Przetargi 2022/2021


Ogłoszenie z dnia 17.03.2022r. o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne.

Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00089729/01, Data publikacji: 17.03.2022r.

Pobierz ogłoszenieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 510429575-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.


„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie
w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”

Pobierz informacjęOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 510429589-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.


„Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”

PobierzOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 510429561-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.


„Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych ”

PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Nr RGK.271.3.2020/2021 z dnia 19.03.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”

Pobierz informacjęZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Nr RGK.271.4.2020/2021 z dnia 18.03.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Nr RGK.271.5.2020 z dnia 12.03.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
w Zarębach Kościelnych”

Pobierz informacjęInformacja z sesji otwarcia ofert,
Ogłoszenie nr RGK.271.4.2020/2021 z dnia 26.02.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

Pobierz informacjęInformacja z sesji otwarcia ofert,
Ogłoszenie nr RGK.271.3.2020/2021 z dnia 26.02.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”

Pobierz informacjęInformacja z sesji otwarcia ofert,
Ogłoszenie nr RGK.271.5.2020 z dnia 25.02.2021 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
w Zarębach Kościelnych ”

Pobierz informację