standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zapytania ofertowe 2016-2017ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, RGK.271.0.8.2017 z 11.12.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
Pobierz informacjeZAPYTANIE OFERTOWE, RGK.271.0.8.2017 z 28.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu, zał. nr 1- 4 do zapytania ofertowego.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA,
RGK.271.0.6.2017 z 21.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, RGK.271.0.7.2017 z 21.11.2017r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE, RGK.271.0.7.2017 z 08.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.


Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu,zał. nr 1- Formularz oferty,zał. nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,zał. nr 3- Wykaz zrealizowanych usług,zał. nr 4- Wykaz kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia.ZAPYTANIE OFERTOWE, RGK.271.0.6.2017 z 03.11.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu,zał. nr 1- Formularz oferty,zał. nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,zał. nr 3- Wykaz zrealizowanych usług,zał. nr 4- Wykaz kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu nr 5/2017 - Pismo RGK 271.0.5.2017 z 21.09.2017r.

Dokumenty do pobrania: PobierzOdpowiedzi na zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert nr 5/2017.

Dokumenty do pobrania: Pismo RGK.271.0.5.2017 z 15.09.2017r.Zaproszenie do składania ofert nr 5/2017 - RGK.271.0.5.2017 z 11.09.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie, załącznik nr 1 – wzór oferty, załącznik nr 2 – formularz cenowy, załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,załącznik nr 5 - oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia, załącznik nr 6 – wzór umowy.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu nr 3/2017 - RGK 271.0.3.2017 z 06.09.2017r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych.

Pliki do pobrania: PobierzZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RGK.271.0.4.2017 z dnia 04.09.2017r.
Dotyczy zaproszenia do składania ofert nr 4/2017 na: „Zakup pomocy TIK”

Pliki do pobrania: PobierzDotyczy : Zaproszenia do składania ofert nr 4/2017 z dnia 24.08.2017r. - informacja z dnia 25.08.2017r.

Zamawiający, informuje, że zmianie ulega treść zaproszenia do składania ofert umieszczonego na stronie internetowej www.zareby-kosc.pl

Pliki do pobrania: Pobierz informacjeDotyczy : ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017 z dnia 23.08.2017r. - informacja z 24.08.2017r.
Zamawiający, informuje, że zmianie ulega treść zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej www.zareby-kosc.pl


Pliki do pobrania: Zmiana treści zapytania ofertowego,formularz cenowy.

Zapytanie ofertowe 4/2017 RGK.271.0.4.2017 z 23 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe,wzór oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia, opis przedmiotu zamówienia,wzór umowy.Zapytanie ofertowe 3/2017 RGK.271.0.3.2017 z 22 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy, opis oferty,wzór umowy.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017, RGK.271.0.2.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie wykonawcy zewnętrznego – specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w realizacji Projektu „Szkoła – misja przyszłość” realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne.
Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy.ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.
Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy, wzór umowy.Zawiadomienie Nr RGK 271.0.1.2017 z dnia 07.06.2017r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie zadań Psychologa”.
PobierzZmiana treści Zapytania ofertowego Nr 1/2017 z dnia 17 maja 2017r.
Pliki do pobrania:Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017, RGK.271.0.1.2017 z dnia 17 maja 2017 r. na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu 3 godziny w siedzibie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzZapytanie ofertowe RGK.6232.3.2017 z dnia 09.02.2017r. na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2017 r.”

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym (doc),
Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym (pdf).Zawiadomienie z dnia 07.09.2016r. o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania RGK.2710.1.2016 z dnia 22.08.2016r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku.
Pobierz zawiadomienieZapytanie ofertowe RGK.2710.1.2016 z dnia 22.08.2016r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku.
Pobierz zapytanie,Pobierz formularz ofertowy,Pobierz wzór umowy najmu.Zawiadomienie z dnia 07.07.2016r. o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania RGK.271.1.2.2016 na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
Pobierz ogłoszenieZapytanie ofertowe RGK.271.1.2.2016 z dnia 24.06.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
PobierzUnieważnienie zapytania ofertowego RGK 271.1.1.2016
PobierzZapytanie ofertowe RGK.271.1.1.2016 z dnia 23.05.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
Pobierz
udostępniono: 11.12.17 13:53 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku