Budżet 2019, 2020


BUDŻET GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA 2020 ROK:
UCHWAŁA NR XIV/112/19 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2020.


UCHWAŁA NR XIV/111/19 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.


Uchwała Nr Os.461.2019 RIO z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.


Uchwała Nr Os.460.2019 RIO z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2020-2033.


Opinia Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok - z dnia 16.12.2019r.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok
- z dnia 16.12.2019r.

BUDŻET GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA 2019 ROK:

UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2019.
PobierzUCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz