standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2022 rok


21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Życzymy wytrwałości i żeby Wasza codzienna praca spotykała się z szacunkiem społecznym i wdzięcznością osób, którym pomagacie.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne – Urszula Wołosiewicz wraz z Pracownikami

Obrazek
W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.
Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 218 położonej
w miejscowości Niemiry gm. Zaręby Kościelne.


PobierzSołectwo Gąsiorowo wyróżnione i nagrodzone.
Obrazek

W dniu 16.11. 2022 w Otrębusach na uroczystej Gali Aktywizacji Sołectw zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego sołectwo Gąsiorowo otrzymało wyróżnienie za realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gąsiorowie” w kategorii Bezpieczne i przyjazne sołectwo.
Nagrody w imieniu Marszałka wręczała Pani Janina Orzełowska Wicemarszałek. Sołectwo Gąsiorowo reprezentowała sołtys wsi Pani Marzena Skłodowska, Przewodnicząca KGW Gąsiorowianki Pani Agnieszka Biernacka oraz członek KGW Pani Malgorzata Michalowska. Na uroczystości obecna była również Wójt Pani Urszula Wołosiewicz oraz Pan Grzegorz Marcinowski.
Niezwykłym wydarzeniem tej uroczystości był przepiękny występ słynnego zespołu „Mazowsze”.
Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Zarębach Kościelnych.

Obrazek


W dniu 16.11.2022 r. Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100.000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne. Ze strony WFOŚGiW umowę podpisali: Prezes Zarządu Pan Marek Ryszka, Wiceprezes Zarządu Kamila Mokrzycka. W uroczystości wziął udział poseł Marek Zagórski oraz samorządowcy i strażacy 𝐳 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨́𝐰 𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨, 𝐦𝐚𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐰𝐲𝐬𝐳𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨.

Dotacja wynosi 89,93% kwalifikowanych kosztów zadania i musi być zrealizowana do połowy grudnia 2022 roku. Dzięki tej inwestycji przewidywane jest roczne zmniejszenie zużycie energii o 57,14%.

Jest to nowy program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotację przyznawane są gminom, które podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu #CzystePowietrze.


Most w miejscowości Nienałty-Szymany zamknięty dla ruchu w dniach 15-20.11.2022r.


Informujemy, iż w związku z planowanymi robotami nawierzchniowymi na moście
w Nienałtach Szymanach, most będzie nieprzejezdny w dniach 15-20.11.2022r.

Ruch będzie odbywać się zgodnie z oznakowaniem robót na czas budowy
wg projektu czasowej organizacji ruchu.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ew.17/1, 17/2, 18/1 położonych na terenie wsi Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne.


Pobierz ogłoszenie
Pobierz Uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.
Pobierz załącznik do UchwałyPrzerwy w dostawie energii elektrycznej.

W załączniku aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należywybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PobierzOgłoszenie RGK.6721.2.2022 z dnia 08.11.2022r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr ew. 318/2, 319, 320 i części dz. ew. nr 325/3 położonych
w miejscowości Gąsiorowo gm. Zaręby Kościelne.


Pobierz ogłoszenie
Pobierz Uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.
Pobierz załącznik do UchwałyInformacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych


Obrazek
Obrazek


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Zaręby Kościelne informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
/-/ Urszula Wołosiewicz

Zaręby Kościelne, dnia 07.11.2022 r.

W załączeniu wniosek do pobrania na zakup paliwa stałego.(węgla)

Pobierz wniosek - wersja pdf
Pobierz wniosek - wersja docx

Data publikacji: 07.11.2022.Podziękowanie od Wojewody Mazowieckiego, Pana Konstantego Radziwiłła, dla lokalnej społeczności za przekazanie miastu Lwów w formie darowizny autobusu AUTOSAN wraz z darami rzeczowymi.

Pobierz informację
Obrazek
Bezpłatne szkolenie: "Wymagania sanitarne dla zakładów gastronomicznych"

Serdecznie zapraszamy osoby prowadzące zakłady gastronomiczne i osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gastronomicznej do udziału w bezpłatnym szkoleniu, prowadzonym przez pracowników Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia pt. „Wymagania sanitarne dla zakładów gastronomicznych”. Szkolenie odbędzie się w dn. 25.11.2022 r. o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Przewidywany czas trwania szkolenia 1,5 godziny.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

- wymagania sanitarne w świetle rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L139 z dn. 30.04.2004 r. ze zm.);
- rejestracja i zatwierdzanie zakładu gastronomicznego - wymóg wynikający z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).

Jeśli jesteś zainteresowany to wypełnij, podpisz czytelnie i odeślij zamieszczoną poniżej kartę zgłoszeniową w terminie do dnia 17.11.2022 r. – ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pobierz plakat Pobierz zgłoszenieInformujemy, że w dniu 31 października 2022r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7.30 – 14.00.
Obrazek
Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Obrazek

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wykaz podmiotów wrażliwych:
1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych,
2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
3. noclegownia albo ogrzewalnia,
4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5. podmiot systemu oświaty,
6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
11. ochotnicza straż pożarna,
12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
13. rodzinny dom pomocy,
14. centrum integracji społecznej,
15. klub integracji społecznej,
16. warsztat terapii zajęciowej,
17. organizacja pozarządowa,
18. spółdzielnia socjalna.

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
2. Instruktaż - Jak wypełnić wniosek podmioty wrażliwe

Arkusz do obliczenia dodatku dla podmiotów wrażliwych w wersji edytowalnej znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska; https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego


Pobierz Wniosek o wypłatę świadczeniaPobierz Instruktaż do wnioskuOd 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców:
– także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających
do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie
– wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Pobierz


Spektakl "Do hymnu powstań"

"Spektakl opowiada historię grupy teatralnej, która dzielnie walczy z brakiem weny i materiału do pracy. Z pomocą, w zaskakujących okolicznościach, przychodzą na pomoc utwory sceniczne Józefa Wybickiego, który dzięki magii teatru „może do nas (widzów) przemawiać doskonałą, współczesną polszczyzną”. Mimo, że aktorzy nie widzą autora Pieśni Legionów Polskich, to nawiązują dialog pośrednio poprzez spisane przez niego teksty. Wybicki, jako pewnego rodzaju narrator, stara się pomóc młodym twórcom w rozumieniu jego twórczości i za pomocą środków scenicznych nakreśla szerszy kontekst interpretacyjny. Pozwala to zarówno aktorom, jak i widzom, odnieść trudną sytuację, targanego wewnętrznymi konfliktami, Królestwa Polskiego do czasów współczesnych. Wielki Polak nie pozostawia złudzeń. Jedynym sposobem na utrzymanie niepodległej ojczyzny jest moralna uczciwość, zaprzestanie wewnętrznych sporów oraz wyzbycie się egoizmu i pychy."

Spektakl trwa ok. 2 godzin. Jest pełen zwrotów akcji oraz zmian scenografii, dlatego czas upływa na nim bardzo szybko.

Terminy kolejnych spektakli:
6 listopada godz. 17.00 - Zuzela
11 listopada - Ostrów Mazowiecka
13 listopada godz. 19.00 - Andrzejewo
19 listopada godz. 17.00 - Stary Lubotyń

WSTĘP WOLNY


Pobierz plakatOGŁOSZENIE

Urząd Gminy informuje o konieczności zgłoszenia do sołtysa chęci zakupu węgla za cenę 2000,00 zł za tonę, w podziale: miał, groszek, orzech, w ilości 1500 kg do dnia 24.10.2022 r. (poniedziałek).

Dotyczy osób, które zgłosiły źródło ogrzewania do CEEB do dnia 11.08.2022 r.
Informujemy, że w dniu 21 października 2022r. (piątek) Urząd Gminy Zaręby Kościelne będzie przyjmował interesantów w godzinach 7.30 – 14.30.


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1M/00045055/6

Dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Uścianek Wielki gm. Zaręby Kościelne.

Ogłoszenie w załączeniu.
Data publikacji: 17.10.2022r.

PobierzSpotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Obrazek6 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne odbyło się spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, która rozpoczęła prace nad przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych społeczności – samorządów, na czele z Wójt Gminy Zaręby Kościelne Panią Urszulą Wołosiewicz, oraz organizacji pozarządowych, m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, których w naszej gminie działa aż dziewięć. Wszyscy chcieli mieć realny wpływ na przyszłe prace LGD. Nikt przecież nie zna tak dobrze problemów i potrzeb lokalnej społeczności jak sami mieszkańcy.

Na początku spotkania Prezes Zarządu LGD „Zielone Sioło” Pani Adriana Rukat przedstawiła krótką prezentację, która dotyczyła projektów zrealizowanych na terenie naszej gminy w latach 2014-2020. Z udziałem środków pozyskanych właśnie za pośrednictwem tegoż stowarzyszenia wsparto m.in. infrastrukturę społeczną i drogową oraz podejmowanie przez mieszkańców działalności gospodarczej, m.in. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i sprzętu oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Pętkowie, Gąsiorowie i Zakrzewie-Kopijkach.

W drugiej części spotkania słuchacze zapoznali się z głównymi założeniami wsparcia przewidzianego w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Ekspert, Pan Piotr Sadłocha, mówił o rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcjach gospodarstw rolnych, poprawie dostępu do usług dla lokalnych społeczności, koncepcji inteligentnej wsi, poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej, kształtowaniu świadomości obywatelskiej m.in. w zakresie zrównoważonego rolnictwa oraz ważnym temacie, jakim jest włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

Kolejnym etapem była praca w grupach, w których określano problemy i potrzeby, z jakimi mierzymy się w naszej gminie oraz opisywano szanse i zagrożenia dla lokalnego środowiska. Przedstawiano również nasze słabe i mocne strony. W ramach tego zadania uczestnicy spotkania mogli wymienić się swoimi przemyśleniami, poznać różne punkty widzenia i przede wszystkim pomóc stowarzyszeniu w nakreśleniu celów oraz przedsięwzięć do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, aby ich działania jak najlepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Szkolenie (uzupełniające)z zakresu stosowania środków ochrony roślin

przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków,z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, które odbędzie się w dniu 20 października (czwartek),
o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej,ul. Kochanowskiego 4.

Zapisy na szkolenie: tel. 29/746 20 12; kom. 723 436 171

Obrazek
Zaręby Kościelne dla Ukrainy

Obrazek

W związku z apelem Wojewody Mazowieckiego skierowanym do samorządów, aby w tym niewyobrażalnie trudnym czasie toczącej się wojny na Ukrainie przekazać m.in. nowe lub używane autobusy szkolne, gmina Zaręby Kościelne postanowiła udzielić pomocy walczącym dzielnie sąsiadom zza wschodniej granicy. Gmina dysponowała używanym autobusem szkolnym, który w związku z tym, że od 2 lat dzieci szkolne są dowożone przez firmy wyłonione w wyniku przetargu nie był potrzebny. Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci autobusu marki AUTOSAN Instytutowi Miasta Lwów. Po wypełnieniu szeregu procedur związanych z przekazaniem autobusu w postaci darowizny w dniu 14 października 2022 roku do Zarąb Kościelnych przyjechała delegacja, która odebrała autobus wraz z darami zebranymi od mieszkańców naszej gminy. To już druga darowizna w tym roku – w kwietniu wypełniony darami i wyposażeniem strażackim przekazany został samochód strażacki do Buczy na Ukrainie.
Na co dzień jesteśmy świadkami doznawanej krzywdy, także przez ludność cywilną Ukrainy, nie możemy więc pozostać obojętni i w miarę możliwości pomagamy i wspieramy naszych sąsiadów podziwiając jednocześnie ich niezłomną i bohaterską walkę o integralność i wolność swojej Ojczyzny.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Obsługi
oraz Emerytowanemu Gronu Pedagogicznemu
pełne szacunku i uznania podziękowania
za ogromny wysiłek i oddanie
w kształtowaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.
Niech nie tylko w tym dniu,
ale i w codziennych działaniach marzenia
i pomysły staja się szkolną rzeczywistością.
Życzymy Państwu uśmiechu, który otwiera serca,
wytrwałości w pełnieniu swojej misji, aby to,
co robicie zawsze przynosiło najszlachetniejsze owoce
a radość i satysfakcja z wykonywanej pracy
była źródłem społecznego uznania.

Życzy Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz wraz z pracownikami
Zaręby Kościelne 14.10.2022r.


Obrazek
Ocena jakości wody za III kwartał 2022 roku z wodociągu Zaręby Kościelne

Pobierz
Obrazek
Głośna próba syren alarmowych!
Obrazek

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w ramach projektu „Mazowieckie Syreny +” w dniu 11 października 2022 r. odbędzie się odbiór prac montażowych. Ponadto zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych oraz komunikatów.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt
/-/ Urszula Wołosiewicz
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE DOTYCZĄCY DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne
Informuję, że w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przekazała w dniu 29.09.2022 roku Gminie Zaręby Kościelne tabletki jodowe.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Zaręby Kościelne:
1. Praktyka Lekarska Jakub Tadeusz Ruman - ul. Kowalska 16A, 07-323 Zaręby Kościelne.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne

Ważne!
Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.
Wydanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.
Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Wójt Gminy
Urszula WołosiewiczPobierz obwieszczenie
Pobierz - Ulotkę informacyjną MSWiASpotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Henrykiem Kowalczykiem

Obrazek

3 października 2022 r. w nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach odbyło się spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Henrykiem Kowalczykiem, w którym udział wzięli rolnicy i samorządowcy z terenu 5 gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, oraz Zaręby Kościelne.

Pobierz relację.Uroczyste otwarcie budynku komunalnego w Zarębach Kościelnych
i świetlicy w Gąsiorowie.


Obrazek

Październik dla gminy Zaręby Kościelne rozpoczął się bardzo ważnymi wydarzeniami. W dniu 1 października 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch budynków – budynku komunalnego przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych oraz świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie. Na wybudowanie budynku komunalnego gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1.3 mln i tyle wyniósł koszt budowy tego budynku, natomiast dofinansowanie na świetlicę pozyskano z dwóch źródeł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo – Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne” – 476 297, 58 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200 000,00 zł.
Pani Wójt Urszula Wołosiewicz szczególne podziękowania skierowała do obecnego na uroczystości Senatora Pana Roberta Mamątowa, który wspiera gminę w pozyskiwaniu środków, a szczególnie w uzyskaniu dotacji na budynek komunalny. Dla wielu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej brakowało mieszkań, a dotychczasowy zasób mieszkaniowy gminy stanowiły między innymi stare przedwojenne, drewniane budynki, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkających tam ludzi. W nowym budynku wielkości 291,91 m2 powierzchni użytkowej, znajduje się 6 mieszkań z łazienkami różnych wielkości. Część z nich jest w pełni dostosowana do zamieszkania dla osób niepełnosprawnych Budynek energooszczędny z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym i panelami fotowoltaicznymi.
Podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego zostały skierowane do obecnej na uroczystości Pani Elżbiety Lanc, członka zarządu Województwa Mazowieckiego, do radnego Sejmiku Pana Krzysztofa Winiarskiego oraz do Wojewody Mazowieckiego na ręce obecnej Pani Agnieszki Krupińskiej zastępcę kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce . Pani wójt dziękowała wykonawcom – Panu Jarosławowi Wyszomirskiemu za wykonane prace budowlane przy budynku komunalnym oraz wykonawcy robót budowlanych świetlicy w Gąsiorowie Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu, a także inspektorowi nadzoru Panu Waldemarowi Brzostkowi, pracownikom Urzędu Gminy za ogromny wysiłek włożony w trudny i żmudny proces od projektowania, uzgadniania, przygotowania projektów poprzez budowę, odbiory i rozliczanie inwestycji oraz radzie gminy za podjęte uchwały dzięki którym można było rozpocząć proces budowania. W tym roku gmina oddała do użytku aż 4 budynki, a wiele innych inwestycji jest w trakcie budowy, a także już zakończonych.
Budynek świetlicy w Gąsiorowie został w 2020 roku odkupiony od GSu. Przez 50 lat znajdował się tu sklep spożywczy. W ramach pozyskanych środków został gruntownie stermomodernizowany i wyremontowany. Znajdujące się na dachu panele fotowoltaiczne mają wspierać system odgrzewania i zużycia prądu.
W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie budynków przez ks. kan. Andrzeja Dmochowskiego, proboszcza parafii Zaręby Kościelne oraz ks. wikariusza Tomasza Kurka.
Podziękowania i kwiaty otrzymała Pani Wójt od KGW „Gąsiorowianki”, które pięknie ozdobiły swoją świetlicę i przygotowały pyszny poczęstunek. Mieszkańcy wsi Gąsiorowo i Uścianek Wielki spędzili miło czas w nowej świetlicy oraz przy ognisku, świętując ważne i długo wyczekiwane wydarzenie – wymarzona świetlica, miejsce spotkań, integracji i rekreacji.
Prestiżowa nagroda dla gminy Zaręby Kościelne za projekt „Adaptacja budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne”


Obrazek

W dniu 28 września 2022 roku w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie Pani Wójt Urszula Wołosiewicz oraz projektant Pan Kacper Gmurczyk uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Z 500 zgłoszonych do konkursu projektów gmina Zaręby Kościelne znalazła się wśród 75 wybranych w Finale – nagrodę otrzymała gmina jako inwestor, wykonawca Sun Factory Tomasz Szlichta, projektant Max Projekt Kacper Gmurczyk . Wyboru nagród dokonywała kilkuosobowa komisja złożona z przedstawicieli uczelni technicznych, ekspertów branży budowlanej, praktyków, przedstawicieli Ministerstw. Dodatkowo gmina Zaręby Kościelne otrzymała nagrodę od Warszawskiej Izby Gospodarczej za pomysł utworzenia Centrum, jako miejsca pomocy osobom niepełnosprawnym we współpracy z innymi samorządami.

List gratulacyjny dla Pani Wójt przekazał również Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Uroczystość swoim występem uświetnił Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Poniżej link do katalogu pokonkursowego 26.edycji konkursu:
https://www.modernizacjaroku.org.pl/sites/default/files/attachments/2022/katalog%20pokonkursowy_26%20edycja%20konkursu.pdfUroczyste otwarcie świetlicy w Zakrzewie-Kopijkach
i Piknik Charytatywny na rzecz Dominika Biernackiego.


W dniu 25 września odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Zakrzewie-Kopijkach, oraz Piknik Charytatywny na rzecz Dominika Biernackiego podopiecznego Fundacji Serce Dziecka.

Od wielu lat mieszkańcy pragnęli, aby w ich miejscowości powstała świetlica - siedziba dla KGW „Zakrzewiacy”, miejsce spotkań, zebrań, uroczystości rodzinnych i lokalnych. Znajdował się tu duży parterowy budynek po zlikwidowanej 12 lat temu szkole podstawowej. Budynek ten wysiłkiem miejscowego społeczeństwa wybudowany w latach 60 - tych XX w. popadał w ruinę i nie nadawał się do użytku. W 2021 roku udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo – Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne” oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj całą relację
Obrazek
Prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Zielone Sioło.
Obrazek

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru obejmującego:

- gminę miejsko-wiejską Brok,

- gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Brańszczyk.

W związku z powyższym w terminie 3 – 8 października br. odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu poznanie głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD „ZIELONE SIOŁO”, które posłużą do:

- nakreślenia celów i przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju,

- opracowania analizy SWOT,

- opracowania zasad wyboru i oceny operacji oraz

- monitoringu i ewaluacji w nowym okresie programowania.

Kluczową zasadą tworzenia dokumentu jest szerokie włączenie lokalnej społeczności, aby przyszłe działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i problemy mieszkańców.

Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania i opracowania Strategii. Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych na stronie LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej informacji pod nr tel. 602 778 363, 660 545 913.
Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy rolników i mieszkańców gmin: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie oraz Zaręby Kościelne na spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem w poniedziałek 3 października 2022 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej we wsi Zakrzewo-Kopijki.

Obrazek
Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”

25 września 2022r. w Ostrowi Mazowieckiej podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” rolnicy z gminy Zaręby Kościelne zostali odznaczeni medalami „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Piwoński Henryk oraz Kempisty Wojciech zostali odznaczeni przez Wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Bezpłatna aplikacja mobilna „ZGK Info”
Obrazek


Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy dla naszych Klientów bezpłatną aplikację mobilną „ZGK Info”.

Aplikację można pobrać w App Store i Google Play.

Podstawowym zadaniem naszej aplikacji jest szybki dostęp użytkowników do Harmonogramów Odbioru Odpadów i przypominanie o zbliżających się terminach wystawienia danej frakcji do odbioru przez naszych pracowników.

Możecie Państwo wybrać częstotliwość przypomnienia nawet do 3 dni przed terminem odbioru oraz sprawdzić Gdzie Wyrzucić (zakładka) dany odpad.

Za pomocą aplikacji można otrzymywać nasze alerty, wiadomości i powiadomienia oraz zgłaszać awarie i zaobserwowane problemy, np. dzikie wysypisko lub brak odebranych odpadów.

