Komisje

Skład Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Komisji Wiesław Dmochowski
Członek Komisji Beata Kietlińska
Członek Komisji Stanisław Pecura
Członek Komisji Hanna Wilińska
Członek Komisji Bożena Zakrzewska


Skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Zygmunt Dąbkowski
Członek Komisji Mirosław Jamiołkowski
Członek Komisji Teresa Niemira
Członek Komisji Zofia Skłodowska


Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Przewodnicząca Komisji Hanna Wilińska
Wiceprzewodnicząca Komisji Kinga Pecura
Członek Komisji Zofia Skłodowska
Członek Komisji Bożena Zakrzewska