Pion ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych kancelarii tajnej