Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Zaręby Kościelne:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Chmielewie
Przewodnicząca – Marta Brzozowska
Z-ca przewodniczącej – Małgorzata Jamiołkowska
Członek zarządu – Joanna Dębek

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Gąsiorowie „Gąsiorowianki”
Przewodnicząca – Agnieszka Biernacka
Z-ca przewodniczącej – Joanna Rukat
Członek zarządu – Anna Kocak

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Kępiste Borowe
Przewodnicząca – Agnieszka Truskowska Janusz
Z-ca przewodniczącej – Elżbieta Karnas
Członek zarządu – Maria Janiszewska

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Kietlance
Przewodnicząca – Justyna Wojno
Z-ca przewodniczącej – Renata Stokowska
Członek zarządu – Łukasz Kempisty

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”
Przewodnicząca – Ewelina Rostkowska
Z-ca przewodniczącej – Renata Laskowska
Członek zarządu – Magdalena Skłodowska

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Starej Złotorii
Przewodnicząca – Kinga Pecura
Z-ca przewodniczącej – Patrycja Spiżewska
Członek zarządu – Beata Wierzbicka

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Świerżach Zielonych „Świerżewianki”
Przewodnicząca – Dorota Tkacz
Z-ca przewodniczącej – Ewa Świerżewska
Członek zarządu – Małgorzata Nienałtowska

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zakrzewie Kopijki „Zakrzewiacy”
Przewodnicząca – Natalia Karpińska
Z-ca przewodniczącej – Justyna Pętkowska
Członek zarządu – Dorota Niemyjska

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zarębach Kościelnych
Przewodnicząca – Gabriela Rojek
Z-ca przewodniczącej – Regina Ogonowska
Członek zarządu – Janina Uścińska