Aplikacja jest bezpłatna i przeznaczona na urządzenia mobilne dla mieszkańców gmin, które mają aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Korzystanie z niej jest w pełni anonimowe. Aplikacja nie przechowuje, ani nie zapisuje żadnych danych osobowych.

Zachęcamy do aktywnego korzystania


Do pobrania GRATIS

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details. .

APP Store

https://apps.apple.com/pl/app/zgk-info/id1607677657?l=pl27 września 2022r. - zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy.


Z A P R O S Z E N I E


Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Zaręby Kościelne na zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Zebranie odbędzie się w dniu 27.09.2022r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali pod ośrodkiem zdrowia.


Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz
Wyłączenia prądu na terenie gminy 26-30 września 2022r.

Obrazek
PobierzOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1M/00045055/6

Dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Uścianek Wielki gm. Zaręby Kościelne. Ogłoszenie w załączeniu.

Data publikacji: 20.09.2022r.

Pobierz

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach oraz piknik charytatywny.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne oraz KGW Zakrzewiacy zapraszają na otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach połączone z piknikiem charytatywnym na rzecz Dominika Biernackiego podopiecznego Fundacji Serce Dziecka.

25 września 2022r. (niedziela) - godz. 13.00 - Zakrzewo-Kopijki

W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych w tym występ zespołów: Dystans, DORIS oraz Siver.

Podczas otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewie Kopijkach połączonej z piknikiem charytatywnym na rzecz Dominika Biernackiego podopiecznego Fundacji Serce Dziecka w dniu 25.09.2022 roku o godz. 15:30 prowadzone będą licytacje charytatywne w których wylicytować będzie można:
- indywidualną lekcję boksu z Trenerem Michałem Nasiadka,
- dzień w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych,
- masaże przez wykwalifikowanych masażystów,
- swojskie weki i przetwory,
- prace uczestników Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych,
- domki do malowania dla dzieci.
- Kosz z wędlinami tradycyjnymi i swojskim chlebem ufundowany przez Gospodarstwo Rolno-Handlowe Marcin Dawidowicz Pętkowo Wielkie,
- Możliwość wygrania 5 bonów każdy o wartości 200 zł do wypożyczalni "Żelaźniaczek", ul. Broniewskiego 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka na wypożyczenie narzędzi i maszyn ogrodowych, elektronarzędzi.
- Licytacje obrazów namalowanych przez dzieci w czasie wakacyjnych warsztatów zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zaręby Kościelne,
- Loteria organizowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zaręby Kościelne.


Pobierz plakatAplikacja mobilna Kolei Mazowieckich
Obrazek

„Od 23 sierpnia można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. To jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki.

Korzystając z aplikacji, można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Nie trzeba również martwić się o brak zasięgu przy kontroli biletu – aplikacja daje dostęp do biletów offline. Ponadto, w przypadku zgubienia telefonu, bilet okresowy można łatwo odzyskać, korzystając z aplikacji na innym urządzeniu.

Dodatkową nowością i dużą zaletą jest także możliwość skorzystania z płatności Twisto. Jest to płatność odroczona do 30 dni, którą następnie podróżny może uregulować w całości albo rozłożyć na raty. Aplikacja umożliwia "zapamiętanie" kupowanego biletu okresowego. Jeśli podróżny jako metodę płatności wybierze płatność cykliczną, wówczas bilet okresowy odnowi się automatycznie. To duże ułatwienie szczególnie dla tych osób, które regularnie korzystają z wybranej oferty – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu KM.

Aplikacja mobilna KM jest kompatybilna z IKM. Zastosowany został mechanizm wspólnego logowania do aplikacji mobilnej i strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl. Dzięki, któremu podróżni korzystający z zakupu biletów przez stronę i posiadający zarejestrowane konto w systemie uzyskują dostęp do aplikacji, używając tych samych danych autoryzacyjnych (login i hasło) bez konieczności rejestracji konta.

Aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM”. Aby z niej skorzystać należy ją pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym.”Plebiscyt internetowy na najpopularniejsze budowy i modernizacje w Polsce
Obrazek


Szanowni Państwo
Pragnę poinformować, że w dniu 01.09.2022 o godzinie 12:00 startuje Plebiscyt internetowy, w którym udział bierze Nasz projekt: Adaptacja budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych.
Prosimy o oddawanie głosów na projekt.

Plebiscyt internetowy jest dodatkiem promocyjnym do Konkursu, decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje niezależne Jury wizytujące każdy obiekt startujący
w Finale Konkursu.

Wyniki głosowania oraz werdykt konkursowego Jury poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się 28 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jak zagłosować❓
✔ Wejść na stronę: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-2
✔ kliknąć "zagłosuj na ten obiekt"
✔ wypisać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz zaznaczyć "nie jestem robotem"
✔ po udanej weryfikacji kliknąć "zagłosuj"
✔ na podany adres mailowy wysłany zostanie link, który trzeba kliknąć, aby potwierdzić oddanie głosu.


📍 Każdy może oddać jeden głos każdego dnia w województwie
📍 Głosowanie trwa do 28 września do godziny 15.00 zakończenie na Gali

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja!”

ZUS zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz bliskich na wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów, uzyskać informacje na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami czy zintegrować się z innymi uczestnikami. Naszym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.6.2020
z dnia 25-08-2022 dotyczące inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W".


PobierzObwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.209.2022.MK z dnia 23.08.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

PobierzObwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.242.2022.AK z dnia 19.08.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

Pobierz„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” - Oddaj głos na Mieszkańców Naszej Gminy!

Zagłosuj na najbezpieczniejsze gospodarstwo w internetowym konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”

Państwo Jadwiga i Wojciech Kempisty są laureatami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w mazowieckim.
W dwóch oborach utrzymują 180 sztuk bydła, w tym 100 krów dojnych. Na 120 hektarach gruntów uprawiają na potrzeby paszowe bydła pszenżyto, żyto, owies, kukurydzę, jęczmień i użytki zielone.

Na wybrane gospodarstwo można głosować od 23 sierpnia od godziny 8:00 do 23 września 2022 roku do godziny 00:00. Wejdź na stronę www.agronews.com.pl i kliknij w baner konkursu. System liczy jeden głos z jednego numeru IP.Apel policjantów z Komisariatu Policji w Małkini Górnej.

W związku z pojawiającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami
są starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt ufne, apelujemy do Państwa
o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z obcymi osobami!.


Apel do pobrania w załączeniu.

Pobierz ogłoszeniePrzerwy w dostawie wody na terenie gminy - 20.08.2022r.

Uwaga jutro, 20 sierpnia, od godziny 11:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Kosuty, Niemiry, Nowa Złotoria i Stara Złotoria.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dodatek węglowy.

Obrazek


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje,
iż można składać wnioski o dodatek węglowy.


Otrzymają go gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego, po złożeniu wniosku otrzymują 3000 zł.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis źródła ogrzewania do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne wniosek mogą złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

poniżej link do Rozporządzenia ze wzorem wniosku o dodatek węglowy

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712


Pobierz wniosek o dodatek,Pobierz klauzule informacyjnąKonsultacje społeczne dot. nowego rozkładu jazdy pociągów

Od 16 do 31 sierpnia mieszkańcy gminy Zaręby Kościelne mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał w edycji 2022/2023

Sugestie czy pomysły może zgłosić każdy zainteresowany. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie planowanym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organizator prosi. Planowany rozkład do pobrania jest poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo, na adres ugzar@post.pl

W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne - planowany rozkład jazdy pociągów edycji 2022/2023"

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.Pobierz rozkład _1,Pobierz rozkład _2,Obwieszenie Wojewody Mazowieckiego
SPN-O.7533.27.2022.WO z dnia 16.08.2022r.


o wydaniu decyzji Nr 691/O/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Działka nr 637
o pow. 068 ha w m. Pętkowo Wielkie.

Pobierz informacjęObwieszczenia Wojewody Mazowieckiego WI-I.7821.41.3.2021.LK
z 08.08.2022r. o wydaniu decyzji administracyjnej dot. inwestycji drogowej
w m. Kępiste-Borowe.


Data udostępnienia: 2022-08-12

Pobierz informacjęPodpisanie umowy na rozbudowę dróg gminnych.

Obrazek


05 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Rostkowskiej podpisał umowę z firmą Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki – wykonawcą inwestycji, która będzie polegała na rozbudowie dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie.

Etap I polegał będzie na rozbudowie drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych, rozbudowie drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,5 w Zarębach Kościelnych, rozbudowie drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych, opiewa na kwotę 1 510 234 zł brutto, termin wykonania do 30 listopada 2022r.

Etap II polegał będzie na wykonaniu projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Chmielewo o łącznej długości 1, 332 km wraz z przebudową istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej.

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Chmielewo o łącznej długości 1,332 km wraz z przebudową istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej opiewa na kwotę 2.984.000,00 zł termin wykonania 30.10.2023r.

Łączna wartość inwestycji wynosi 4 494 234,00 zł.
Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 95% i stanowi wartość 4. 269.522,30 zł.
Spotkanie z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


Obrazek


W dniu 04.08.2022 roku Pani Urszula Wołosiewicz – Wójt Gminy Zaręby Kościelne oraz Pani Magdalena Świerczewska Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego
w Zarębach Kościelnych spotkały się z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Centr Opiekuńczo – Mieszkalnych na terenach wiejskich. Dla Pani Minister bardzo ważna jest opinia o potrzebie tworzenia i zasadach funkcjonowania tego typu instytucji. Pani Wójt wręczyła Pani Minister pamiątkową statuetkę ze zdjęciem budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.
Centra Opiekuńczo – Mieszkalne to resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Zarębach Kościelnych jest drugim na Mazowszu, które rozpoczęło swą działalność. Swoim wsparciem obejmuje jednorazowo 24 osoby niepełnosprawne w tym 18 na pobyt dzienny i 6 na pobyt całodobowy. Mają one zapewnione wsparcie w postaci usług opiekuńczych, mieszkalnych, pielęgniarskich, rehabilitację, terapię zajęciową oraz wyżywienie. Pobyt w Centrum jest bezpłatny.
Po pierwszym miesiącu funkcjonowania widzimy, jak bardzo tego typu jednostka potrzebna jest osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Serdecznie dziękujemy Pani Minister za poświęcony czas, merytoryczną rozmowę
i ogromne zainteresowanie losem osób niepełnosprawnych.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Obrazek

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych przypomina producentom rolnym o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć*:

• Faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022 r.

• Dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2021 (w przypadku pierwszego wnioskowania w danym roku)

• Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie

*wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 3

Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kompletnie wypełnione dokumenty przyjmowane są w pokoju nr 3 w godz. 7:00 – 15:00 w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili.OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje,
iż prowadzi zbiórkę dla rodzin wymagających wsparcia w postaci:


- mebli pokojowych: łóżka, wersalki, tapczany,

- szafy, szafki,

- szafki kuchenne,

- sprzęt AGD.

