Rok 2018


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)- sporządzony na dzień 31.12.2018r.
PobierzBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego- sporządzony na dzień 31.12.2018r.
PobierzBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - sporządzony na dzień 31.12.2018r.
PobierzZestawienie zmian w funduszu jednostki - sporządzony na dzień 31.12.2018r.
PobierzSprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018r.

Sprawozdanie Rb-NDS -Pobierz
Sprawozdanie Rb-Z -Pobierz
Sprawozdanie Rb-N -Pobierz
Sprawozdanie Rb-27S -Pobierz
Sprawozdanie Rb-28S -Pobierz
Sprawozdanie Rb-PDP - Pobierz
Sprawozdanie Rb-UZ korekta -Pobierz


Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018r.

Sprawozdanie Rb-NDS -Pobierz
Sprawozdanie Rb-Z -Pobierz
Sprawozdanie Rb-N -Pobierz
Sprawozdanie Rb-27S -Pobierz
Sprawozdanie Rb-28S -Pobierz


Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018r.

Sprawozdanie Rb-NDS -Pobierz
Sprawozdanie Rb-Z -Pobierz
Sprawozdanie Rb-N -Pobierz
Sprawozdanie Rb-27S -Pobierz
Sprawozdanie Rb-28S -PobierzSprawozdania budżetowe za I kwartał 2018r.


Sprawozdanie Rb-NDS - Pobierz
Sprawozdanie Rb-Z -Pobierz
Sprawozdanie Rb-N - Pobierz
Sprawozdanie Rb-27S - Pobierz
Sprawozdanie Rb-28S - Pobierz