Budżet 2018


UCHWAŁA NR XXVII/209/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2018.
PobierzUCHWAŁA NR XXVII/208/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
Pobierz