Kontakt w wyżej wymienionej sprawie z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu: (86)2763120 w godzinach pracy Ośrodka.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2022r. (poniedziałek)
Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7.00 – 14.00


1 sierpnia włączone zostaną syreny alarmowe.

Obrazek

Informujemy, że w celu upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 w Godzinę „W” zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Akustyczny, ciągły sygnał alarmowy będzie trwał 1 minutę.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności
o zagrożeniach.UA
"1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій."

I miejsce na etapie powiatowym w konkursie kulinarnym dla KGW Chmielewo

Obrazek

Na Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Bogutach Piankach w dniu 24 lipca 2022 roku gminę Zaręby Kościelne reprezentowało KGW Chmielewo i KGW Kępiste Borowe. Panie z Kępiste Borowych przygotowały przepyszne pierogi w 3 smakach, a KGW Chmielewo przygotowało niezwykłą potrawę, która zajęła I miejsce w VII edycji konkursu kulinarnego dla KGW – kaczka pieczona z domowym sosem z wiśni do tego kopytka z sosem, pieczone jabłko i karmelizowana morelka!

Wielkie podziękowania i gratulacje dla tych kół za wkład pracy, niezwykłą atmosferę i pokaz umiejętności.

Zespół Kwiaty Polskie z Chmielewa prezentował też na scenie swój kunszt wokalny.

Tego dnia czekało na uczestników wiele ciekawych atrakcji, pokaz ginących zawodów, stoiska z pysznymi potrawami, atrakcje dla dzieci oraz występy miejscowych zespołów w tym słynnego zespołu ludowego Rokiczanka.Letnie atrakcje dla dzieci w bibliotece gminnej w Zarębach Kościelnych.

Obrazek

W dniach 28-30 czerwca i 12-14 lipca 2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne zorganizowała cykl zajęć wakacyjnych dla najmłodszych pod nazwą „Wakacje w bibliotece”.
W czerwcu dzieci wzięły udział w warsztatach malarskich „Kolory lata” z elementami arteterapii, w czasie których malowały farbami akrylowymi na podobraziach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Uczestnicy zajęć spotkali się także w Bibliotecznej Strefie Gier "Bez Prądu" – testowali tu wiele ciekawych gier planszowych, grali w popularne niegdyś gry kartkowe i brali udział w zabawach z dawnych lat na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również czytania wierszy znanych i lubianych polskich poetów! Na koniec czerwcowych spotkań dzieci wybrały się do „Sielskiego Domu i Ogrodu” w Starej Złotorii, gdzie zwiedzały malownicze ogrody tematyczne i sielski dom, w którym dawniej mieściła się szkoła podstawowa. W klimatycznej stodole odbyły się warsztaty rękodzieła, po których uczestnicy spotkania powrócili do domu z pachnącymi lawendowymi saszetkami oraz filcową biżuterią.
Na pierwszych zajęciach w lipcu młodzi czytelnicy odbyli wirtualny spacer po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w goglach VR, tworzyli własne modele wybranych modułów stacji i wzięli udział w pokazie poświęconym najmniejszym obiektom Układu Słonecznego, w czasie którego uczyli się rozpoznawać prawdziwe meteoryty i obserwowali, jak powstaje kometa. Na kolejnych warsztatach plastycznych dzieci za pomocą farb witrażowych tworzyły kolorowe lampiony. 14 lipca zorganizowano ostatnie z cyklu wakacyjnych spotkań. Przygotowano atrakcyjne gry i zabawy, w tym zawody drużynowe. W przerwie między zabawami odbyło się ognisko. Na koniec zajęć uczestnicy wakacyjnych spotkań „Wakacje w bibliotece” otrzymali dyplomy i słodkie upominki, a potem losowali dla siebie nagrody niespodzianki.
– Bardzo nas cieszy, że dzieci tak chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas zajęciach – mówi bibliotekarka – Przed nimi jeszcze połowa wakacji, zatem życzymy udanego wypoczynku i, jak zawsze, zapraszamy do biblioteki. Serdecznie zapraszamy także młodzież i dorosłych. Mamy mnóstwo ciekawych książek, które tylko czekają, by je ktoś zabrał ze sobą na wakacje!
Obwieszczenie RGK.6733.05.2022 z dnia 20.07.2022r.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 maja 2022 roku została wydana decyzja znak RGK.6733.05.2022 dla Gminy Zaręby Kościelne w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej n/N kablowej, oświetleniowej wraz ze słupami na działkach 13, 14, 15 w m. Gaczkowo gm. Zaręby Kościelne.

Data publikacji: 22.07.2022r.

Pobierz ogłoszenieZapraszamy na szkolenia Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”

26.07.2022 r. – godz. 12.00 – Gmina Zaręby Kościelne (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14).


W związku z trwającym do dnia 28 lipca br. naborem wniosków o przyznanie pomocy na Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” chcących pozyskać środki finansowe na założenie własnej firmy zapraszamy na szkolenia dotyczącego informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. naboru.

Podczas spotkaniazostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej. Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.Program Dobry Start 300+
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.


ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start
Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
• systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
• portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.
Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.


PobierzDofinansowanie na odbiór azbestu

Obrazek

12 lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała z dziewięcioma samorządami z powiatu ostrowskiego umowy na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, znajdujący się w eternicie.

W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: Senator RP Robert Mamątow, posłowie na Sejm: Anna Maria Siarkowska, Marek Zagórski i Arkadiusz Czartoryski, Radosław Stachacz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Ostrołęce oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda.

Do Gminy Zaręby Kościelne trafi 34 996,54 zł na zadanie „Usuwanie azbestu na terenie gminy Zaręby Kościelne w 2022 roku”. Dotacja na odbiór eternitu pokryje w 100 % koszty zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Umowę podpisała wójt gminy Urszula Wołosiewicz oraz skarbnik Agnieszka Rostkowska.

Każdego roku Urząd Gminy zbiera deklaracje od mieszkańców kto i ile azbestu chce unieszkodliwić. Do 2032 roku trzeba zmienić wszystkie azbestowe pokrycia dachowe. Dobra wiadomość dla rolników - rząd opracowuje zasady dotacji dla rolników o częściowe dofinansowanie również pokrycia nowych dachów.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
SPN-O.7533.27.2022.WO z dnia 18 lipca 2022r.


o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajetych pod drogę publiczną.

Data publikacji: 19.07.2022r.

PobierzInformacja o licytacji nieruchomości nr KW OS1M/00062056/8 w Zarębach Kościelnych.

PobierzOcena jakości wody za II kwartał 2022 roku z wodociągu Zaręby Kościelne.

Pobierz informację


Zakończenie procedury naboru na Stanowisko: Księgowy w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych.

PobierzInformacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.
Informacja dotycząca telefonu alarmowego.

Informuję, że od dnia 1 lipca 2022 r. w ramach systemu funkcjonowania telefonów alarmowych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa mazowieckiego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej w trybie współdziałania ze społeczeństwem funkcjonuje telefon alarmowy o nr. 888 506 005:

- w dni robocze w godzinach 08.00 – 20.00

- w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 15.00.KIEROWNIK CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Księgowy w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych.

Pobierz ogłoszenie,załączniki do ogłoszenia.Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.25.2021 z 29.06.2022r.

PobierzZmiana godzin pracy Urzędu Gminy w okresie letnim.

Przypominamy, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd Gminy Zaręby Kościelne będzie czynny w godz. 7,00-15,00.
Złóż wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz skorzystać z dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego DVB-T2/HEVC (dekodera lub telewizora), możesz złożyć wniosek przez Internet lub w placówce pocztowej.

Sprawdź, jak to zrobić.

https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
Obwieszczenie Wójta Gminy RGK.6733.05.2022 z dnia 22.06.2022r.

PobierzObwieszczenie Wójta Gminy RGK.6733.02.2022 z dnia 24.05.2022r.

PobierzDnia 27.06.2022 w Zarębach Kościelnych miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po wielu miesiącach wytężonych prac, zostało otwarte Centrum Opiekuńczo Mieszkalne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Pobierz
Obrazek
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OS1M/00062056/8

Komornik Sądowy w Ostrowi Mazowieckiej podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13-07-2022 o godz. 12,30 odbędzie sie pierwsza licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 44,20m2. w Zarębach Kościelnych.

PobierzApel do mieszkańców o bezpieczny wypoczynek w okresie letnim!

Zaręby Kościelne, 24 czerwca 2022 r.

W związku z nadchodzącym okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci
i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne
o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne.
W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz
Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022r. (poniedziałek)
Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7.30 – 12.30


Obrazek
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w gminie Zaręby Kościelne

W dniu 15 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Pani Agnieszka Rostkowska podpisały 4 umowy
o udzielenie dotacji
ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na następujące zadania realizowane w poszczególnych sołectwach:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo

3. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie

4. Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w uroczystym podpisaniu umów uczestniczyła Wicemarszałek Pani Elżbieta Lanc, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Pan Mirosław Augustyniak oraz Dyrektor Delegatury Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Pan Mariusz Popielarz.

Gmina Zaręby Kościelne otrzymuje dotacje każdego roku na realizację rożnych projektów z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Program ten znakomicie przyczynia się do aktywizacji sołectw w realizowaniu zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Obrazek
Wyniki przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.

Pobierz informacjęWyłączenia prądu na terenie gminy w dniach 27.06-01.07.


W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 27.06.-01.07.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy w dniach 20-24 czerwca br.
Obrazek
PobierzOBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
SIP.AB.6740.6.22.2022 z dnia 25.05.2022r


Dotyczy: rozbudowy drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych.

PobierzWójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun (opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun osób niepełnosprawnych)w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych

Wymiar etatu: pełen etat
Ilość wolnych stanowisk - 1
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.07.2022 r.
Szczegóły w załączeniu: Pobierz ogłoszenie o naborze,Pobierz formularz osobowy.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
INFORMUJE,
że istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w kwocie 30.000,00 zł na jedno stanowisko pracy.

Pobierz„Dzień Dziecka w Świerżach Zielonych”

Sobota, 04 czerwca był wyjątkowym dniem dla dzieci zamieszkujących Gminę Zaręby Kościelne. Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Zielonych „Świerżewianki” zorganizowało w wiejskiej świetlicy Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zabawa rozpoczęła się animacjami dla dzieci w godzinach przedpołudniowych. Pogoda dopisała. Wszystkie gry zespołowe, zabawy, malowanie buzi, wata cukrowa – czyli wszystko to, co dzieciaki kochają najbardziej, było przeprowadzone na zewnątrz świetlicy. Wewnątrz, stoły uginały się pod wspaniałościami różnorakich przekąsek przygotowanych specjalnie dla nich w ramach poczęstunku, z którego dzieciaki korzystały w tzw. między czasie. Pani Wójt Urszula Wołosiewicz mimo, iż ze względu na nadmiar swoich obowiązków nie mogła odwiedzić świętujących, ufundowała im na osłodę cukierki.
Gdy tylko animatorzy zakończyli szaleństwa, dzieciaki udały się na przygotowane z grilla pachnące kiełbaski i deser w postaci lodów.
Po krótkim odpoczynku na nasze pociechy czekały kolejne atrakcje – najpierw karaoke – przy którym świetnie bawiły się zarówno dzieci jak i rodzice – a następnie dyskoteka!

Świerże Zielone przez cały dzień, aż do późnych godzin popołudniowych rozbrzmiewały głośnym śmiechem, zabawą, wesołą muzyką, suto okraszoną przez prowadzącego didżeja Grzegorza Marcinowskiego przebojami różnych gatunków muzycznych.

To był wspaniały dzień. Na długo zapadnie w naszej pamięci. Do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję, że po tak udanej imprezie – przerodzi się ona w wydarzenie cykliczne.
Dziękujemy serdecznie za tak wspaniałą inicjatywę, aktywność i zaangażowanie członków KGW „Świerżewianki”
Obrazek

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45
od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022


Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu
od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Pobierz informacjęObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne
RKG.6733.04.2022 z 01.06.2022r.


Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości, że 02.06.2022 została wydana decyzja dla firmy TOMPLAST Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ustalająca warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Do pobrania: PobierzOgłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.

Pobierz ogłoszenie,Pobierz Formularz zgłoszeniowyObwieszczenie Starosty Ostrowskiego
SIP.AB.6740.6.23.2021 z dnia 25.05.2022 r.


dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,54
w Zarębach Kościelnych.

Data publikacji: 01.06.2022r.

Pobierz informacjęŻyczenia z okazji Dnia Dziecka

Kochane Dzieci.
W dniu Waszego święta, życzymy Wam
radości oraz uśmiechu,
wielu fascynujących przygód,
wspaniałych przyjaciół oraz miłości najbliższych.
Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz
wraz z pracownikami


Obrazek
Pobierz życzeniaW dniu 30 maja 2022 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz uczestniczyła w Kancelarii Premiera w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Znalazła się wśród 96 samorządowców z całej Polski którzy zostali odznaczeni przez Ministra Mariusza Kamińskiego i Wiceministra Pawła Szefernakera Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Została doceniona za 16 lat pracy w samorządach – powiatowym i gminnym, a także wieloletnie zaangażowanie społeczne i pełnione funkcje w związkach zawodowych i kilku stowarzyszeniach.
Gratulujemy!
Obrazek
Pociąg „Słoneczny” i „Słoneczny – BIS”.

„Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.

Pobierz informację27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w gminie Zaręby Kościelne i pracują dla dobra lokalnej społeczności – Radnym, Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich oraz wszystkim pracownikom samorządowym
dziękując za owocną współpracę i zaangażowanie życzę zdrowia, pomyślności, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernej ważnej i odpowiedzialnej służbie.
Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz


Obrazek
26 maja Dzień Matki!

W tak pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki przyjmijcie serdeczne wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud wychowania, zrozumienie, troskę i cierpliwość oraz za wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci – te jeszcze małe i te już dorosłe.
Niech każdy dzień przynosi wam uśmiech i pomyślność,
a miłość, którą obdarzacie swoich bliskich
wraca ze zdwojona siłą.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz
wraz z pracownikami

Obrazek
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 od godz. 14:00 dnia 25.05.2022
do godz. 22:00 dnia 25.05.2022


Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze
z porywami wiatru do 65 km/h.

PobierzOstrzeżenie meteorologiczne Nr 39 od godz. 10:00 dnia 21.05.2022
do godz. 20:00 dnia 21.05.2022


Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h,
w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Pobierz informacjęNabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.

Pobierz ogłoszenie,Pobierz wniosek,Pobierz Zaświadczenie lekarskie„Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych” - 29.05.2022 (niedziela)

Impreza odbędzie się w godzinach 15.00 – 24.00.
Miejsce: Plac targowy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych.

Program:
15.00 Rozpoczęcie festynu. Animacje dla dzieci - gry, zabawy, konkursy, zabawy taneczne, pokaz dużych baniek mydlanych na sieciach.
16.30 Oficjalne otwarcie festynu, powitanie gości, przemówienia gości.
17.00 Występy Zespołów:
 Występ Dziecięcego Zespołu Tanecznego z Zarąb Kościelnych;
 Zespół Pieśni i Tańca „BezWianka” z Ostrowi Mazowieckiej;
 Klub Seniora z Andrzejewa;
 Klub Seniora w Zielonce;
 Zapominajki z Zarąb Kościelnych;
 Żurawiacy z miejscowości Boguty Pianki;
 Nadburzanie z miejscowości Nur;
 Kwiaty Polskie z Chmielewa.
Gry, zabawy, konkursy dla dzieci.
19.00 Recital łódzkiego piosenkarza Tadeusza Urbańskiego - TROPEM Krawczyka.
20.00 Gwiazda wieczoru - występ zespołu Skaner.
21.00 Występ egzotycznego zespołu Hakuna Matata.
22.00 Dyskoteka

Atrakcje towarzyszące:
 Bezpłatne wesołe miasteczko, wata cukrowa, tatuaze.
 Stoiska gastronomiczne, potrawy i napoje regionalne, rękodzieła miejscowych twórców, zabawki.
 Stoiska edukacyjno – informacyjne: m.in. ODR, LGD „ Zielone Sioło” i inne.
 Pokazy strażackie.

W godzinach 15.00 – 17.00 zapraszamy na mecz piłki nożnej KS „ISKRA” – GLKS Lelis - na boisku szkolnym.
Pobierz plakatMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji dnia Pielęgniarek i Położnych
wszystkim Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzom
składam serdeczne podziękowania za wykonywanie pracy wymagającej, zaangażowania, odpowiedzialności i poświęcenia dla drugiego człowieka.

Życzę zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby działalność Państwa znajdowała wyraz uznania, nie tylko ze strony pacjentów, ale i współpracujących z placówką instytucji, wzbogacając rozwój i jakość usług medycznych a praca na rzecz chorych budziła dumę i satysfakcję.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz
Obrazek
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania z 04.05.2022 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.45.2022.CJ

PobierzAktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.


PobierzDzień Bibliotekarza i Bibliotek

W związku z przypadającym w dniu 8 maja
Dniem Bibliotekarza i Bibliotek
życzę wszystkim pracownikom bibliotek
dużo zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Szczególne podziękowania składam Bibliotekarkom

z terenu Gminy Zaręby Kościelne,
za pracę dla społeczności lokalnej, za upowszechnianie
wiedzy i promowanie kultury.
Życzę dalszych ciekawych inicjatyw, regałów pełnych książek i zadowolonych czytelników.

Obrazek
Obwieszczenie RGK.6733.03.2022 z 19.04.2022r. o wszczęciu postępowania
w sprawie przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych


PobierzMiędzynarodowy Dzień Strażaka 2022.

Z okazji "Dnia Strażaka" składamy wszystkim strażakom i ich rodzinom jak najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i służbowym. Kierujemy słowa podziękowania i uznania za codzienny trud w realizacji zadań pożarniczych, za gotowość do niesienia pomocy, za zaangażowanie i ofiarność podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz w pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wykonywaniu strażackiej powinności,
a służba na rzecz bliźniego będzie powodem do dumy i satysfakcji.

Ze strażackim pozdrowieniem:
Wójt Gminy Zaręby Kościelne - Urszula Wołosiewicz
Komendant Gminny ZOSP RP - dh. Grzegorz Marcinowski
Obrazek
DZIEŃ FLAGI RP 2022 – WYWIEŚ FLAGĘ!
Obrazek
Zaręby Kościelne – brak wody.

Awaria wodociągu 27.04.2022r. (środa) w godz. 10,00-13,00: Zaręby Kościelne ul. Kowalska od nr 10 do nr 20, ul. Czyżewska od Mokrej do Zakłady „Mazowsze”.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obrazek
Wyłączenia prądu planowe w dniach 2-6 maja 2022r.
W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Pobierz informację
Obrazek
Jutro 26.04.2022r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody: Zaręby Kościelne ul. Ogrodowa, Brewki Zakościelne, Młynarska w godz. 8,00-20.00. Za utrudnienia przepraszamy.
III Krajowe Dni Pola 2022 już w czerwcu!

Obrazek
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na III Krajowe Dni Pola 2022.

Jedno z największych wydarzeń sektora rolniczego w kraju – w tym roku pod hasłem #rolnictwoprzyszłości, podsumuje dotychczasowe osiągnięcia polskiego rolnictwa oraz zaprezentuje dobre praktyki, rozwiązania i metody gospodarowania do zastosowania w nowoczesnych gospodarstwach rolnych: ciągniki, maszyny, urządzenia oraz środki do produkcji rolniczej.

Organizatorem III Krajowych Dni Pola w dniach 11 do 13 czerwca 2022 r., w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11, jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Krajowe Dni Pola - www.dnipola2022.plPobierz informację
Obrazek
Obrazek


Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Uprzejmie informujemy, że dnia 15. kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy Zaręby Kościelne będzie czynny do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Obrazek
Zaręby Kościelne dla Buczy na Ukrainie

Obrazek

W dniu 13 kwietnia 2022 roku strażacy – druh Grzegorz Marcinowski Komendant Gminny Związku OSP w Zarębach Kościelnych i druh Maciej Długołęcki Prezes OSP w Zarębach Kościelnych dostarczyli do przejścia granicznego w Zosinie samochód strażacki z wyposażeniem między innymi w ubrania ochronne, buty gumowe, hełmy strażackie, węże itp. sprzęt gaśniczy.

Do samochodu zostały załadowane zebrane w punkcie zbiórki dary: żywność, środki higieniczne, opatrunkowe, koce, ubrania.

Pani Wójt Urszula Wołosiewicz dziękuje panu Michałowi Rutkowskiemu p.o. Wójta Gminy Szulborze Wielkie, panu Tomaszowi Gajewskiemu przedsiębiorcy z Sadownego oraz pani Viktorii Shchavii z Ukrainy za pomoc w koordynacji tego przedsięwzięcia.

Samochód pożarniczy marki JELCZ 022 został wyremontowany przez gminę Zaręby Kościelne i przekazany aktem darowizny przez OSP Zaręby Kościelne do zrujnowanej wojną Buczy, powiatu Buczyńskiego, obwodu kijowskiego .

