2019, 2020 rok


2020 ROK:


Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.Wzory formularzy podatkowych na 2020 rok

2019 ROK:


Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. -
Pobierz


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019. -
Pobierz


Wzory formularzy podatkowych na 2019 rok -
Pobierz