standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomegoWójt Gminy Zaręby Kościelne działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2022 r. poz.2185) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne.

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2725 ha w części zabudowana położona
w Zarębach Kościelnych.


Data umieszczenia: 09.01.2023r.

Pobierz informacjęWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
nr dz. ew. 352/1 o powierzchni 0.1759 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.


Data umieszczenia: 30.08.2022r.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 420/4
o powierzchni 0.0596 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pętkowo Wielkie.

Data umieszczenia: 19.08.2022r.

PobierzWójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2, 77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.

Data umieszczenia: 21.07.2022r.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 73/1 o powierzchni 0.2318 ha, 73/4 o pow. 0,0137ha, 70/4, 69/4, 73/2 o pow. 0,0665 ha. Działki są połozone w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.

Data umieszczenia: 15.07.2022r.

PobierzOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Autosan Tramp
Rok produkcji: 2004 r
Cena wywoławcza: 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 14, pok. nr 12

Informacji dotyczących wymienionego składnika majątkowego można uzyskać w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 86 2706004 wew. 22.

Data umieszczenia: 01.07.2022r.

Pobierz ogłoszenie,Pobierz wykaz sprzętuPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2, 77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.

Data umieszczenia: 17.06.2022r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 173 310,00 zł.: (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tyś. trzysta dziesięć zł.).

PobierzOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO


Data ogłoszenia: 15.06.2022r.

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:
Pobierz ogłoszenie,Pobierz załącznik do ogłoszenia.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nr dz. ew. 76/1, 76/2,77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.

Data umieszczenia: 18.05.2022r.

PobierzOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Data umieszczenia ogłoszenia: 16.05.2022r.

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

1. Autosan Tramp, Rok produkcji 2004r., Cena wywoławcza 15.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 14, pok. nr 12.

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 86 2706004 wew. 22.

Pobierz informacjęOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.02.2022r.

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

1. Jelcz 022, Rok produkcji 1997r., Cena wywoławcza 41.328,00 zł

2. Autosan Tramp, Rok produkcji 2004r., Cena wywoławcza 25.953,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 14, pok. nr 12
Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 86 2706004 wew. 22.


Pobierz ogłoszenie, wykaz sprzętu,ocena techniczna Jelcz,ocena techniczna Autosan.Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 169/5 o powierzchni 0.4084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Nienałty-Brewki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek VAT: (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy. ( brutto).

Data publikacji: 26.05.2021r.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.03.2021r. - położonych w Nienałty-Brewki, działka nr 169/5.

PobierzPierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 169/5 o powierzchni 0.4084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Nienałty-Brewki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek VAT: (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy. ( brutto).

PobierzPierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 169/5 o powierzchni 0.4080 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Nienałty Brewki.
Cena wywoławcza nieruchomości: 244 304,88 zł. – kwota zawiera podatek VAT: (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące, trzysta cztery zł, osiemdziesiąt osiem groszy (brutto).


PobierzDrugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 319,320/1, 325/4 o pow. 1,8408ha, położonej w obrębie ewid. wsi Gąsiorowo. Cena wywoławcza nieruchomości: 596 419,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

PobierzDrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. ew. 76/1, 76/2,77 o powierzchni 0.2725 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zaręby Kościelne.
Cena wywoławcza nieruchomości: 173 310,00 zł.: (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tyś. trzysta dziesięć zł.).

PobierzPierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 34 o pow. 2,9300ha, położonej w obrębie ewid. wsi Zgleczewo Szlacheckie. Cena wywoławcza nieruchomości: 367 129,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

Pobierz
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 319,320/1, 325/4 o pow. 1,8408ha, położonej w obrębie ewid. wsi Gąsiorowo. Cena wywoławcza nieruchomości: 596 419,00zł. - kwota zawiera podatek VAT.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 25.08.2020r. - położonych w Gąsiorowie, działka nr 108/2.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21.08.2020r. - położonych w Gąsiorowie, działki nr 319, 320/1, 325/4.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.08.2020r. - położonych w Zarębach Kościelnych, działka nr 299.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.08.2020r. - położonych w Zarębach Kościelnych, działki nr 144/2, 145/2.
PobierzWójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki ew. 893/4 o powierzchni 0.5045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zakrzewo Kopijki w celu utworzenia Domu Pomocy Społecznej. - Informacja z dnia 13.02.2020r.

PobierzWójt Gminy w Zarębach Kościelnych informuje o unieważnieniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie - Informacja z dnia 31.01.2020r. Nr RGK 6845.2.2020.


Pobierz informacjęWójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie,
dz. nr 34 o pow. 2,9300ha, który odbędzie się 08 stycznia 2020r. o godz. 11.00.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha. Informacja z dnia 25.09.2019r.


Pobierz informacjęWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 17.07.2019r.
PobierzInformacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 24.06.2019r.
PobierzInformacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 10.05.2019r.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 10.11.2016r.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 26.10.2016r.
PobierzGmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 8145. Pobierz
udostępniono: 16.01.23 07:39 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku