2014

Podatek rolny na obszarze gminy na 2014 rok. Pobierz

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Pobierz

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2014 rok. Pobierz


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Pobierz

Formularze podatkowe na 2014r:

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1)
Wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1)

Wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1)

Wzór Informacji w sprawie podatku leśnego (IPL-1)

Wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1)