standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Organizacje pozarządoweRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 05 października do 04 listopada 2020 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 129/209 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30.09.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Projekt Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Formularz konsultacyjnyZarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Pobierz formularz propozycji zgłoszenia zmiany do projektu.Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 07 października do 04 listopada 2019 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Projekt Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Formularz konsultacyjnyRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Drodzy Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Termin konsultacji: od 24 października do 6 listopada 2018 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 201/2018 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23.10.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019

Program współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok wraz z formularzem konsultacji.


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1)celów współpracy - 2 programu,
2)zakresu przedmiotowego współpracy - 4 programu,
3)form współpracy pozafinansowej - 6 – 14 programu,
4)priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok - 15 -34 programu,
5)podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – 40 programu,
6)innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21 880 000,00 zł, a tym samym ma być taka sama jak w 2018 roku.

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1)opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2)dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3)Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.


Formularz zgłoszenia propozycji do projektu - pobierzRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Drodzy Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Termin konsultacji: od 2 października do 23 października 2017 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!Dokumenty do pobrania:

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Zaręby Kościelne Z dnia 12.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiegohttp://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html.


Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

celów współpracy - 2 programu,
zakresu przedmiotowego współpracy - 4 programu,
form współpracy pozafinansowej - 6 – 14 programu,
priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - 15 -34 programu,
podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – 41 programu,
innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Formularz do zgłaszania uwag i zmian.

Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

Drodzy Państwo,

trwają konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Termin konsultacji: 21 października do 7 listopada 2016 roku.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Projekt Uchwały Rady Gminy Zaręby Kościelne wraz z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Formularz konsultacyjny
Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy z dnia 21.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
udostępniono: 02.10.20 14:57 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku