Strategia rozwoju


UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne do 2020 roku" z perspektywą na lata 2021-2025. Pobierz

"Strategia Rozwoju Gminy Zaręby Kościelne do 2020 roku" z perspektywą na lata 2021-2025. PobierzUchwała Nr XVII/89/04 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia "strategii" rozwoju gminy Zaręby Kościelne na lata 2004-2015.[Pobierz]