standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2015UCHWAŁA NR XII/88/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. PobierzUCHWAŁA NR XII/87/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. PobierzUCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne do 2020 roku" z perspektywą na lata 2021-2025. PobierzUCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2016. PobierzUCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026. PobierzUCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzUCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sparwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023. PobierzUCHWAŁA NR XII/80/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały uchwalającej Program współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XII/79/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XII/78/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.PobierzUCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. PobierzUCHWAŁA NR XI/74/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023. PobierzUCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. PobierzUCHWAŁA NR XI/72/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.Uchwała,załącznik.UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Zarębach Kościelnych na lata 2016-2019.Uchwała, załącznik.UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. PobierzUCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XI/68/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XI/67/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. PobierzUCHWAŁA NR XI/66/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenie wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności. PobierzUCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUCHWAŁA NR X/63/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. PobierzUCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 PobierzUchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrowski w ramach RPO WM 2014-2020. PobierzUCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. PobierzUCHWAŁA NR IX/59/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 PobierzUchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. PobierzUchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w obrębie wsi Uścianek Wielki i Pułazie na rzecz Powiatu Ostrowskiego PobierzUchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016r. do 2019r.PobierzUchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne". PobierzUchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. PobierzUchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.Pobierz


Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian WPF 2015-2023 Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. PobierzUchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019. PobierzUchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów RP o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne. PobierzUchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. PobierzUchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020. PobierzUchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. PobierzUchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014. PobierzUchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014. PobierzUchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. PobierzUchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. PobierzUchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty. PobierzUchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Zarębach Kościelnych. PobierzUchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Zaręby Kościelne PobierzUchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. PobierzUchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zaręby Kościelne do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącego Rady Gminy. PobierzUchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PobierzUchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Zarębach Kościelnych projektu systemowego "SZANSA" w ramach POKL. PobierzUchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym. PobierzUchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku