrazek
Zawiadomienie Nr RGK 271.0.1.2017 z dnia 07.06.2017r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie zadań Psychologa”.
PobierzPOWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE iż pozyskał środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, tj.: pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).
PobierzPOWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE iż pozyskał środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
PobierzOferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na 02.06.2017r.
PobierzW okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r. Urząd Gminy czynny w godz. 7.00-15.00.Budowa kanalizacja w m. Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki

Z przyjemnością informujemy, iż 30 maja 2017 roku w Warszawie Wójt Gminy oraz Skarbnik podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy na dofinasowanie zadania pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki". Gminie Zaręby Kościelne przyznano pomoc w wysokości 1 998 826 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. W ramach prac przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości ponad 7km. Całkowita wartość projektu to prawie 4 mln zł.

Dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki" zostało przyznane na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zawyją Syreny - 6 czerwca 2017 roku.

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie Zarządzenia nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 17/I Powiat Ostrowski został wyznaczony do ww. ćwiczenia.

W związku z powyższym na terenie powiatu ostrowskiego w dniu 6 czerwca br. w godzinach 09.00-13.00 zostanie przeprowadzony trening z głośnym uruchomieniem syren alarmowych, który będzie sprawdzeniem systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z powietrza.
Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z 29.05.2017r.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
PobierzOferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 26.05.2017r.
Pobierz
Informacja o możliwości składania wniosków o refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Obrazek
Pobierz informacjeWIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2017”

Gmina Zaręby Kościelne została odznaczona Złotą Statuetką Orła Polskiego Samorządu – to ogromny sukces i prestiż dla Naszej Gminy. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu regionem.Pełna lista Laureatów jest dostępna na stronie: http://www.samorzady.org.pl/laureaci/orly-polskiego-samorzadu-2017.html


19 maja 2017 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której poznaliśmy Laureatów:

- IX edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”
- XIV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”
- Jubileuszowej X edycji konkursu „Perły Medycyny”
- Jubileuszowej X edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”
- I edycji konkursu „Orły Dizajnu”
Obrazek
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zaręby Kościelne o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego części wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki, obejmujący części terenu znajdujące się po lewej stronie drogi powiatowej Nr 2612w na wysokości cmentarza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od dnia 24 maja do dnia 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 14, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne bip. www.zareby.ornet.pl .Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, w sali konferencyjnej o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.


Wójt Gminy
Zaręby Kościelne
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców dotyczący aktualnego stanu wprowadzania zmian w systemie edukacji.
PobierzOferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 19.05.2017r.
PobierzZmiana treści Zapytania ofertowego Nr 1/2017 z dnia 17 maja 2017r. na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu 3 godziny w siedzibie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzKolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

PobierzOGŁOSZENIE!

Informujemy o rozpoczęciu XVI-tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA, którego celem jest wspieranie młodzieży, zainteresowanej kontynuowaniem nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
-są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.600,00 zł brutto lub 1.800,00 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.),
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 pkt ( algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja będzie dostępna od dnia 03.07.2017 r. do dnia 18.08.2017 r. do godziny 16.00.

Wypełnione dokumenty należy przesłać do dnia 25.08.2017 r. na adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 12.05.2017r.
Pobierz25.05.2017 - szkolenie organizowane przez LGD!

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja – 12 czerwca br., w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na szkolenie dotyczące informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – dla grup defoworyzowanych,
P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Szkolenie odbędzie się:

25.05.2017 (czwartek) - godz. 11.00 - Gmina Zaręby Kościelne (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14)


UWAGA!
Wnioskodawcy, którzy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy uczestniczą w szkoleniach realizowanych przez LGD, mogą uzyskać 3 pkt przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.Powiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 05.05.2017r.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 28.04.2017r.
PobierzTermin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.2 maja - Dzień Flagi

Szanowni Państwo przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało wskazówki w postaci publikacji pt. „Biało-Czerwona”. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl. Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Poniżej bezpośredni link do poradnika:
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15826,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe.htmlPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacji stacji i linii sieci elektroenergetycznej.

Ze względu na wykonywane prace mogą nastąpić wyłączenia elementów sieci. O planowanych przerwach mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez ogłoszenia rozwieszane na obszarze wyłączeń oraz informację o planowanych wyłączeniach na stronie internetowej.

Poniżej podajemy link do ogłoszeń o wyłączeniach oraz link do zamówienia newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach:

Link do strony: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Bielsk%20Podlaski

Zamówienie newslettera: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Ogłoszenia na bieżąco będą umieszczane w dziale aktualności na stronie oraz BIP-ie Gminy Zaręby Kościelne.
Przypominamy również, że aby znaleźć wyłączenia na terenie gminy należy wejść w Oddział Białystok – Rejon Bielsk Podlaski.Powiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 14.04.2017r.
Pobierz


Obrazek

UWAGA! ASF - Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF
Obrazek
Pobierz ulotkę na temat ASFWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z 10.04.2017r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 07.04.2017r
PobierzInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej -w załączeniu- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)

Pobierz
Obrazek
Informacje na temat turnusów rehabilitacyjnych.Powiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 31.03.2017r.
PobierzXXI SESJA RADY GMINY - 30 MARCA O GODZ. 14.00

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14.00.
Powiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 24.03.2017r.
PobierzList Prezesa KRUS (w załączeniu) do rolników dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z 22.03.2017r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 20.03.2017r.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 10.03.2017r.
Pobierz„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
Obrazek
Informacja dotycząca programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” - Pobierz
Regulamin programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” PobierzInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z 06.03.2017r.

W związku z docierającymi do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informacjami telefonicznymi i zapytaniami hodowców dotyczącymi zniesienia rygorów w zakresie sposobu utrzymywania ptaków określonych w Rozporządzeniu MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091) PLW przypomina, iż do chwili obecnej tj. 03.03.2017 r. (godz. 14:50) ww. rozporządzenie nie zostało uchylone, a zatem nakazy i zakazy określone w powyższym Rozporządzeniu OBOWIĄZUJĄ W DALSZYM CIĄGU.

PLW jednocześnie przypomina, iż za naruszenie przepisów w powyższym zakresie grożą sankcje określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539- tekst jednolity z późn. zm.)

PLW prosi o pilne przekazanie powyższej wiadomości – w sposób zwyczajowo- hodowcom ptaków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00- 15:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 645-21-00, fax. 29 645-21-01
e-mail: orzel.zak@ostrowmaz.piwet.netPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 03.03.2017r.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 24.02.2017r.
Pobierz„Koleją do Kultury”

Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”. Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury:

Teatr Polski w Warszawie: -15% na bilety normalne oraz ulgowe.
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: z biletem KM wejście bezpłatne.
Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie: bilet normalny w cenie biletu ulgowego.
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu: każdy bilet w cenie 6 zł.
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku: na spektakle własne bilet normalny w cenie ulgowego.
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: -40% na bilet normalny
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: bilety normalne i ulgowe do -20%.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza wraz z filiami: -50% na bilet normalny i ulgowy.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu: każdy bilet na wystawy w cenie 3 zł.
Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z filiami: bilet normalny w cenie ulgowego.
Stacja Muzeum w Warszawie wraz z filią – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie: bilet normalny w cenie ulgowego.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: - 20% na wszystkie bilety.
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: bilet normalny w cenie ulgowego.

Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu i dotyczy wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych (kupionych w kasie biletowej lub u kierownika pociągu), zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych za pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy zachować potwierdzenie zakupu biletu. Podstawą do skorzystania z oferowanych zniżek może być każdy rodzaj biletu – jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w ofercie specjalnej, jak np. na pociągi „Dragon” i „Słoneczny”. Listę partnerów oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej www.dokultury.mazowieckie.com.pl.

