2022 rok

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.Pobierz

Wysokości stawek podatku od środków transportowych.Pobierz

UCHWAŁA NR XII/88/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Pobierz

UCHWAŁA NR XXVI/199/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
Pobierz