2017 rok

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. -
Pobierz


Zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2017 rok. -
Pobierz


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. -
Pobierz


Wzory formularzy podatkowych na 2017 rok -
Pobierz