Gorąco zachęcam do wybrania się w ekologiczną podróż pociągami Kolei Mazowieckich wprost do partnerskich instytucji kultury, gdzie czekają na Państwa niezapomniane wrażenia.
Pobierz - ulotka dot. akcji.Informacje dot: Rolniczego handlu detalicznego (RHD) , sprzedaży bezpośredniej (SB) , działaności marginalnej, lokalnej ograniczonej (MLO) dla rolników UG/UM/ODR

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe –Informacje branżowe – aktualności ) zostały zamieszczone informacje dla rolników i innych podmiotów dotyczące prowadzenia działalności w zakresie:

1. Rolniczego handlu detalicznego - informacje podstawowe,
2. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności,
3. Wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o rozpowszechnienie powyższych informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie miast/gmin.

Powyższe informacje zostały także zamieszczone na stronie internetowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej www.ostrowmaz.piwet.net (w zakładce: Podmioty gospodarcze).

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00- 16:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej - oferty pracy aktualne na dzień: 17.02.2017r.
PobierzKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - ankieta

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są dla nas bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są dla nas bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

http://ankiety.policja.gov.pl/index.php/215236

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję PolicjiINFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE PUBLICZNE "GRAJMY W PIŁKĘ".

Na podstawie Uchwały Nr XI/65/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Zaręby Kościelne, Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonej dotacji w kwocie 18 000,00 zł dla Klubu Sportowego "Iskra" z siedzibą przy ul. Kowalskiej, 07-323 Zaręby Kościelne na realizację zadania publicznego pod nazwą "Grajmy w piłkę".Informacja dla hodowców drobiu dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk/przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski oraz istniejącym w dalszym ciągu zagrożeniem wystąpienia ww. choroby na terenie powiatu ostrowskiego, a także licznymi zapytaniami hodowców ptaków w ww. sprawie oraz jak potwierdzają dotychczasowe czynności kontrolne w gospodarstwach, wykazujące niepełną wiedzę hodowców na ww. temat, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) przypomina, że nakazy i zakazy wydane na podstawie Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091) są nadal obowiązujące i dotyczą wszystkich hodowców, niezależnie od ilości i gatunków utrzymywanych ptaków, w tym prowadzących tzw. przyzagrodowy chów drobiu.

Dodatkowe, bieżące informacje dotyczące HPAI znajdują się m.in. na stronach internetowych:

-Głównego Lekarza Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl)
-Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (http://www.wiw.mazowsze.pl)
-Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a.php ) w zakładce: wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8


W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 15:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
ul.Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 645-21-00, Fax. 29 645-21-01
email: ostrowmaz.piw@wetgiw.gov.pl

Aktualny harmonogram zebrań Sołeckich - Zapraszamy do udziału!Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 15.02.2017r.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XX Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1300.


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej - oferty pracy aktualne na dzień: 10.02.2017r.
Pobierz
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych organizowany przez KRUS
Obrazek
Informacje o konkursie
Regulamin konkursu i załącznikiZapytanie ofertowe RGK.6232.3.2017 z dnia 09.02.2017r. na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2017 r.”
Szczegóły w dziale Przetargi, zakładka Zapytania ofertowe.Oferty pracy aktualne na dzień 03.02.2017r.
PobierzObrazek
Informacja do pobraniaObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:

uchwały nr 196/16 z 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl, w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Aktualny harmonogram zebrań Sołeckich - Zapraszamy do udziału!Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z 31.01.2017r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

Pobierz informację.Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy aktualne na dzień 27.01.2017r.
PobierzZbliżające się terminy przedkładania wykazów, sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz terminyHarmonogram zebrań Sołeckich - Zapraszamy do udziału!


Wtorek 24.01.2017 - godz. 16.00 Uścianek Wielki

Środa 25.01.2017 - godz. 18.00 Zaręby Kościelne

Sobota 28.01.2017 - godz. 14.00 Gąsiorowo

Środa 01.02.2017 - godz. 13.00 Grabowo
godz. 16.00 Skłody Średnie

Piątek 03.02.2017 - godz. 10.00 Rawy-Gaczkowo

Poniedziałek 06.02.2017 - godz. 10.00 Kietlanka

Wtorek 07.02.2017 - godz. 13.00 Kępiste-Borowe

Czwartek 09.02.2017 - godz. 19.00 Budziszewo
Obrazek
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu - BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.
Powiatowy Urząd Pracy informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień: 20.01.2017r.
PobierzPrzedterminowe wybory Sołtysa wsi Gąsiorowo

Wójt Gminy Zaręby Kościelne podjął Zarządzeniem Nr 123/17 z dnia 17 stycznia 2017r. decyzję o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Gąsiorowo celem przedterminowego wyboru Sołtysa. Zebranie zaplanowano na dzień 28 stycznia o godz. 14.00 u byłego Sołtysa wsi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy. PobierzOcena jakości wody za IV kwartał 2016 roku z wodociągu Zaręby Kościelne
Obrazek
Tydzień ryczałtowca – styczeń 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się z tzw. „ryczałtu” do skorzystania z akcji edukacyjnej
„Tydzień dla ryczałtowców – rozliczamy PIT-28 przez Internet”
do siedziby Urzędu w dniach 25 – 31 stycznia 2017 r. w godzinach 8:00-15:00
pokój nr 13.
Pracownicy Urzędu będą udzielać instruktażu przy sporządzaniu zeznań
PIT-28 elektronicznie.

Zapraszamy
Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 13.01.2017r.
PobierzWIDZĄC ZAGROŻENIE W SWOIM OTOCZENIU - SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Przypominamy mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że od 20 września 2016r. mogą wpływać na swoje bezpieczeństwo za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli widzisz zagrożenie w Twoim otoczeniu- reaguj, zgłoś je poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na mapę można zgłosić następujące zagrożenia:
akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, miejsca grupowania się małoletnich, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem leśnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo

Powyższe zagrożenia mogą mieć kolory:

-zielony – nowe zgłoszenie
-żółty – weryfikowane/sprawdzane
-czerwony - potwierdzone

W powiecie ostrowskim wśród zgłoszeń najczęściej występuje przekroczenie dopuszczalnej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz nieprawidłowe parkowanie.
Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, cieszy fakt że mieszkańcy powiatu ostrowskiego wiedzą, że bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu zależy również od nich.
Przypominamy, że aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wor/ na której znajduje się baner, wystarczy na niego kliknąć i już możemy zgłosić zagrożenie na mapie.

Przekazanie tych informacji zajmuje tylko chwilę. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do odpowiedniej komórki Policji.
Pamiętajmy, aby z mapy korzystać rozsądnie. Każde naniesione na mapę zagrożenie spowoduje odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Nie zapominajmy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej interwencji Policji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie. W tych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.Informacja z 12.01.2017r. dla Sołtysów oraz mieszkańców dot. zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy.

Obrazek

Dodatkowe informacje do pobraniaWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 05.01.2017r.
PobierzNowe terminy składania wniosków do GOPS w Zarębach Kościelnych

Zapraszamy do odwiedzenia strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych i zapoznanie się z aktualnościami dotyczącymi świadczeń.

http://zarebykos.naszops.pl/"Niebieska Linia"

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 30.12.2016r.
PobierzHARMONOGRAM POBORU KRWI W OSTROWI MAZ. W ROKU 2017

Realizacja poboru krwi w budynku Sanepidu (niski parter) w Ostrowi Maz. ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

Rejestracja Dawców w godz. 9.30 - 13.00
Pobierz harmonogramHarmonogram odbioru odpadów na 2017 rok.
Pobierz
Obrazek
udostępniono: 27.12.17 12:20 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku