rok 2006Zarządzenie Nr 129/06 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.Pobierz


Zarządzenie Nr 133/06 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Pobierz


Zarządzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.Pobierz


Zarządzenie Nr 153/06 z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.Pobierz