Budżet 2017

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017.


UCHWAŁA NR XIX/152/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027.


Uchwała Nr Os.406.2016 RIO z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.


Uchwała Nr Os.405.2016 RIO z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2017-2027.


Opinia Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok - z dnia 12.12.2016r.


Opinia Komisji Rewizyjneji w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok - z dnia 12.12.2016r.