Aktualności wyborcze 2019


Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i II
z dnia 5 lutego 2019 r.
odnośnie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PobierzRuszył nabór na urzędników wyborczych

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami dot. naboru na urzędników wyborczych.


Pismo przewodnie z KBW

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018 roku.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.