2016 rok

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. - Pobierz

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016 rok. -
Pobierz


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. - Pobierz


Wzory formularzy podatkowych na 2016 rok - Pobierz