Niech ten dar płynący z serca naszych mieszkańców dobrze służy w tych trudnych czasach strażakom i mieszkańcom Buczy.
PZU z Kulturą
Obrazek

W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 15.00 w górnej Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych odbyła się Premiera przedstawienia „Kopciuszek”
W rolę aktorów wcielili się Uczestnicy Projektu p.n.: "Mali artyści - wielkie serca - zabawa w teatr a prawdziwa sztuka" zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Nad Wągrodą w Chmielewie" w ramach partnerstwa i dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU w okresie od 1 października 2021 roku do 10 kwietnia 2022 r.

Jego celem było zwiększenie dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do kultury wysokiej, podwyższenie ich wiedzy na temat teatru i dziedzictwa kulturowego.
Przez czas realizacji projektu Uczestnicy „dotknęli” teatru od kulis. Grupa sześciokrotnie wyjeżdżała do Teatru „Lalka” w Warszawie gdzie poza obejrzeniem wspaniale wyreżyserowanych, barwnych przedstawień teatralnych - uczestniczyli w warsztatach lalkarskich „Ele-mele-dudki – teatrzyk malutki”.
Poznali historię powstania oraz możliwości różnych rodzajów lalek m.in pacynek, pyskówek, jawajek;.
Mieli możliwość przyjrzeć się im z bliska, dotknąć je i odegrać z ich pomocą drobne scenki. Własnoręcznie wykonywali marionetki, kukiełki, lalki greckie, sylwetki do teatru cieni.
Przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej byli aktorzy Teatru Lalka. Niezwykle ciekawe było zwiedzenie kulis Teatru - zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie lalkarską i pracownie konstruktorską.

W gmachu Szkoły dzieci cyklicznie uczestniczyły w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez Panią Mariannę Zawistowską oraz przez Panią Małgorzatę Dmochowską, które to przygotowały ich do własnego przedstawiania wystawianego na deskach Szkoły. Wielogodzinne próby, przygotowanie scenografii, trema – sprawiły, iż dzień premiery był dla naszych zuchów wyjątkowy. Mali aktorzy zostali przywitani i pożegnani gromkimi oklaskami. Odnieśli ogromny sukces!
10 kwietnia w Zarębach Kościelnych


Obrazek

Uroczyste obchody Rocznicy Katyńskiej oraz Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej dnia 10 kwietnia zbiegły się z Niedzielą Palmową rozpoczynającą okres przygotowania duchowego do świąt Wielkanocnych, będący wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą św. w czasie, której zwyczajowo poświęcono wielkanocne Palmy i odbyto procesję. Bezpośrednio po nabożeństwie, przy asyście Ułanów i Ochotniczej Straży Pożarnej, władze gminy i szkoły, przedstawiciele Ułanów, rodziny pomordowanych złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Katyńskim i Smoleńskim.
PAMIĘTAMY!


Obrazek


Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi rekrutacje do wojsk obrony terytorialnej, zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Pobierz plakatObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.

PobierzW zwiazku z przebudowa wodociagu w dniu 13.04.2022r. (sroda) nastapi przerwa w dostawie wody:

1. Zareby Koscielne ul. Kowalska od Urzedu Gminy do ul. Brewki Zakoscielne
i ul. Rynek w godz 8,30-13,30

2. ul. Brewki Zakoscielne, Mlynarska, Ogrodowa w godz 8,30-18,30.

Za utrudnienia przepraszamy.
Wyłączenia prądu na terenie Naszej Gminy.
Obrazek
PobierzJuż 23 kwietnia 2022 roku odbędzie się konferencja "Aktywne NGO” organizowana przez Stowarzyszenie „Aktywni” i Departament Zmian Rzeczywistości. Wydarzenie skierowane jest do członków organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów i działaczy.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Blochach (gmina Długosiodło).

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę przydatną do realizacji Twoich projektów, poznać nowych ludzi, wymienić się doświadczeniami i zaprezentować swoje działania wyślij zgłoszenie https://forms.gle/QdSZNnSDYjKDSpab8


Pobierz plakatZaręby Kościelne - spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem
Obrazek

W dniu 4 kwietnia br. w Zarębach Kościelnych odbyło się spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Henrykiem Kowalczykiem z rolnikami i samorządowcami z pięciu gmin. Przybyłych gości powitała wójt Urszula Wołosiewicz: starostę ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka, wójt gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichterę, wójta gminy Boguty Pianki pana Jędrzeja Drewnowskiego, wójta gminy Nur Pana Rafała Kruszewskiego, pełniącego obowiązki wójta gminy Szulborze Wielkie Pana Michała Rutkowskiego wraz z sekretarzem Karolem Dąbkowskim, radnego powiatu Pana Andrzeja Grabowskiego, kierownika KRUS w Ostrowi Mazowieckiej Panią Jolantę Brzuska, Dyrektora BS oddział w Zarębach Kościelnych Pana Piotra Jastrzębskiego oraz wszystkich przybyłych rolników i pracowników związanych z obsługą rolnictwa.

Wicepremier mówił o nowych naborach w ramach PROW 2014-2020, przedstawił informację o konkretnej pomocy dla rolników w postaci dopłat do paliwa, do hodowli loch oraz do nawozów, które resort rolnictwa planuje wdrożyć po uzyskaniu zgody KE. Dopłaty do nawozów sztucznych byłyby realizowane w wysokości 500 zł do ha gruntów rolnych oraz 250 zł do użytków zielonych i obejmowałyby okres od w 1 września 2021 do 15 maja 2022 roku. Zaznaczył, że skala wzrostu cen zależy od wzrostu cen energii i od tego jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie.

Ważnym tematem spotkania były również ubezpieczenia gospodarstw rolnych w sposób kompleksowy – budynki, zwierzęta gospodarskie, uprawy rolne od wszelkiego rodzaju szkód wywołanych przez anomalie pogodowe. Budżet państwa będzie dopłacał 65 % wartości składki by wspomóc rolników - na ten cel w budżecie państwa jest zabezpieczone 1.5 mln zł. Rolnik ma do wyboru 8 ubezpieczycieli, którzy podpisali umowy z MRiRW na dofinansowanie składek. Szczegółowe zasady ubezpieczeń zreferował Regionalny Dyrektor Sprzedaży Województwa Mazowieckiego AGRO TUW Pan Marcin Matysiak. W drugiej części spotkania rolnicy zadawali pytania i przedstawiali trudności, z jakimi boryka się nasze rolnictwo.

Jak zaznaczył Pan Minister spotkania z rolnikami są ważnym elementem pracy w ministerstwie pozwalającym w sposób kompleksowy i praktyczny rozwiązywać wiele problemów.
Setna rocznica urodzin Pana Ryszarda Jabłońskiego z Zarąb Kościelnych.

W dniu 3 kwietnia 2022 roku swoje setne urodziny uroczyście obchodził Pan Ryszard Jabłoński, urodzony 31 marca 1922 roku w Zarębach Kościelnych. Jubileusz rozpoczął się mszą św. w Kościele Parafialnym pw Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zarębach Kościelnych, którą odprawiało 5 księży w tym chrześniak Jubilata ks Dariusz Zakrzewski oraz pochodzący z Zarąb- Salezjanin ks dr Piotr Przesmycki.

Pobierz tekst
Obrazek
"Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny"

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

Poradnik do pobrania poniżej: Pobierz
Obrazek
Obrazek

Wyłączenia prądu na terenie gminy w dniach 4-8 kwietnia br.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Pobierz informację
Obrazek

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
w dniach 1-13.04.2022


Obrazek

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

OGŁASZAM, że w dniach od 1 do 13 kwietnia 2022 r. planowane jest przeprowadzenie

AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

na terenie województwa mazowieckiego.

- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1km2 na całym obszarze objętym szczepieniami.
- Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
- Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
- Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, ze nie zostanie ona podjęta przez lisa.
- Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
- Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
- Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
- Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
- Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzać na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej.

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.

PobierzWypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne.

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.

Pobierz informacjęJuż można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.


Pobierz informacjęObchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Obrazek

24 marca 2022 r. w miejscowości Skłody-Piotrowice w gminie Zaręby Kościelne obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych Jolanta Porucznik, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne Bogumiła Knajp oraz pracownicy biblioteki, nauczyciele i młodzież klas VII.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia, w którym Elwira Krupa z Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne m.in. przypomniała historię rodziny Skłodowskich i przedstawiła cele projektu Zawołani po imieniu. Później głos zabrali Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, podkreślając ważność święta i niezwykłą odwagę, jaką odznaczali się Polacy ratujący Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Wszyscy odnieśli się również do obecnej sytuacji naszych sąsiadów, wojny w Ukrainie, zwracając uwagę na aktualność tematu niesienia pomocy i poświęcenia w obliczu tragedii drugiego człowieka, zaznaczając, że Polacy kolejny raz stanęli przed ważnym egzaminem – egzaminem z człowieczeństwa.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową postawioną na cześć Aleksandry i Hieronima Skłodowskich ze Skłodów-Piotrowic, matki i syna, którzy zostali zamordowani 20 stycznia 1944 roku za ukrywanie Żydów w swojej stodole.

Pobierz informacjęOtwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Zarębach Kościelnych
Obrazek

24 marca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych odbyło się oficjalne otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Dyrektor
i Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych Jolanta Porucznik i Andrzej Raźniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne Bogumiła Knajp oraz nauczyciele, pracownicy biblioteki, pracownicy Urzędu Gminy i młodzież klas VIII.


PobierzGmina Zaręby Kościelne informuje mieszkańców ul. Brewki Zakościelne, że w dniu 25 marca 2022r. (piątek), od godziny 8:30 do godziny 18:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.
Obrazek
Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2022r. godz. 10.00, na Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Spotkanie dotyczy dopłat dla rolnictwa i ubezpieczenia upraw.

Pobierz
ObrazekMiło nam poinformować, że zgłoszone zadanie: „Adaptacja budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych” zostało nominowane do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego" Modernizacja Roku & Budowa XXI w." jako najciekawsza modernizacja ukończona do 2021 roku. Indywidualna wizytówka obiektu znajduje się na stronie Konkursu:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3048/adaptacja-budynku-na-centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-zarebach-koscielnych

Obrazek
Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Доповнення повідомлення від 4 березня 2022 р. щодо проведення профілактичних щеплень дітям, які перетнули кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, настановами щодо порядку проведення вакцинації дітей на підставі Програми профілактичних щеплень (Program Szczepień Ochronnych, PSO) на 2022 рік


https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-na-podstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rokObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania z 28.03.2022 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.45.2022.CJ

PobierzRynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524 albo bezpośrednio na specjalne numery telefonów w urzędach pracy.

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

https://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/pomocdlaukrainyZakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na chwilę obecną jeszcze takie wnioski nie są dostępne na PUE ZUS. Informację od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne, opublikujemy wkrótce na stronie internetowej ZUS – www.zus.pl.

Ponadto na naszej stronie www.zus.pl zamieszczamy sukcesywnie wszystkie informacje dotyczące wparcia obywateli Ukrainy. Linki do komunikatów przesyłam Państwu poniżej:

1.Infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

2.Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko – Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

3.Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - / Допомога на дитину 500+ для громадян України

4.E-wizyta w ZUS - / Е-візит до Закладу Соціального Страхування

5.Informacja dla uchodźców z Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce/ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі

6.Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy którzy przestali otrzymywać emeryturę lub rentę i wyjechali z terytorium Ukrainy / Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України

7.Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego / Базові виплати на випадок хвороби

8.Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami / Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки

9.Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS / Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)


Link ogólny do wszystkich komunikatów: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini
Ulotka informacyjna dotyczącą bioasekuracji HPAI w gospodarstwach utrzymujących drób.

Pobierz informację


Wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości” w Zarębach Kościelnych

Od wtorku, 22 marca br., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zarębach Kościelnych będzie można obejrzeć wystawę stworzoną przez Instytut Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”. Nasza Gmina to kolejny punkt na mapie powiatu ostrowskiego w ramach objazdu wystawy po regionie.

„Ojcowie Niepodległości” to mobilna wystawa prezentująca sylwetki najwybitniejszych działaczy niepodległościowych: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Na planszach umieszczone zostały krótkie życiorysy Ojców Niepodległości oraz archiwalne fotografie, jak również: opis idei wystawy, mapa Polski z lat: 1918–1923, przedstawiająca kształtowanie się polskich granic, przekrój czasowy ukazujący kluczowe wydarzenia procesu odbudowy państwa, a także reprinty pierwszych stron Monitora Polskiego
z listopada 1918 r.

Wystawę będzie można bezpłatnie oglądać na sali gimnastycznej w dniach:
 od wtorku 22 marca do piątku 25 marca w godzinach 8.00- 18.00
 w niedzielę 27 marca w godz. 10.00-15.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Obrazek
W załączeniu przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w dniach 21-25 marca.


Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Pobierz informację
Obrazek
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski.

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Pobierz informacjęWyczekiwana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Uchodźcy – obywatele Ukrainy - będą mogli składać od środy 16 marca w urzędzie gminy wnioski o nadanie numeru PESEL.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wniosek będzie dostępny wkrótce.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej.

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Pobierz Wniosek w języku ukraińskim.Pobierz Wniosek w języku rosyjskim.
Obrazek
„Fundacja PZU z Kulturą” w Zarębach Kościelnych

W Gminie Zaręby Kościelne od dnia 1 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych trwa realizacja projektu Stowarzyszenia "Nad Wągrodą w Chmielewie" w ramach partnerstwa i dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU p.n.: "Mali artyści - wielkie serca - zabawa w teatr
a prawdziwa sztuka".

Celem jest zwiększenie dostępu do kultury wysokiej dzieciom i młodzieży szkolnej, podwyższenie ich wiedzy na temat teatru i dziedzictwa kulturowego, które ze sobą niesie na poziomie lokalnym.

Przez czas realizacji projektu dzieciaki wyjeżdżają do Teatru „Lalka” w Warszawie, gdzie poza obejrzeniem wspaniale wyreżyserowanych, barwnych przedstawień teatralnych uczestniczą w warsztatach lalkarskich „Ele- mele-dudki Teatrzyk malutki”. Poznali historię powstania i możliwości wszystkich rodzajów lalek m.in pacynek, jawajek;. Mieli możliwość przyjrzeć się im z bliska, dotknąć i odegrać z ich pomocą drobne scenki. Własnoręcznie wykonali marionetkę, kukiełkę, lalkę grecką, sylwetki do teatru cieni. Dzieciaki odbyły wycieczkę po kulisach Teatru, czyli przestrzeniach zwykle niedostępnych dla widzów - zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie (lalkarską i konstruktorską) wspólnie z aktorami Teatru Lalka, którzy byli przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej. Dzieci obserwowały aktorów w czasie próby tuż przed przedstawieniem. Poznali tajniki efektów specjalnych i magię jaką ze sobą niesie Teatr.
W gmachu Szkoły regularnie odbywają się warsztaty teatralne dla dwóch grup wiekowych 5-7 lat i 8-10 lat.
Na zakończenie Projektu dzieci wcielą się w rolę aktorów i wystawią na deskach Szkoły własne przedstawienie.

Dzieciaki przygotują we własnym zakresie z pomocą i wsparciem nauczycieli oraz pozostałych uczniów scenografię i rekwizyty. Premiera „Kopciuszka” odbędzie się dnia 10.04.2022. Po Premierze przewidziany jest poczęstunek dla rodziców i przybyłych gości. To będzie wielkie i podniosłe wydarzenie dla małych zuchów. Serdecznie zapraszamy!


Obrazek
Pobierz informacjęŻyczenia z okazji Dnia Sołtysa
Obrazek
W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w dniach 14-18 marca.


Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Obrazek
Pobierz informacjęWszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta Drogie Panie

Obrazek

W tym wyjątkowym dniu
Dniu Kobiet
życzymy Wam drogie Panie
abyście zawsze osiągały szczyt swoich marzeń.
Niech towarzyszy Wam nieustający optymizm,
zdrowie niech nie zawodzi,
a uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy.
Wszystkiego najlepszego !

BĄDŹMY RAZEM – POMAGAJMY!!!
Obrazek

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił całodobową infolinię 987 dla obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy na terenie województwa mazowieckiego.
Infolinia ogólnopolska +48 47 721 75 75
Informacje o legalizacji pobytu na terytorium RP ua.gov.pl
Jeśli zapewniasz schronienie uchodźcom z Ukrainy, zadbaj by zgłosili się pod w/w numer do punktu recepcyjnego. Otrzymają dzięki temu opiekę medyczną, wsparcie i długoterminowe rozwiązania.
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy [PL/EN/UA/RU]
Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Obrazek

PO PRZEKROCZENIU GRANICY
Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:
– tymczasowego zakwaterowania,
– posiłku,
– podstawowej pomocy medycznej.

Informacja: 47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.

LEGALIZACJA POBYTU
Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID–19.

WAŻNE!
Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.

OPIEKA MEDYCZNA
Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18.00–8.00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.

SZKOŁA
Twoje dziecko w wieku 7–18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz email na adres: ukraina–szkola@mein.gov.pl

PRACA
Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.


TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl

Pobierz ulotkę UA;Pobierz ulotkę RU;Pobierz ulotkę PL;Pobierz ulotkę EN.Szanowni mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne.

W obliczu wojny jaka wybuchła na Ukrainie istnieje pilna potrzeba przyjęcia matek z dziećmi, którzy setkami tysięcy przybywają do naszego kraju, by ratować życie.

Nie bądźmy obojętni!
Może ktoś z Państwa mógłby i chciałby przyjąć pod swój dach dotkniętych tym nieszczęściem ludzi.
Proszę, aby już dzisiaj (niedziela – 27.02.2022) zgłaszać się do Urzędu Gminy, gdzie będzie pełniony dyżur w godzinach od 14:00 do 18:00, a także każdego dnia w godzinach 7.30 – 15.30.
Proszę dzwonić na bezpośredni numer Urzędu Gminy - 86 276 31 10 lub telefon komórkowy 662 248 862.
Na stronach gminy poddane są też kontakty do różnych instytucji niosących pomoc.
Od jutra (28.02.2022, poniedziałek) w sali pod Ośrodkiem Zdrowia organizujemy punkt gdzie można przywozić żywność, ubrania, leki, koce, śpiwory, pościel.
Punkt będzie czynny codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz

Gmina Zaręby Kościelne informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 02.03.2022r., nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 14.00 w miejscowościach: Kosuty wzdłuż drogi powiatowej, Niemiry, Stara Złotoria oraz Nowa Złotoria.

Trwają prace nad usunięciem awarii.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Obrazek

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej.


Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzWojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty, we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym przeprowadzają akcję edukacyjną wśród mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia i życia człowieka, wynikających z rozprzestrzeniania się w województwie mazowieckim wirusa wścieklizny.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-przypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Obrazek
Obrazek
Informacja Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Jako społeczność lokalna Ostrowi Mazowieckiej i okolic jednoczymy się w pomocy Ukrainie.

Nie potrzeba więcej słów. Zamiast mówić - POMÓŻMY

Miejsca zbiórki Miasto Ostrów Mazowiecka:
✅ MOPS Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3: pn.-pt. godz. 8:00-16:00
✅ Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, pn.-pt. godz. 8:00-19:00 i sb. godz. 9:00-14:00
✅ Kino Ostrovia, ul. 11 Listopada 5, wt.-ndz. godz. 14:30-21:00
✅ MOSiR Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10, godz. pn.-pt. 7:00-19:00, sb.-ndz. godz. 9:30-18:00

Potrzebne są:
➡️ żywność długoterminowa (cukier, kasze, makarony, mąki, kawa, woda butelkowana, herbata, konserwy mięsne i rybne, oleje, zupki i dania ekspresowe do zalewania wrzątkiem, konserwy/puszki/słoiki z gotowymi daniami, sosy do makaronów i kasz, batony energetyczne, czekolady, suszone owoce, kisiele i budynie w stylu gorący kubek);
➡️ żywność dla dzieci (kaszki, mleko, mleko w proszku, soczki, dania gotowe w słoiczkach, musy owocowe, płatki śniadaniowe);
➡️ kosmetyki i artykuły dla dzieci (pieluchy, kosmetyki do ciała i mycia, szampony, butelki, nowe zabawki dla małych dzieci, chusteczki nawilżone);
➡️ podstawowe kosmetyki i środki czystości (szampony, żele i mydła, papier toaletowy, szczotki i szczoteczki do zębów, pasty do zębów, środki piorące, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone dezynfekcyjnie, maseczki i środki ochrony osobistej);
➡️ środki opatrunkowe i medyczne (gazy, gazy jałowe, bandaże, bandaże elastyczne, plastry z opatrunkiem, woda utleniona lub oktanisept);
➡️ dary rzeczowe pierwszej potrzeby (śpiwory, koce, nowe komplety pościeli, materace - w opakowaniach, ręczniki nowe, nowa bielizna damska i dziecięca, latarki, świece, zapałki, talerze, kubki i sztućce jednorazowe);
➡️ nowe (nieużywane) ubrania i buty (m.in. płaszcze przeciwdeszczowe);
➡️ małe kartony i pudełka plastikowe do pakowania.

✅ Zebrane rzeczy trafią na Ukrainę i do miejsc dla uchodźców w Polsce.
✅ Jeśli macie rodzinę, przyjaciół na Ukrainie, pracujecie z kimś kto zostawił tam bliskich lub macie inny związany z tym problem, również prosimy o kontakt z MOPS 29 745 32 41, 531763763 - postaramy się pomóc.
Na pomoc Ukrainie!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, organizowane są zbiórki dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Poniżej zweryfikowane adresy, gdzie możesz pomóc:

- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
https://pcpm.org.pl/ukraina

- Polski Czerwony Krzyż (PCK)
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

- Caritas Polska
https://caritas.pl/ukraina/

Każda pomoc się liczy!

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski.

Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.
Otrzymasz opiekę medyczną.

Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.

Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.

Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.
Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.

Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.

Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2Pobierz grafikęDnia 23 lutego b.r. Urząd Gminy Zaręby Kościelne gościł Panią Elizę Drewnowską, radną powiatu ostrowskiego, współorganizatorkę grudniowej mikołajkowej akcji przekazania domowych wypieków i smakołyków przygotowanych przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich, jako prezent dla żołnierzy, strażników i policjantów strzegących polsko-białoruskiej granicy. Pani Eliza w czasie spotkania z przedstawicielkami dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy zaangażowanymi w to przedsięwzięcie wręczyła im certyfikaty z podziękowaniem za wsparcie i okazaną życzliwość od 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego podpisane przez płk Pawła Gałązkę.
Spontaniczna akcja była dowodem solidarności z tymi, którzy bronią naszych granic.
Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością władze gminy w osobach Pani Wójt Urszuli Wołosiewicz oraz Pani Sekretarz – Jadwigi Mikołajczyk.
Dziękujemy!

Obrazek
Gmina Zaręby Kościelne w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.
Obrazek
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.20.2021 z dnia 17.02.2022 r. dot. inwestycji: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne.

PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.22.2021 z dnia 16.02.2022 r. dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej w Zarębach Kościelnych, na działkach nr ew. 259/2, 258/4, 258/6, 260/7 w obrębie ew. Zaręby Kościelne.

PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.23.2021 z dnia 16.02.2022 r. dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej w Zarębach Kościelnych, na działkach nr ew. 267 i 268/1 w obrębie ew. Zaręby Kościelne.

PobierzWnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej.


Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, iż w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolnicy, których uprawy lub budowle zostały uszkodzone przez huragan, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne oraz w załączniku.

Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej z gmin oddzielnie.

Pobierz wniosekXIX Ogólnokrajowy Konkurs dla Rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Obrazek
Pobierz regulamin oraz formularz zgłoszeniowyZarządzenia nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 21.02.2022 w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu.

Pismo znak: ZG.2614.1.2022 do pobrania w załączeniu.

PobierzCzy ferie spędzone w rodzinnej miejscowości mogą być atrakcyjne? Tak!
W gminie Zaręby Kościelne zorganizowano szereg działań aktywizujących młodszych mieszkańców w czasie przerwy zimowej.


Obrazek
Pobierz informację

Obrazek

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZARĘBY KOŚCIELNE

Gmina Zaręby Kościelne otrzymała środki na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
W dniu 16 lutego 2022 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Gminy Zaręby Kościelne Pani Agnieszka Rostkowska podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku w Gminie Zaręby Kościelne.
Na podstawie podpisanej umowy Gmina Zaręby Kościelne otrzymała środki w wysokości 39 168,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego SIP.AB.6740.6.25.2021 z dnia 16.02.2022 r. dot. inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej w Zarębach Kościelnych, na działkach nr ew. 286, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1 w obrębie ew. Zaręby Kościelne.

Pobierz informacjęZmarł Krzysztof Michalec, Wójt Gminy Szulborze Wielkie


18.02.2022 r., w wieku 63 lat, na wieczny spoczynek odszedł Wójt Gminy Szulborze Wielkie Krzysztof Michalec.

Pobierz informacjęGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych zamierza przystąpić do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w ramach Modułu II.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i zgłaszanie się zainteresowanych osób.

Pobierz ogłoszenieObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Pismo znak; LU.ZUZ.2.4210.22.2022.MG z dnia 08.02.2022r. - w załączeniu.


PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy.

W załączniku przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz informacjęBEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Obrazek
W Gminie Zaręby Kościelne od stycznia 2022 roku zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Porady będą udzielane przez radców prawnych/adwokatów w lokalu biurowym znajdującym się w budynku komunalnym (obok Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne)ul. Kowalska 16 a, 07-323 Zaręby Kościelne, dwa razy w miesiącu, w wymiarze 4 godzin dziennie w godz. od 08.00 do 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).


Terminarz udzielania darmowej pomocy prawnej:

• styczeń – 31,
• marzec – 29,31,
• kwiecień – 29,
• maj – 30,31,
• czerwiec – 30,
• lipiec – 29,
• sierpień – 29,30,
• wrzesień – 29,30,
• październik – 31,
• listopad – 29,
• grudzień – 29,30

Kto może otrzymać pomoc?
1. Pomoc może otrzymać każda osoba w trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in.: w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych.
2. Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą również liczyć na pomoc z wnioskami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Urzędu Pracy.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

"Mobilny punkt" na terenie powiatu ostrowskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie.

Poniżej zamieszczamy Kartę Informacyjną Poradnictwa kartanieodplatna_pomoc_prawna.pdf (idcom-jst.pl) oraz link z wykazem dostępnych miejsc bezpłatnych porad poza Gminą Zaręby Kościelne na terenie powiatu ostrowskiego: punkt_nr_2_aktualny.docx (live.com)

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego Nieodpłatna pomoc prawna - Powiat Ostrowski (powiatostrowmaz.pl)
List Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi - Henryka Kowalczyka do mieszkańców.

PobierzProinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok.

Na XXVII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w dniu 29 grudnia 2021 roku jednogłośnie uchwalono budżet gminy Zaręby Kościelne na rok 2022. Przewidziano
w nim rekordową, największą w dotychczasowej historii gminy kwotę ponad 14 mln zł na wydatki inwestycyjne. Stanowi to 49,56% planowanych wydatków ogółem! Realizacja ambitnych inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł . Największe dotacje pochodzą z funduszy rządowych - Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 7.516.000,00 co stanowi 31,57% planowanych dochodów.
PobierzInformacja

W dniu 25 stycznia 2022r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy Zaręby Kościelne odbędzie się spotkanie w celu omówienia i rozwiązania kwestii dotyczącej wycinki drzew na ulicy Rynek w Zarębach Kościelnych, w związku
z rozbudową dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne – Kietlanka i 2657W Niemiry – Zaręby Kościelne.

PobierzZwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zaręby Kościelne o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.


Obrazek
W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami:
• Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek w załączniku)
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
• faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.;
• Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD (oświadczenie w załączniku;
• Klauzula RODO ( klauzula w załączniku);
• Aktualne umowy dzierżaw;

Formularz wniosku wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem o prowadzeniu działalności rolniczej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy.
W szczególności należy zwrócić uwagę na podanie prawidłowego numeru konta bankowego, na który będzie dokonywany zwrot.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w pokój nr 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się składanie wniosków przez producentów według zamieszczonego harmonogramu od 01.02.2021 do 28.02.2021.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110
oraz powierzchni użytków rolnych,
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r.


Pobierz harmonogamZ A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 211/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zaręby Kościelne, zwołuje się:

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ZARĘBY KOŚCIELNE
które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Kowalska 16a w Zarębach Kościelnych.


Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku zebrania.
2. Zapoznanie się z procedurą wyborów.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa, głosowanie i ustalenie wyników głosowania.
5. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy
/-/ Urszula Wołosiewicz


PobierzHarmonogram Dyżurów - Rady Gminy Zaręby Kościelne
PobierzStarosta Ostrowski zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2022 r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów położonych w gminach Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń, Andrzejewo, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne oraz w mieście Ostrów Mazowiecka i Brok prowadzony będzie przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka.

Pobierz Zawiadomienie,Pobierz Wniosek,Pobierz Oświadczenie.Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

ObrazekOd 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o rodzinnym kapitale opiekuńczym ustaliły, że to właśnie nasza instytucja będzie realizować te programy, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie), ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów w rodzinie.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Dodatkowe informacje w załączeniu.
Pobierz500+ dla rodziców - pdf [180.45 kB],500+ dla opiekuna - pdf [180.49 kB],RKO dla rodzica - pdf [202.38 kB],RKO dla opiekuna - pdf [203.02 kB].Dodatek osłonowy.

Obrazek


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje,
iż 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Pobierz informacjęDecyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 28.12.2021r. Nr GN.6622.2.2019 w sprawie ustalania wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej nieruchomość położoną w obrębie nr 0026 Skłody Średnie.

PobierzW związku z planowanymi pracami remontowymi na moście w miejscowości Nienałty-Szymany na drodze powiatowej 2612W (Zaręby Kościelne - Chmielewo) firma DOMOST Sp. z o.o. informuje o zamknięciu odcinka drogi w obrębie mostu nad rzeką Brok.

Przewidywany czas zamknięcia mostu drogowego odbędzie od 10.01.2022r. o godzinie 8.00 przez około 6 miesięcy. Ruch podczas zamknięcia zostanie skierowany na tymczasowy objazd według zatwierdzonego projektu przez miejscowości Daniłowo, Nieskórz, Jasienicę i Chmielewo.

PobierzDzień 7. stycznia 2022r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz informacjęKomunikat Gminy Zaręby Kościelne w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości dróg.

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajdują się 3 kategorie dróg za utrzymanie których odpowiadają poszczególni zarządcy dróg:
Pobierz informacjęGmina Zaręby Kościelne prosi o podawanie odczytów licznika wody.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne w związku z realnym zagrożeniem rozpowszechniania się epidemii koronawirusa wstrzymane jest do odwołania dokonywanie bezpośrednich odczytów wodomierzy przez inkasenta. W celu uniknięcia skumulowania należności za wodę i ścieki Gmina zwraca się z prośbą o samodzielne dokonanie odczytu i podanie wskazań wodomierza telefonicznie pod nr tel. 862763112 lub mailowo na adres: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl .
Prosimy o przekazanie odczytów do końca roku. Należności z tytułu opłaty za zużycie wody należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.
Przypomnienie o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne w związku ze zbliżającym się końcem roku oraz minionym 15.12.2021r. terminem płatności ostatniej raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy wszystkie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, o pilne uregulowanie opłaty.
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.
udostępniono: 24.11.22 12:51 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku